Nyheter

Slik skal de 50 flyktningene hentes fra Hellas til Norge

50 syriske flyktninger skal hentes fra flyktningleirer i Hellas. De må oppfylle en rekke kriterier for å få komme til Norge.

Utlendingsdirektoratet (UDI) fikk instruksen fra Justis- og beredskapsdepartementet onsdag forrige uke. Der står det at 50 syrere som befinner seg i Hellas, skal frivillig relokaliseres til Norge.

– Det vi har gjort foreløpig, er å ta kontakt med EU-delegasjonen for å sette i gang det internasjonale aspektet ved dette. Det er en formell kanal for å få kontakt med greske myndigheter, Det europeiske asylstøttekontoret (EASO) og EU-kommisjonen, sier avdelingsdirektør Hanne Jendal i asylavdelingen i UDI til NTB.

LES OGSÅ: Norge kan ende med å ikke hente brannofre fra Moria

Fem kriterier

Vårt Land har skrevet om de fem kriteriene som skal legges til grunn for hvem som får komme til Norge dersom de vil. Her er de:

I tillegg vil asylsøkere ikke tas til Norge dersom de utgjør en sikkerhetsrisiko. Det vil de eksempelvis kunne være dersom de har gjennomført krigsforbrytelser, utgjør en trussel mot rikets sikkerhet eller har begått alvorlige forbrytelser. Dette er vanlig prosedyre, opplyser Jendal.

Instruksen gjelder asylsøkere i Hellas, og Moria er ikke spesifikt nevnt. Det er heller ingen underkvote for enslige mindreårige asylsøkere i instruksen.

– Det kan være at man ser spesifikt på Moria-leiren, men det er ikke sikkert at det er nok flyktninger der som oppfyller kriteriene, så det gjenstår å se, sier Jendal.

Ingen kostnadsoverslag

UDI har ikke gjort noe overslag for de administrative kostnadene for prosessen med uthentingen av de 50 asylsøkerne fra Hellas.

– Vi har ikke laget noe kostnadsoverslag ennå. Men det forutsettes i instruksen at det er dekket innenfor gjeldende budsjett. Vi legger også til grunn at vi må prioritere disse sakene.

– Betyr det at det vil kunne gå på bekostning av andre saker?

– Det kan det gjøre. Men det har kommet få asylsøkere til Norge nå, og vi har utfordringer med å fylle opp kvotene på grunn av koronasituasjonen. I utgangspunktet har vi en flyktningkvote på 3.000, sier Jendal.

Vårt Land mener: 50 er ikke nok

Oppstartsmøte mandag

Det er satt ned en gruppe i Norge bestående av fagfolk fra ulike avdelinger i UDI, Politiets utlendingsenhet (PU) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Gruppen hadde oppstartsmøte mandag. På et senere tidspunkt vil også Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) bli involvert med tanke på bosetting.

Jendal kan ikke si noe om hvordan flyktningene vil fordeles i norske kommuner.

– Men flere kommuner har sagt at de har kapasitet til å ta imot dem. Vi vil også måtte vurdere om noen av dem har spesielle behov, og om noen kommuner da egner seg bedre enn andre, sier Jendal.

Koronaviruset byr på en utfordring

Flyktningene vil først komme til Nasjonalt ankomstsenter i Råde, før de blir fordelt ut til kommunene. Når de første kommer, og hvor lang tid prosessen vil ta, er fortsatt for tidlig å si, sier Jendal.

Da Norge hentet folk fra Hellas ved forrige anledning i 2016-2017, tok det rundt tre måneder fra instruksen var mottatt av UDI til de første flyktningene ankom Norge.

– Nå er det på langt nær like mange det er snakk om, men samtidig er det logistikkmessig mer krevende, spesielt med tanke på koronasituasjonen, sier Jendal.

Vedtak fattes i Norge

Den gang reiste politiet ned til Hellas for å gjennomføre en foreløpig sikkerhetssjekk med screening og ID-sjekk. Men det er ikke sikkert at noen vil bli sendt fra Norge nå som følge av koronasituasjonen.

– Antakeligvis må vi be Det europeiske asylstøttekontoret eller UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger, journ.anm.) om å foreta den første screeningen slik at vi får mapper på den enkelte til vurdering, sier Jendal.

Deretter vil trolig den enkelte asylsøker bli intervjuet ved ankomst i Norge, og et vedtak vil da også bli fattet i Norge.

LES MER:

* Veslemøy Østrem: «En katastrofe også før katastrofebrannen»

* Over 60 000 ber Norge hente flere fra Moria

* Kritiserer Norge for å håndplukke flyktninger

---

Fakta:

  • Kriteriene justisdepartementet har listet opp for utvelging av de 50 asylsøkerne:
  • «Det er dokumentert eller tilstrekkelig sannsynliggjort at søker er borger av Syria»
  • «Søker er del av en familie med mindreårige barn»
  • «Det er sannsynlig at relokalisering vil være til barnets beste»
  • «Familien kan reise samlet til Norge»
  • «Det er stor sannsynlighet for at søkeren oppfyller vilkårene for å bli anerkjent som flyktning eller kan få opphold i Norge på annet grunnlag»

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter