Nyheter

Folkehøyskolene står klare med smittevernsutstyr til åpningen av skolene

Tidlig i mars fikk folkehøyskolen Rønningen beskjed om at de måtte stenge ned på grunn av covid-19. Nå åpner de opp igjen for fullt og er klare for å ta imot studentene med gode smittevernsregler og utstyr.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Vi ønsker at studentene skal få en normal folkehøgskoleopplevelse som mulig, men vi er forberedt på de ulike tiltakene vi eventuelt må sette i gang knyttet til Covid-19, sier rektor Ottar Nesje ved Rønningen folkehøgskole.

Vårt land blir vist rundt på Rønningen folkehøyskole hvor alt blir vasket hver dag, og antibacen er lett tilgengelig. Rektor Ottar Nesje er optimistisk for gjenåpningen av folkehøyskolen.

Rektor Ottar Nesje ser frem til skolestart. 

Vårt Land møter skolens ansatte sammen med stortingsrepresentanten Torstein Tvedt Solberg (Ap). Skolepolitikeren er bekymret for folkehøgskolenes økonomiske rammevilkår etter nedstengningen.

Rektor forteller at han er optimistisk til å gjenåpne skolen i det han spriter hendene med antibac.

Skolen har lagt opp et smittevernsystem som blir vurdert ut i fra trafikkdirigering: grønt, gult og rødt. Rødt vil gi sterke begrensninger på skolen.

– Siden mange av deres studenter bor på samme rom, hvordan skal dere håndtere situasjonen dersom noen blir smittet?

– Tidligere bodde elevene sammen på tvers av linjene, nå skal de som går på samme fagseksjon, bo sammen. For dersom noen blir smittet, må de isoleres, men ved å lage mindre kohorter innenfor det store skole fellesskapet, er det en mulighet for at isolasjon og karantene ikke rammer hele skolefelleskapet samtidig, forklarer rektoren.

– Vi har også laget en plan for hvordan elever og ansatte skal bruke ulike innganger, rom og fasiliteter på skolen for å unngå spredning av smitten, legger han mens vi beveger oss mot noen av dobbeltrommene elevene skal dele i år.

Vårt land blir vist rundt på Rønningen folkehøyskole hvor alt blir vasket hver dag, og antibacen er lett tilgengelig. Rektor Ottar Nesje er optimistisk for gjenåpningen av folkehøyskolen.

Torstein Tvedt Solberg utdanningspolitiske talsperson fra Arbeiderpartiet, mener det er viktig med mer økonomisk støtte til skolen med tanke på smitteverns utstyr.

Ap-politikeren Torstein Tvedt Solberg mener mer økonomisk støtte til folkehøyskolene er viktig. 

Flere søknader

Til tross for koronaviruset har Rønningen folkehøgskole mottatt flere søknader i år og har også tatt opp flere internasjonale elever.

– Vi vil ha full skole også i år og har blant annet elever fra USA, Tyskland, Nederland, Ukraina og Kenya, forteller han. De internasjonale elevene har fått lovnad om innreisetillatelse, men karantene skal selvfølgelig gjennomføres før skolestart. Rønningen har partnere gjennom YMCA (Young Men's Christian Association) og YWCA (Young Women's Christian Association) i mange land, men alle reiser er utsatt til vårsemesteret. Det gjenstår å se om disse kan gjennomføres etter planen. Hvis ikke finnes det også her gode alternativer.

Mistet betaling

– Hos oss slapp elevene å betale oppholdspenger for den tiden de ikke fikk være på skolen, men de fikk fortsatt fullt lån og stipend. Det ble imidlertid vanskelig for folkehøgskolene som mistet betalingen fra elevene, da elevbetalingen for de siste 7 av 33 skoleuker ikke ble fakturert pga nedstengningen av skolene.

Da myndighetene kom ut med beskjeden om nedstenging av folkehøyskolene i Norge, var det flere som mistet 2 måneder med undervisningen sin og folkehøyskolene fikk et økonomisktap. Stortinget ba regjeringen om å følge opp den økonomiske situasjonen for folkehøyskolene tett, for å komme med løsninger.

Folkehøyskolerådet fikk kompensasjon på 65 millioner kroner for de syv ukene skolene var stengt for sommeren. Summen skal bidra til å dekke noe av inntektsbortfallet som folkehøyskolene har fått grunnet redusert elevbetalinger og på grunn av kurs og arrangementer som ble avlyst og sommerutleie som måtte droppes.

– Uten kompensasjon hadde det vært kritisk for oss på Rønningen. Vi mistet blant annet sommerdriftbookingene våre etter 12. mars. Vi er derfor svært glade for at en kompensasjonsordning kom på plass, selv om vi ikke blir kompensert fullt ut, sier rektoren ved Rønningen.

###

Mer penger

Torstein Tvedt Solberg er utdanningspolitisk talsperson fra Arbeiderpartiet. Han mener det er viktig med mer økonomisk støtte til folkehøyskolene, også med tanke på smittevern nå som skolene åpner opp igjen.

– Folkehøyskolene fikk et strengere pålegg enn mange andre i vår da de måtte avslutte skoleåret. Jeg mener vi må gjøre alt vi kan for å unngå det samme nå i høst, og at en heller må finne løsninger som gjør at elevene kan bli på skolene enn å sende dem hjem hvis noen skulle bli smittet, sier Ap-politikeren.

Han mener økonomiske ordninger for skolene bør være en viktig prioritet på statsbudsjettet.

– Det må uten tvil mer penger på bordet for skolene, sier han.

– Det må også bli bedre ordninger for studentene. Krisepakken for studentene gjaldt kun for det gjenstående studieløpet, men vi erfarer at studentene fortsatt sliter på grunn av tap av innekt, legger Solberg til.

Ikke som før

Lillian Skjold Rafoss er lærer for linjen Se:Oslo – Sosialt engasjement i praksis. Hun ser fram til at skolen åpner igjen.

– Alt blir selvfølgelig ikke som før, men det blir spennende og utfordrende å finne nye løsninger sammen. Viktigst for oss er at studentene opplever en trygg felleskap i sitt nye hjem, forteller Rafoss.

– Rønningen ligger jo nær Oslo og er en vanligvis en by elevene bruker, hvordan blir det i år med tanke på koronaviruset?

– Vi har booket flere besøk og opplever at stedene vi besøker også ønsker å ta oss i mot på en trygg måte. SE: Oslo skal blant annet på interkulturelt museum, 22. juli-senteret og Blå Kors. Kollektivtransportbruken må vi nok kutte ned og heller bruke beina mer, forteller hun.

Vårt land blir vist rundt på Rønningen folkehøyskole hvor alt blir vasket hver dag, og antibacen er lett tilgengelig. Rektor Ottar Nesje er optimistisk for gjenåpningen av folkehøyskolen. Klorin, vaskemiddel, sprit, korona
På Rønningen folkehøyskole blir alt vasket hver dag, og antibacen er lett tilgjengelig. Foto: Erlend Berge

Reglene varierer

Christian Tynning Bjørnø daglig leder ved Folkehøgskolerådet, ser fram til et godt år med gjenåpningen av folkehøyskolene.

Han er trygg på at folkehøgskolene passer godt på at smittevernsreglene blir fulgt. Alt fra å be om at elever med symptomer holder seg hjemme, sikre godt hygiene, holde avstand og dele i mindre grupper.

– Folkehøgskolene er forskjellige i størrelse, fysisk utforming og beliggenhet. Dette gjør at hver enkelt skole må tilpasse smittevernplanene etter lokale forhold og i samråd med lokale helsemyndigheter, forteller han.

Han legger også til at skolene er opptatt av å forberede elevene, videreformidle informasjon om viruset og hvordan starten på skoleåret vil forløpe seg.

LES MER:

Frykter Indremisjonsforbundets samlivskrav gir omdømmetap for kristne folkehøgskoler

Folkehøgskoler vil vurdere samlivskrav på ny

De bodde, jobbet og ba sammen. Nå er 13 døde av korona

---

Folkehøyskoler

  • Folkehøyskoler får du prøvd deg ut på fag i praksis uten karakter, pensum eller eksamen.
  • Studieløpet på en folkehøyskole varer omtrent i 9 måneder.
  • I Norge er det 80 folkehøyskoler.
  • Noen av folkehøyskolene har et kristent grunnsyn, slik som Rønningen folkehøyskole.
  • Andre skoler har ikke et bestemt livssyn, og de kalles da frilynte.

---

Amna Iqbal

Amna Iqbal

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter