Nyheter

Ventil for unge som sliter

Etter tre år har samtaletilbudet for unge mellom 18 og 30, Ventil, fortsatt ventelister. – Denne fasen i livet kan være dramatisk, og har eksistensielle utfordringer, sier sjelesørger og prest Johne Stødle.

Den norske kirke: Ventil er et samtaletilbud for aldersgruppen 18 – 30 år. – Etter tre år har vi fortsatt ventelister. Denne fasen i livet er dramatisk, vi har avdekket et udekket behov, sier sjelesørger og prest Johne Stødle.

Prest i MER Ila kirken Eirik Pedersen-Mong, som er koordinator for prosjektet.

– Dette er livsfasen med de største omveltningene. Du må gjøre mange avgjørende livsvalg over en kort periode – og du bryter opp fra det kjente og trygge. Du må skape nye, nære relasjoner, og tåle at ikke alle drømmene dine kan realiseres, forteller prest Johne Stødle.

I 2016 fikk han i oppdrag å etablere et samtaletilbud for unge voksne i Oslo, initiert av Institutt for sjelesorg på Modum. I år har Oslo bispedømme overtatt ansvaret for prosjektet, som har base i MER Ila kirke, som er Oslo bispedømmes base for sitt unge voksne-arbeid.

I 2017 ble Ventil lansert – et gratis tilbud for aldersgruppen 18 – 30 år.

Sjelesorg

Den norske kirke: Ventil er et samtaletilbud for aldersgruppen 18 – 30 år. – Etter tre år har vi fortsatt ventelister. Denne fasen i livet er dramatisk, vi har avdekket et udekket behov, sier sjelesørger og prest Johne Stødle.

Prest i MER Ila kirken Eirik Pedersen-Mong, som er koordinator for prosjektet.

Kort tid etter oppstarten i 2017 tok folk kontakt, og siden har det vært ventelister.

– Nå har vi et korps på 10 prester og diakoner som tar imot slike sjelesørgeriske samtaler, forteller prest i MER Ila kirken Eirik Pedersen-Mong, som er koordinator for prosjektet.

– Vi møter unge mennesker som sliter med relasjoner. Noen blir stående alene, og sliter, der ser vi at vi kan utgjøre en forskjell, sier Pedersen-Mong.

Nå ønsker de å utvide tilbudet, og vil rekruttere inn nye sjelesørgere.

Udekket behov

Johne Stødle registrerte allerede fra start at de fylte et stort behov for noen å snakke med for denne aldersgruppen. Særlig i forbindelse med flytting, nyetablering, studiestart – og etter hvert overgang til arbeidslivet.

– Forventningene kan være store. 20-årene skal være blomstringstid fylt med store opplevelser. Men mange opplever at det man forventer ikke innfris. Mange unge voksne kan overveldes av slike skuffelser, sier han.

Ensomhet

Forskning viser at en overraskende stor gruppe studenter opplever isolasjon og ensomhet – med fravær av nærhet og relasjoner.

Stødle har mange samtaler der trosaspektet er en viktig del av problemstillingen, rammebetingelsene endrer seg kraftig, og man leter etter sin egen stemme i troslivet sitt.

– Mange av de som kommer til oss har med seg trosbagasje. Som student møter man ny kunnskap og ny kultursom kan utfordre trosforestillinger fra barndom og oppvekst. Noen opplever reelle troskriser i denne fasen av livet, og spør både hvor Gud - og hvem Gud er, forteller Stødle.

Den norske kirke: Ventil er et samtaletilbud for aldersgruppen 18 – 30 år. – Etter tre år har vi fortsatt ventelister. Denne fasen i livet er dramatisk, vi har avdekket et udekket behov, sier sjelesørger og prest Johne Stødle.

Prest i MER Ila kirken Eirik Pedersen-Mong, som er koordinator for prosjektet.
Sjelesørger og prest Johne Stødle.

Trosfundament

I 20-årene forventes det at du skal stake ut en kurs for fremtiden.

– For noen kan det være vanskelig å finne en tydelig retning, og de famler litt rundt i valg av karrierevei og sosiale relasjoner. Hvis trosfundamentet ditt skjelver litt i tillegg, kan det lett føre til at du overveldes – og får en avmaktsfølelse som kan være vond å bære, forteller han og legger til:

– Etter hvert skal du også inn på arbeidsmarkedet, og det er ikke sikkert at drømmene du har om en glansfylt yrkeskarriere oppfylles første halvåret, sier han.

Satsing i Oslo

Prost i Nordre Aker, Marit Bunkholt, leder student- og unge voksne-arbeidet i Oslo bispedømme.

– Vi er godt i gang med å øke tilbudet, kapasiteten vil øke med 50 prosent innen kort tid. Vi rekrutterer nå, og tilbyr veiledning og fagutvikling for de som vil inn i sjelesorgarbeidet. Vi ønsker å involvere flere, det er berikende med «mengdetrening» på feltet. Behovet vi har avdekket er også en oppvekker for Oslo-kirken, og på sjelesorg har vi kompetanse som kan møte behovet, sier Bunkholt.

LES MER: Sjelesorg som frigjørende praksis

LES MER: Studentprest med 400 samtaler med unge i året

---

VENTIL

  • Ventil er et gratis tilbud om sjelesorg for unge voksne, i aldersgruppen 18 – 30 år.
  • Ventil var en satsing initiert av Institutt for sjelesorg på Modum, Oslo bispedømme tok over prosjektet fra 2020. Sjelesørgerne får arbeidet som en del av sine stillinger i bispedømmet.
  • Prosjektet har base i MER Ila kirken, og samarbeider der med KFUK/M.
  • Per i dag er 10 prester/diakoner knyttet til sjelesorgvirksomheten, men satsingen skal utvides allerede fra i høst.
  • Tilbudet har hatt ventelister helt siden starten, nå økes det med 50 prosent.
  • De som blir rekruttert inn får veiledning og faglig oppfølging.

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter