Nyheter

Kirkens Nødhjelps nye grep: Religion og radio er lik smittevern

I konfliktherjede Mali har Kirkens Nødhjelp (KN) fått religiøse ledere til å spre informasjon om smittevern på radio. – De har mer tillit enn politikerne, sier landdirektøren i Mali, Anne Cath Seland.

Maliere er ikke vant til å tro på myndighetene eller politiske ledere. De religiøse lederne yter mer tillit, sier Anne Cath Seland.

Hun er Kirkens Nødhjelps (KN) landdirektør i Mali, en innlandsstat i Vest-Afrika. Der har hun i en lengre tid arbeidet med å forebygge spredning av koronaviruset. Ett av virkemidlene: Religiøse ledere på radioen.

Kirkens Nødhjelp jobber nå med religiøse ledere på tvers av religioner i kampen mot koronaviruset. Dette har de gjort i blant annet i Mali, DR Kongo, Malawi, og Sør-Sudan.

Fått med seg storimam på laget

I Mali har de alliert seg med lokale kristne, muslimske og andre religiøse ledere for å spre informasjon om smittevern. En etter en har ulike religiøse ledere satt seg foran en radiomikrofon og lest opp informasjon fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Informasjon i Mali går mye via radio. Det er mange nærradioer og man får kjøpt mange billige kinesiske radioer. Så dette blir lyttet til, sier Seland.

Hun er meget fornøyd med hvordan radiotiltakene har gått.

– Det har fungert veldig bra. Vi fikk til og med storimamer til å være med og gi beskjeder på radioen.

KN: – Lederne er «døråpnere»

I flere land er det deler av befolkningen som tror at korona ikke er en ekte trussel, men en del av et politisk maktspill. Det er en av grunnene til at KN har valgt å støtte seg på religiøse ledere i kampen mot pandemien.

Organisasjonen beskriver lederne som «døråpnere».

– Hvor stor påvirkningskraft har religiøse ledere i Mali sammenlignet med FHI-sjefen i Norge?

– Vi har jobbet på lokalt plan, ikke nasjonalt. Men de religiøse lederne har så absolutt en sterk rolle i lokalsamfunnet.

Har ikke turt å be om stengte moskeer

Da Mali innførte koronarestriksjoner, sa landets president at å stenge gudshus var opp til de religiøse lederne. De protestantiske og katolske prestene tok tidlig avgjørelsen om å holde kirker stengt, men imamene har valgt å holde moskeer åpne.

– Vi har ikke fått lokale imamer til å be om stenging av moskeer. Det har de ikke turt fordi de mener en slik beskjed må komme fra sentralt hold.

– Er religion et problem for håndteringen av korona?

– Det er mange som tror at det å be beskytter dem. Og at man er beskyttet i moskeen. Det er viktig å huske på at koronaviruset kun er nok en krise for maliere. Og da er det godt å vite at man har noe eller noen som beskytter dem, sier Seland.

Forebygger fordi helsevesenet ikke er i stand til å håndtere et stort smitteutbrudd

Mali regnes som et av verdens fattigste land. Med et dårlig utbygd helsesystem, kan ikke Seland understreke nok viktigheten av å jobbe forebyggende.

– Helsesystemet vil aldri være i nærheten til å kunne ta seg av et stort smitteutbrudd.

En av de letteste og mest effektive tiltakene for forebygging av smitte er å vaske hendene. Dette er ikke like lett i Mali, som lider av utbredt mangel på rent drikkevann, og en økende vannforurensning.

– Vi kan ikke bare komme og informere maliere om å vaske hendene når det ikke er vann der, sier Seland.

– Hvordan løser dere problemet?

– Noen steder driver vi brønnboring, eller rehabilitering av brønner, eller så kjører vi inn med vann. Da gjelder det å sette opp vaskestasjoner med vann og såpe utenfor viktige områder som moskeer, legekontorer, grenseområder og markeder.

To meters avstand er vanskeligere å overholde for maliere enn nordmenn

Når vannet først er funnet og rensestasjonene satt opp, møter man på nok et problem.

– Hvis du deler ut vann, skaper du kø som blir for tett. Derfor må vi få flere som kan organisere køer på en bedre måte.

Maliere har en kultur for å stå tettere hverandre enn nordmenn, noe som byr på enda en utfordring.

– Å få en nordmann til å holde to meters avstand er lett, men å få en malier til å bare holde en meter er vanskelig.

LES MER:

* Sultkatastrofe følger koronaviruset

* Analyse: Koronaviruset har hatt langt mindre spredning i Afrika enn fryktet

---

KORONA I MALI

  • Registrerte smittetilfeller: 2.412
  • Registrerte dødsfall: 121
  • Tilfeller per 100 000: 12
  • Blitt friske: 1.730
  • Tester utført: 18.440
  • Mali er et stort land med et svakt statsapparat. Siden 2012 har politikken vært preget av konflikt mellom staten, opprørsgrupper og islamistiske grupperinger.
  • Kilde: Africa Center for disease control and prevention og FN-sambandet.

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter