Nyheter

Brodtkorb i Tangen-høring: – Risikoen for interessekonflikter er ikke eliminert

Julie Brodtkorb, leder av Norges Bank representantskap, sier det fremdeles er interessekonflikter i Tangen-saken.

Ved å ikke informere Finansdepartementet om viktige saker tidlig i Tangen-prosessen kan Norges Bank ha brutt sentralbankloven, mener representantskapets leder.

Ifølge sentralbankloven plikter Norges Bank å informere Finansdepartementet om «saker av viktighet».

– Representantskapet anser det som en sak av viktighet at Tangen allerede i starten av prosessen hadde fått godkjent sitt premiss om å fortsette som hovedeier i Ako-systemet, sa Brodtkorb i sin forklaring.

– Representantskapet er ikke kjent med at sentralbanksjefen orienterte departementet om denne forutsetningen, sa hun videre.

Frps Sivert Bjørnstad mener det er vanskelig å tolke Brodtkorbs redegjørelse på noen annen måte enn at Norges Bank har brutt sentralbankloven.

– Er det riktig forstått? spurte han.

– De har brutt sentralbankloven, forutsatt at dette ikke ble informert om, svarte Brodtkorb med henvisning til godkjennelsen av premisset om Tangens fortsatte Ako-eierskap.

Stortingets finanskomité holdt mandag høring om ansettelsen av Tangen.

Fremdeles interessekonflikter

Risikoen for interessekonflikter når Nikolai Tangen overtar som oljefondssjef, er ikke eliminert, fastslår representantskapets leder i en stortingshøring.

– Representantskapet er enig i at hovedstyret har innført tiltak som reduserer risikoen for interessekonflikter. Vår forutsetning var og er at risikoen for interessekonflikter elimineres. Tiltakene tilfredsstiller ikke denne forutsetningen, sa Julie Brodtkorp i høringen mandag.

Brodtkorb er leder av Norges Banks representantskap, som er sentralbankens kontrollorgan. Hun var innkalt til høring av Stortingets finanskomité i kjølvannet av den omstridte ansettelsen av Tangen som ny oljefondssjef.

Også sentralbanksjef Øystein Olsen skal forklare seg i høringen.

Brodtkorb sier representantskapet har bekymret seg for Nicolai Tangens plasseringer i skatteparadis.

Den påtroppende oljefondssjefen eier 43 prosent i selskaper som er registrert på Cayman Island og i Irland.

Under Tangen-høringen på Stortinget mandag uttalte Brodtkorb at representantskapet har uttrykt bekymring rundt dette knyttet opp mot oljefondets eget forventningsdokument om skatt og åpenhet.

– Det er klart at når NBIM (Norges Bank Investment Management, red.anm.) ble pålagt å ha et forventningsdokument om skatt og åpenhet, så er det fordi storting og regjering uttrykte en klar forventning når NBIM investerer. Det er jo for å påvirke åpenhet om skatt og andre forhold, sier Brodtkorb.

Hun legger til at representantskapet ikke ønsker at det å ha en sjef som har plasseringer i skatteparadis, skal svekke Norges holdning.

– Vi forutsetter at Tangens forretningsmessige forhold følger bankens forventningsdokumenter om skatt. Så har vi konstatert at hovedstyret ikke har lagt fram for oss eller offentliggjort hvilke undersøkelser de har gjort, som gjør at de kan konkludere med at så er tilfelle, la hun til på spørsmål fra Arbeiderpartiets Hadia Tajik om Tangens eierinteresser stred med bankens egne regler.

– Forventningsdokumentene er basert på formelle krav fastsatt av regjering og storting, og på den bakgrunn er vi opptatt av at holdninger til plasseringer i skatteparadis fra norsk side ikke svekkes, la hun til.

Massiv kritikk

På flere punkter kom Brodtkorb med hard kritikk av sentralbankens hovedstyre, som ledes av Øystein Olsen.

Et viktig spørsmål er om Norges Bank har klart å lage gode nok skranker mellom Tangens eierinteresser og hans rolle som oljefondssjef.

I et brev fra hovedstyret 24. juli heter det at risikoen for interessekonflikter «for alle praktiske formål er eliminert». Brodtkorb sier representantskapet ikke deler den oppfatningen.

Eierskap

Tangens eierskap i Ako-sfæren har vært et annet sentralt punkt i kritikken.

– For å være konkret må hovedstyret ha ment at det er ubetenkelig at ny daglig leder i NBIM fortsetter som 43 prosent eier i Ako-systemet. Representantskapet deler ikke denne oppfatningen, sa Brodtkorb.

NBIM er en forkortelse for Norges Bank Investment Management, som forvalter oljefondet. Ako Capital er hedgefondet Tangen startet i 2005 og har ledet fram til han fikk toppjobben i oljefondet.

Uvanlig høring

Bakgrunnen for den uvanlige høringen er et oppsiktsvekkende brev til Stortinget fra representantskapet.

I brevet advarer representantskapet mot at tvil om ansettelsesforholdet, potensielle interessekonflikter og usikkerhet om skatteetiske holdninger vil kunne innebære vedvarende utfordringer dersom disse problemstillingene ikke løses raskt og tydelig.

Tangen tiltrer som oljefondets sjef 1. september.

LES OGSÅ: 

• Sentralbanksjefen må forklare seg for Stortinget om Tangen-ansettelsen

• Å bli oljefondsjef er et verdivalg for Nicolai Tangen

Veslemøy Østrem: «Til nå har Nicolai Tangen fulgt Oljefondets etikk. Som sjef bør han skjerpe og utvikle den»

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter