Nyheter

Danwatch: Fattigdom og barnearbeid bak Fairtrade-sjokolade

Tre av fire kakaobønder i Elfenbenskysten som leverer kakao til Fairtrade, lever under fattigdomsgrensa, og omfanget av barnearbeid øker.

Fairtrade er en merkeordning for rettferdig handel og oppgir å gi arbeidere og produsenter anstendig betaling og akseptable arbeidsforhold.

Slik er det ikke for mange av de 129.000 Fairtrade-sertifiserte kakaobøndene i Elfenbenskysten, ifølge den danske organisasjonen Danwatch.

77 prosent av bøndene som leverer kakao til Fairtrade i det afrikanske landet, tjener under 12 kroner dagen og lever under fattigdomsgrensa.

Danwatch har fått priser for sin undersøkende journalistikk og har etablert et senter for gravejournalistikk.

Barnearbeid

Fairtrade har de siste 20 årene også arbeidet for å få en slutt på barnearbeidet i kakaoindustrien i Elfenbenskysten, men nå jobber det flere barn på plantasjene enn noensinne, ifølge Danwatch.

Barnearbeid er forbudt i landet, men den danske organisasjonen fant barn ned i åtteårsalderen på åtte av de ti kakaoplantasjene de oppsøkte.

Seks av plantasjene var sertifisert av Fairtrade, men også på fire av disse jobbet det barn.

– De tiltak som industrien og sertifiseringsprogrammene har gjort, har ikke hatt den ønskede effekten på bakken i Elfenbenskysten. Derfor er det fortsatt barnearbeid der, faktisk enda mer barnearbeid, noe som er dokumentert av en ny studie fra University of Chicago, sier landbruksøkonomen Enrique Uribe Leitz, som er tilknyttet universitetet i Wageningen i Nederland.

Forbudt, men utbredt

Administrerende direktør Dario Soto Abril i Fairtrade International innrømmer overfor NTB at barnearbeid i kakaoindustrien fortsatt er utbredt.

– Barnearbeid er strengt forbudt i Fairtrade-standardene og vi forsikrer at dersom det blir fremsatt en varsel om barnearbeid, setter vi umiddelbart i gang tiltak for å beskytte de involverte barna, sier han, men medgir samtidig at det er utbredt.

– Barnearbeid i kakaoproduksjonen i Vest-Afrika er fortsatt et vedvarende problem av mange årsaker. Knapphet på arbeidskraft, lave lønninger, dårlige arbeidsforhold, manglende tilsyn fra myndigheter og mangel på skoler, så vel som konflikt og fattigdom i tilgrensende land, skaper betydelig grobunn for utnyttelse av barn, sier Soto Abril.

For lite å leve av

Fairtrade har sertifisert 217 kakao-kooperativer i Elfenbenskysten og kjøper opp rundt 10 prosent av landets samlede produksjon.

Sertifiseringen innebærer at 129.000 kakaobønder får fast pris for kakaoen, uansett hvordan prisen på verdensmarkedet svinger. Dersom markedsprisen overstiger Fairtrades minstepris, får bøndene overskuddet.

Bøndene mottar nå rundt 1,6 dollar per kilo, men Fairtrade gjennomførte i 2018 selv en undersøkelse som avdekket at bare 7 prosent av dem kunne leve av det de tjente.

Fairtrade konkluderte på bakgrunn av dette med at bøndene måtte produsere nesten dobbelt så mye kakao på samme areal, og oppfordret dem samtidig til å dyrke andre ting.

– Diversifisering er med på å beskytte mot endringer i markedsprisen og risikoen for sykdommer i avlingene. Samtidig kan andre avlinger være en del av husholdningenes matforsyning, skriver Fairtrades direktør for eksterne relasjoner, Johnna Philips, til Danwatch.

Manglende betalingsvilje

Faktum er at Fairtrade-bønder ikke kan leve av den prisen de får for kakaoen sin, blant annet fordi kundene ikke vil betale den, konstaterer Danwatch.

– Fairtrades evne til å takle problemet med fattigdom og barnearbeid i kakaosektoren henger direkte sammen med det volumet kakao produsentene selger til Fairtrade-betingelser, sier Dario Soto Abril.

Fairtrade økte i fjor minsteprisen med 20 prosent i Elfenbenskysten, men foreløpige tall viser at salget av Fairtrade-sertifisert kakao fra landet likevel falt med 11 prosent.

– Det betyr at selv sertifiserte produsenter ikke er i stand til å selge avlingen sin til Fairtrade-betingelser, noe som igjen betyr at de ikke mottar Fairtrades minstepris og premie på all kakaoen de selger. Som et resultat av dette ser vi at mer enn halvparten av sertifiserte produsenter fortsatt lever i ekstrem fattigdom, medgir Soto Abril.

Ikke særlig «fair»

Kakao formidlet av Fairtrade er å finne i en rekke sjokolademerker, blant dem Änglamarks økologiske sjokolader som selges av Coop.

Store produsenter som Nestlé og Mondelez kjøper også fra Fairtrade, men har fjernet det lille merket i grønt og blått som forestiller en glad og vinkende bonde.

François Ruf er økonom ved det franske senteret for landbruksforskning og utvikling og har i 20 år forsket på kakaoindustrien i Vest-Afrika.

– Fairtrade er ikke særlig fair, men de er verken verre eller bedre enn andre bærekraftige kakao-standarder, sier han til Danwatch.

– De produserer utrolige fortellinger som har svært lite med virkeligheten å gjøre, i det minste for bønder og forbrukere. Det hele er alt annet enn bærekraftig, sier Ruf.

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter