Nyheter

KrF vil sende Tangen-saken tilbake til Norges Bank

KrF støtter kritikken representantskapet har kommet med i ansettelsen av ny oljefondssjef.

Tore Storehaug, finanspolitisk talsperson i KrF. Foto: Erlend Berge

KrF støtter kritikken representantskapet - Stortingets tilsynsgruppe - har kommet med i ansettelsen av ny oljefondssjef, men mener hovedstyret i Norges Bank må finne en løsning.

– Stortingets oppgave er å ta stilling til brevet vi har fått fra representantskapet i Norges Bank, sier finanspolitisk talsperson Tore Storehaug til NTB.

– Vi mener representantskapets har kommet med berettiget kritikk når de peker på at det er mulige interessekonflikter og at disse er i strid med de etiske regelverket til sentralbanken. Vi forventer at risikoen for slike interessekonflikter skal bort, fortsetter han.

KrF peker på hovedstyret i Norges Bank for å løse mulige interessekonflikter. 

– Stortinget skal ikke ta stilling i en konkret ansettelse i Norges Bank. Å ansette oljefondssjef er en oppgave som Stortinget har gitt til hovedstyret i Norges Bank i sentralbankloven, sier Storehaug.

Ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef var gjenstand for høring i Stortinget forrige uke. Det er allerede klart at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Rødt mener at Tangen ikke kan tiltre så lenge han er eier i hedgefondet AKO Capital.

Tangen-saken var tema da KrFs stortingsgruppe møttes mandag. Storehaug sier Stortinget må ta stilling til brevet fra representantskapet.

– KrF deler også representantskapets uro for at arbeidet mot skatteparadis kan bli svekket. Arbeidet mot aggressiv skatteplanlegging bør heller styrkes fra Norges side, sier han.

– Det er viktig at Stortinget kan samle seg bredt i denne saken. Det skal vi bidra til fra KrFs side i de videre samtalene med de andre partiene.

REPORTASJE: Nicolai Tangen i stort intervju med Vårt Land: – Det er bare sprøyt at jeg tar jobben for egen vinning

Ap: Tangen kan ikke lede oljefondet så lenge han er eier i Ako

I forrige uke gikk Ap ut og støttet kritikken Norges Banks representantskap har rettet mot ansettelsen av Nicolai Tangen.

Representantskapet har lagt vekt på at risikoen for interessekonflikter ikke er eliminert dersom Tangen fortsatt skal ha eierskap i hedgefondet Ako.

Arbeiderpartiet støtter dette synet, bekreftet partileder Jonas Gahr Støre fredag.

– Tangen-ansettelsen er ikke forenlig med kravene som bør gjelde for å lede oljefondet, sier Støre.

Partiet la fram sitt syn i finanskomiteens møte fredag ettermiddag.

I tråd med regelverket

Støre sier Ap har tatt på alvor at representantskapet  enstemmig har fremmet sterk kritikk.

– Dette er en alvorlig og viktig sak. Ledelsen av vårt felles pensjonsfond må være i tråd med både regelverk og etiske retningslinjer, sier Støre.

Ansettelsen var gjenstand for en høring i Stortinget mandag 10. august. Ifølge Støre hviler Arbeiderpartiets standpunkt på representantskapets kritiske rapport, men også på forhold som kom fram i forbindelse med høringen.

– Inntrykket ble forsterket gjennom høringen der det ble klart at det kan oppstå nye interessekonflikter knyttet til Nicolai Tangen og ledelsen av oljefondet, at de etiske retningslinjene som skal gjelde for alle bankens ansatte ikke er overholdt, at det er tvil om ansettelsen vil svekke Norges innsats mot skatteparadiser og at det har vært både lovbrudd og uregelmessigheter i ansettelsesprosessen, sier han.

– Ikke brudd på sentralbankloven

Lovbruddet han viser til, gjelder brudd på offentlighetsloven, ved at Tangen ikke sto oppført som søker mens rekrutteringsprosessen pågikk.

Støre mener derimot det ikke er grunnlag for å si at sentralbanksjefen har brutt sentralbankloven, slik representantskapets leder Julie Brodtkorb har åpnet for. Dette fordi sentralbanksjefen ikke opplyste for Finansdepartementet at Tangen skulle fortsette som hovedeier i Ako-systemet.

– Jeg mener at man ikke kan konkludere med det. Men jeg mener samtidig at den plikten sentralbanken har om å informere om viktige forhold, ikke ble fulgt opp på en god måte, sier Støre til NTB. 
Frist neste fredag

Dersom Arbeiderpartiet får med seg flertallet i finanskomiteen, går saken videre til finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Det er ikke Stortinget som ansetter verken hovedstyre i Norges Bank eller sjef for oljefondet. Vår holdning er at det er finansministeren som må følge opp konklusjonene til Stortingets flertall, sier Støre.

SV, Senterpartiet og Rødt har gitt klart uttrykk til at de også stiller seg kritisk til ansettelsen av Tangen.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV mener finansminister Jan Tore Sanner (H), Norges Bank og Nicolai Tangen må lytte til konklusjonen fra partiene.

– Vi kan ikke ha en oljefondssjef som skaper interessekonflikter som sår tvil om fondets integritet, sier hun.
Ingen konklusjon

Venstres medlem i finanskomiteen og finanspolitiske talsperson Ola Elvestuen vil ikke konkludere i saken.

– Vi gjør en vurdering av kritikken som representantskapet har kommet med, og det som kom fram på høringen og i brev i etterkant. Men det er ikke Stortinget som verken skal ansette eller avsette en ny leder i oljefondet, sier han til

Frp har tatt til orde for å sende Tangen-rapporten i retur til representantskapet for ny behandling. Med regjeringspartienes støtte kan det få flertall. I motsetning til KrF, har ikke Venstre og Høyre  tonet flagg i saken foreløpig.

Finanspolitisk talsperson i Høyre, Mudassar Kapur, sier de noterer seg Aps konklusjon.

– Høyre skal først ha en grundig behandling av saken internt i vår partigruppe. Høyres standpunkt vil komme i forbindelse med den planlagte avgivelsen 21. august, sier Kapur.

Finanskomiteen har frist til 21. august – altså nå til fredag – med å avgi sin innstilling.

LES MER:

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter