Nyheter

Eldre ikke mer villige til smittevern

Epidemiologer er krystallklare: Eldre står i størst fare å bli alvorlig syke og dø av koronaviruset. De er likevel ikke mer villige til å følge smittevernstiltak, ifølge spørreundersøkelse fra 27 land.

Bilde 1 av 2

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Mange har uttrykt bekymring for yngres velvillighet til å følge smittevernstiltak. Folkehelseinstituttet var bekymret for solidariteten på tvers av generasjonene. «Kanskje svikter solidariteten med de eldre etter hvert», skrev de i sin rapport.

Nå tyder ny forskningsundersøkelse på at eldre selv ikke gjør mer preventive tiltak enn yngre aldersgrupper. Enkelte smittevernstiltak er de faktisk mer uvillige til å følge enn andre aldersgrupper.

De eldre ikke mer villige

Folk fra 27 ulike land er blitt spurt om hvor vidt de er villige til å følge smittebegrensende tiltak - fra det å isolere seg selv, å unngå folkemengder, å bruke maske og å vaske hender. Det ble brukt i overkant av 2.000 respondenter fra Norge til undersøkelsen.

«Gitt den høyere sårbarheten blant eldre mennesker, kunne man forventet høyere grad av velvilje til å følge preventive tiltakt målt opp mot yngre medborgere», skriver forsker Jean-Francois Daoust. Resultatet i undersøkelsen viste at det ikke var tilfelle.

Forskeren målte svarene fra respondentene opp mot alderen deres. Når det kom til det å følge preventive tiltak og ulike hygienerutiner, så viste det seg at alder ikke ga vesentlig utslag. Folk mellom 60 og 80 år meldte ikke at de var mer villige til å følge smittevernstiltak enn andre.

Enkelte tiltak var den eldre aldersgruppen faktisk mer uvillige til å følge enn yngre grupper. Motviljen til det å bruke maske var størst i denne aldersgruppen. Samtidig, sa de seg mer villige enn yngre til å unngå offentlig transport.

Forsker: – Merkelig

Forsker Thomas Hansen ser ikke noen grunn til at eldre skal være mer pliktoppfyllende enn andre når det kommer til tiltak ment for å beskytte oss alle. Han er tilknyttet Velferdsforkningsinstituttet Nova ved Oslomet. Han har tidligere uttrykket bekymring for en økende ensomhet hos eldre i forbindelse med smittevernstiltakene.

Hansen mener det likevel er merkelig at eldre ikke er ekstra forsiktige når det kommer til å beskytte seg selv i pandemien. Han tolker funnet ut fra at mange eldre kanskje ønsker å gjøre det beste ut av tiden de har igjen av livet.

– Mange kan vel se for seg at dagene er talte, at tiden for dem har en annen tyngde. De vurderer kanskje at livskvalitet er viktigere enn livskvantitet, forteller han.

Forskeren peker også at konsekvensene av å bryte normer rammer ulikt på tvers av alder.

– Sosialt press rammer gjerne sterkere for de yngre, de med små barn og de som står i jobb. Eldre kan rett og slett oppleve å være friere til å gjøre som de selv vil, forteller han.

Skremmende

Den eldre befolkningen er en mangfoldig gruppe og at det kan være problematisk å generalisere gruppen under ett, mener fungerende styreleder i Senior Norge, Agnete Tjærandsen.

Hun mener likevel at det er skremmende om mange eldre ikke tar mer hensyn. Hun tror, særlig i Norge hvor det er vært relativt få tilfeller, at mange, også eldre, kan bli sleivete.

– Det er sørgelig om eldre ikke tar mer hensyn til seg selv og andre. Eldre kan også smitte yngre. Det skal bare én til for å smitte mange, sier hun.

Isolert

I en alder av 87 har hun vært særdeles bekymret for å bli smittet og har isolert seg selv ganske kraftig siden pandemien kom til Norge. Hun skjønner at mange likevel ønsker å oppsøke andre ved å tenke kvalitet overfor kvantitet i sin siste del av livet.

– Jeg kjenner på det selv. Det er ganske lang tid å holde seg alene. Jeg har forståelse for at enkelte kan falle for fristelsen, forteller hun.

Følger mynidghetenes råd

– Hva tenker dere om at eldre ikke er mer villige til å følge smitterverntiltak?

Lars Haukås. 

Jeg kjenner meg ikke igjen i det fordi jeg er i den generasjonen som er lydige til myndighetene, så jeg gjør som de sier jeg. Jeg gjør det. Passer på å bruke antibac, vaske hender og holde avstand og, men jeg er ikke noe katolsk nei. Jeg går jo ut på byen og sånt noe, men jeg passer meg. 

Jeg har ikke noe stor omgangskrets for tiden, jeg er sammen med familien min, og så har jeg noen venner jeg liksom stoler på. Men vi holder fortsatt avstand. 

Corona anket

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det fordi jeg er i generasjonen som er lydige overfor myndighetene. Så jeg gjør som de sier jeg, sier Lars Haukås.

– Jeg passer på å bruke antibac, vaske hender og holde avstand, men jeg er ikke katolsk i det, nei. Jeg går ut på byen, men jeg passer meg. Ellers er jeg sammen med familien min, og jeg har noen venner jeg stoler på, men vi holder fortsatt avstand.

Mette (vil ikke ha med etternavn) Vestby.

Jeg tenker at eldre er fra før ofte veldig ensomme, og at man ikke har satt inn noe på den siden. Og jeg tror at folk flest er litt matleie. Uansett alder.

Jeg bor ved Frognerparken og jeg går aldri sånn når jeg går i parken, men det er når jeg skal på t-baner og så syns jo jeg hansker er veldig undervurdert. Nå får du jo ikke kjøpt det heller.

Men jeg syns folk er slappere stort sett. Jeg syns faktisk eldre er litt flinkere enn unge voksne, men unge kan du ikke forlange det av.

Jeg tror det værste for eldre er at de ikke orker mer isolasjon. Men det kommer jo igjen. Vi får en bølge til. Om den blir stor eller liten det vet vi ikke. Vi vet ikke hvor stor den blir, men den kommer. Vi begynner jo å reise mer og slappe av.

Vi får velge oss en gruppe personer som er litt vettuge for vi kan ikke leve i en sånn boks. Vi er sosiale dyr. Det har de ikke tatt hensyn til når det gjelder eldre. De snakker en del om det når det gjelder unger, men det gjelder eldre i enda større grad.

– Jeg føler folk stort sett er slappe, men eldre er faktisk litt flinkere enn unge voksne. Det verste for eldre er nok at de ikke orker mer isolasjon. Unge kan du ikke forlange det av, sier Mette fra Oslo som ikke vil oppgi sitt etternavn.

– Jeg går aldri med maske når jeg går i parken. På t-bane synes jeg hansker er undervurdert.

Øyvind Lunde fra Tønsberg og Nikolai Lysnes fra Larvik.

Lysnes: Jeg kan kjenne meg igjen i det at både yngre og eldre ikke har vært noe flinke på det. Det skjer jo fortsatt at folk setter seg ved siden av deg på bussen og du sier «sorry du må flytte deg» og det kan være alle aldre. 

Lunde: Folk kan ta seg veldig nær av det, så det skjedde jo med meg. Jeg ba en dame flytte seg hun ble kjempe sur så jeg bare flytta meg heller. Men jeg kommer jo fra tønsberg og der er det stort sett gamlingene som blir sure for at de må holde en meter osv. De skjønner jo ikke hvorfor. 

Lysnes: jeg skjønner det litt. Jeg er jo fra Larvik da og besteforeldrene mine er kjempe stressa over det,  fordi de følger masse med på nyhetene, men så har du den andre siden av de eldre som nesten ikke vet hva nyhetene er en gang, så da skjønner man at da følger de ikke med i det hele tatt.

Lunde: I starten var jeg veldig flink på å ikke gå ut så mye, når det var lockdown osv. Det tok lang tid før jeg møtte på venner igjen, bare holdt meg unna folk egentlig, jeg var veldig veldig flink på å vaske hender, hadde alltid antibac-tube i lomma. Det har jo dabbet litt av nå, så jeg føler jo alle har dabbet litt av, så jeg har bare fulgt med strømmen på en måte. 

Lysnes: Jeg føler det bare er å gjøre det tiltakene sier at man skal gjøre. Går man på butikken så tar man den spruten, Og prøve å holde en meters avstand, selv om alle gir faen.

Corona anket

– Folk kan ta seg veldig nær av det om noen setter seg på setet ved siden av og du ber dem flytte seg. Men jeg kommer jo fra Tønsberg og der er det stort sett gamlingene som blir sure for at de må holde en meter avstand. De skjønner ikk hvorfor, sier Øyvind Lunde (t.v.).

– Jeg kan skjønne at eldre ikke er så ivrige på smitteverntiltak. Besteforeldrene mine var kjempestresset med det, for de følger med på nyhetene. Mens andre eldre ikke følger med i det hele tatt, sier Nikolai Lysnes fra Larvik.

Bjørg Waage, bor på Frogner. 

"Hvis det blir sånn at vi må ha på maske, så må jo alle ha det på. Det er jo viktig når vi ser hvordan det er andre steder."

jeg er pensjonist og det har jo ikke vært noe sånn her at vi får bare gå ut på torsdager eller en kilometer eller noe. Så jeg går frem og tilbake og kjøper mat osv. men jeg er mere inne enn jeg var. 

Ja det er lite med fester nå om dagen. Men du vet jo at vennene mine er jo oppe i 70-åra hele gjengen, så vi holder den meteren og forsøker å ta hensyn.

Corona anket

– Jeg synes det er veldig dumt at eldre ikke er mer villige. Hvis det er sånn at vi må ha på maske, så må alle ha det på. Det er viktig når vi ser hvordan det er andre steder, sier Bjørg Waage fra Oslo.

– Jeg er mer inne enn jeg var, og det er lite med fester nå om dagen. Men du vet jo, vennene mine er oppe i 70-åra hele gjengen, så vi holder den meteren og forsøker å ta hensyn.

Inger Lise Hoel (t.v.) og Anne Margrete Ulverud fra Årnes på vei til Bergen. 

Hoel: "Jeg har måttet skjerpe meg, for jeg er en sånn klemmer, nå bare dulter vi borti albuen"

Ulverud: "Det at eldre er mindre villige tror jeg kommer utenfra, der vi kommerfra på Årnes har vi vært veldig heldige med nesten ingen smitte."

Corona anket

– Der vi kommer fra på Årnes har vi ikke hatt noe smitte, så det har vært veldig spesielt. Vi har jo vært nøye med antibac og så er vi jo en vennegjeng som holder sammen, sier Inger Lise Hoel (t.v.).

– Jeg har måtte skjerpe meg, for jeg er sånn klemmer. Nå bare dulter vi bort albuen, sier Anne Margrete Ulverud.

LES OGSÅ:

«Vi som er eldre er bedre rustet»

Syke eldre frykter koronasmitte fra hjemmepleiere

Ny trend forsterkes blant eldre: Flytter fra villa til leilighet

---

Undersøkelsen

  • Undersøkelsen konkluderte med at til tross for at eldre er mest sårbare for alvorlig sykdom i lys av pandemien, så er de ikke mer villige til å følge preventive smittevernstiltak.
  • Undersøkelsen baserte seg på svar fra over 72.000 respondenter på tvers av 27 land, gjort i perioden fra april til mai.
  • Respondentene kom fra land som Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia, USA, Canada, Japan, Malaysia, Saudia-Arabia, Sør-Korea og Mexico.
  • Folk ble spurt om deres holdning til ulike preventive smittevernstiltak, som å ha på seg maske, å vaske hender, å unngå offentlige steder og å isolere seg selv.
  • Mennesker i aldersgruppen 60-80 var den gruppen som var mest skeptiske til å bruke maske offentlig.
  • De var likevel den gruppen som var mest villige til å unngå offentlig transport.
  • Forskningsresultatet ble publisert 2. juli i tidsskriftet Plos one av Jean-Francois Daoust. Han er tilknyttet Universitetet i Edinburgh.

---

Jo Arne Hansen Marvik

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter