Nyheter

Justisdepartementets lovavdeling har vurdert Tangen-saken - dette er Sanners handlingsrom

Sentralbankloven gir antakelig adgang til å gi «generelle instrukser», også om de vil ha betydning for konkrete ansettelsesforhold, ifølge juridisk vurdering.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har antakelig mulighet til å gi Norges Bank «generelle instrukser», ifølge lovavdelingen i Justisdepartementet.

Sanner ba sent onsdag kveld om en juridisk vurdering av sitt handlingsrom overfor Norges Bank fra lovavdelingen.
Fredag formiddag ble svaret kjent og oversendt Stortingets finanskomité, som skal avgi sin innstilling i Tangen-saken senere samme dag.

«Generelle instrukser»

NTB har fått tilgang til utredningen. Der heter det blant annet at sentralbankloven trolig medfører «visse begrensninger» i departementets adgang til å instruere Norges Bank ved ansettelse av ny oljefondssjef.»

Men så skriver ekspertene:

«Det er imidlertid gode holdepunkter for at sentralbankloven § 2–13 ikke generelt avskjærer muligheten for å instruere Norges Banks hovedstyre ved ansettelse av daglig leder av NBIM»

NBIM er avdelingen i Norges Bank som forvalter oljefondet.

«Det vil antakelig være adgang til å gi generelle instrukser, også om de vil ha betydning for det konkrete ansettelsesforholdet. Det er derimot tvilsomt om det vil være adgang til å instruere om det konkrete valget om en bestemt person skal ansettes,» heter det videre.

KOMMENTAR«Det er ingen som oppriktig tror at Tangen har som mål å berike seg selv»

Frist fredag

Lovavdelingen slår fast at den nærmere vurderingen av hvor langt instruksjonsretten strekker seg, må vurderes konkret og kan tenkes å stille seg ulikt på ulike stadier av en prosess.

Det er Norges Banks hovedstyre og sentralbanksjef Øystein Olsen som har ansvaret for ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet.

Ansettelsen er for tiden gjenstand for intens politisk oppmerksomhet, etter at Norges Banks representantskap rettet skarp kritikk mot ansettelsesprosessen.

Nylig konkluderte en juridisk utredning som Finansdepartementet bestilte fra advokatfirmaet Arntzen de Besche, med at Sanner ikke har lov til å gripe inn i ansettelsen av Tangen. Konklusjonen lå tett opptil departementets egen vurdering av saken.

En samlet opposisjon mener Sanner må gripe inn i Tangen-saken, men partiene har vært uenige om hvor avgjørende den eksterne juridiske betenkningen fra Arntzen de Besche er.

LES MER:

* KrF følger Ap - vil sende Tangen-saken tilbake til Norges bank

* Reportasje: Å bli oljefondsjef er et verdivalg for Nicolai Tangen

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter