Nyheter

Trenger flere vernepleiere, tre av fire ender på venteliste

Vernepleiere er et av de mest etterspurte yrkene under koronapandemien, men tre av fire som ønsker å studere til yrket settes på venteliste.

På Navs stillingsportal er vernepleier den tredje mest utlyste stillingen, med over 3.000 stillingsutlysninger. Det skriver Navs nettmagasin Memu.

– Behovet for flere hender i helserelaterte yrker var tydelig i flere år før koronasituasjonen, men er nå blitt enda større. Om lag én av fire utlysninger har de siste månedene vært innen helse- og omsorgssektoren, sier Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i Nav til Memu.

Fellesorganisasjonen vil utdanne flere

Mimmi Kvisvik forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO), mener løsningen ligger i å utdanne flere vernepleiere.

– Det er behov for 20.000 flere vernepleiere. Samtidig var det 1000 studieplasser for vernepleierstudenter og 4000 søkere på disse plassene etter hovedopptaket i sommer. Det betyr 3000 personer på venteliste, som skulle ønske at de kunne bli vernepleiere. Hvorfor skal vi ikke utnytte det potensialet for å få skolert opp inntil 20.000 flere vernepleiere, sier Mimmi Kvisvik forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO).

– Å utdanne 20.000 flere vernepleiere ikke gjort ved et slag med tryllestaven. Det krever en enorm økning i studieplasser, som betyr større plassbehov, flere kompetente lærere og mye større utgifter for høyskolene. Hva er det egentlig dere foreslår?

– Vi må bygge stein på stein, derfor foreslår vi å øke studiekapasiteten med 10 prosent hvert år i en tiårsperiode. Det må menes noe politisk om dette kompetansebehovet, og så må politikerne finne ut av hvordan de kan tette dette gapet, sier Kvisvik.

Mangler arbeidskraft

Fellesorganisasjonen (FO) mener at vernepleiermangelen i 2019 var på 20.000 årsverk.

Ifølge FO anbefaler brukere av vernepleiertjenester og fagmiljøet av vernepleiere at minst 70 prosent av de ansatte i tjenester til personer med utviklingshemming har relevant høyere utdanning. Det kommer fram i FOs rapport «Ingen tid å miste».

Men rapporten «Ingen tid å miste» fra FO viser at kun 10,7 prosent av de som jobber i sektoren har vernepleierutdanning.

Kvisvik i FO mener at flere av de som i dag jobber som ufaglært i disse tjenestene må få tilbud om utdanning innenfor fagfeltet. For å sikre nødvendig kompetanse vil hun ha inn i helse- og omsorgstjenesteloven eller i en forskrift til denne at minimum 70 prosent skal ha vernepleierkompetanse innen tjenestetilbudet til utviklingshemmede.

– Det er en kompleks tjeneste som krever langt bedre kompetanse enn det som er realiteten i dag. Vernepleierutdanningen er den eneste utdanningen som representerer en spisset kompetanse for å jobbe i tjenestene til personer med utviklingshemming, sier hun.

Ministeren er enig i at det er viktig

SV-politiker Mona Fagerås stilte nylig spørsmål i Stortinget til utdanningsminister Henrik Asheim om hvordan han «vil sikre at det utdannes nok vernepleiere i fremtiden».

Asheim svarer at vernepleierutdanningen faller inn under flere grep som er gjort under koronakrisen.

«Over 1100 studieplasser ble tildelt helse- og sosialfagutdanningene, det inkluderer blant annet vernepleierutdanning.», skriver Asheim i svaret.

Men han legger også en del av ansvaret for studietilbudet på høyskolene selv.

«Universitetene og høyskolene har et ansvar for å følge opp de nasjonale sektormålene, der ett av målene er god tilgang til utdanning» skriver han.

LES MER:

Rehabiliteringssenter frykter å gå konkurs under korona

Stort sprik i Navs håndtering av religiøse reservasjoner

Minoritetsansatte kvier seg for å bruke religiøs kompetanse på jobb

---

Vernepleier

  • En vernepleier jobber med å veilede og tilrettelegge for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser.
  • Arbeidet retter seg spesielt mot personer med utviklingshemming, men vernepleiere jobber også med mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser, psykiske lidelser, rusproblemer og aldersdemens.
  • Kilde: Utdanning.no.

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter