Nyheter

Ny kamp hos KrFs ungdommer om siste ord til kvinnen om abort

KrF ungdomsorganisasjon kan gjøre programvedtak om absolutt abortgrense i uke 16. I tillegg venter omkamp om kvinnens selvbestemmelse.

I nytt handlingsprogram for Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) foreslår programkomiteen en innstramming av abortloven med å «innføre absolutt abortgrense i uke 16». Landsmøtet i helgen skal ta stilling til saken.

Dermed kvesser ungdomspartiet tonen: I gjeldende program var grensen for når abort skal være forbudt satt til uke 18.

I landsstyret vil et flertall stryke hele punktet, noe også KrFU-leder Edel-Marie Haukland ønsker. Men utfallet er åpent.

Parkert forslag tas opp igjen

Samtidig venter ny omkamp og strid om kvinnen selv skal ha det siste ordet i en avgjørelse om abort. Det vakte oppsikt da KrFU i 2016 etter en stemmethriller vedtok at «den som må ha det siste ordet, likevel er kvinnen».

Vedtaket møtte pepper fra konservativt hold, og KrF-ungdommenes åpning for selvbestemmelse varte ikke lenge. To år senere ble vedtaket parkert. I stedet vedtok KrFU at «abortloven må erstattes med en lov som sikrer fosteret rettsvern».

KrFU-leder vil gjøre dem mer aktuelle

Men nå ligger det igjen et vedtak om at kvinnen skal ha det siste ordet på bordet. Blant dem som vil kjempe igjennom dette er KrFU-leder Haukland.

– Hvorfor?

– De aller fleste i KrFU har som mål at aborttallene skal ned. At vi ønsker radikale endringer i loven før uke 12, kan spore av debatten og ikke gjøre KrFU så aktuelle som vi ønsker. Abortdebatten i andre partier går nå motsatt vei: Om å utvide dagens grense. Vi bør heller forberede oss på å møte denne utviklingen, svarer Haukland.

KrFU-leder Edel-Marie Haukland vil i helgen kjempe for at organisasjonen snur politikk og tar inn igjen vedtaket fra 2016 om at kvinnen skal ha det siste ordet i abortspørsmålet. Her er hun avbildet under forrige landsmøte.

KrFU-leder Edel-Marie Haukland vil i helgen kjempe for at organisasjonen snur politikk og tar inn igjen vedtaket fra 2016 om at kvinnen skal ha det siste ordet i abortspørsmålet. Her er hun avbildet under forrige landsmøte. Foto: Jan Langhaug.

Knappe marginer kan avgjøre

KrFU-lederen poengterer at politikken ellers er lik: KrFU ønsker en rekke tiltak som kan få ned aborttallene, som tilbud om gratis prevensjon til alle som har gjennomført abort.

– Tiltak som får ned aborttallene er uansett det viktigste, sier hun.

Men hverken hun eller andre Vårt Land har snakket med tør på forhånd spå om utfallet.

– Det har vært knappe marginer om akkurat dette de siste årene. Uansett skal KrFU være en tydelig stemme for ufødt liv, sier Haukland.

Valg mellom tre alternativ – som spriker

Foran programrevisjonen står delegatene foran tre alternativer:

• Beholde dagens formulering. Den anses av mange som et kompromiss.

• En innstramming: «At abort bare kan tillates når det er fare for mors eller barns liv».

• Liberalisere: At det siste ordet er hos kvinnen. Fremstøtet regnes å ha størst støtte i det sentrale miljøet i KrFU.

Forslags-flom fra grasrota

Fra grasrota er det sendt inn flere titalls alternative forslag til det som skal bli nytt livsvernkapittel. Mange av dem vil ventelig splitte delegatene, akkurat som i spørsmålet om kvinnen skal ha det avgjørende ordet. I saken om å senke grensen for når abort skal være tillatt, vil eksempelvis det medlemsrike Rogaland KrFU la den gå ved 12 uker.

Skulle KrFU lande på forbud etter uke 16, blir det ytterligere avstand mellom dem og andre politiske ungdomsorganisasjoner. Unge Venstre utgjør ytterligheten: Organisasjonen vil tillate fri abort frem til uke 18 og før landsmøtet i 2018 ønsket leder Sondre Hansmark å utvide grensen for selvbestemmelse til 24 uker.

Også «voksenpartiet» står foran et valg

I «voksenpartiet» går arbeidet med nytt stortingsprogram mot sluttfasen. Et utkast skal presenteres senere på høsten.

I dagens program tar ikke KrF stilling til kvinnens selvbestemmelse. Det slås fast at KrF vil erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer fosterets livsvern, men ikke hva alternativet er.

LES OGSÅ:

• Høyre på kant med egne velgere seks av ti støtter bistandsmålet

• KrF-Ulstein rett i klinsj med Høyres bistandskutt

Nytt Høyre-program vraker dagens bistandsmål

---

LANDSMØTE

  • Under helgens KrFU-landsmøte har valgkomiteen innstilt på gjenvalg av Haukland som leder. Møtet starter fredag og varer til søndag.
  • Blant de andre sakene KrFU skal drøfte er bevæpning av politiet, sidemålsundervisningen i skolen, definisjon av iskantsonen, kjønnskvotering i høgskolesektoren, elbilfordelene og oljestopp i 2035.
  • KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad taler til landsmøtet søndag.

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter