Nyheter

Færre dør – krise for begravelsesbyrå

Flere begravelsesbyrå søker økonomisk hjelp. Færre har dødd i koronakrisa, oppgir de.

Syv begravelsesbyråer har søkt om koronastøtte for det økonomiske tapet i bedriftene, Ifølge Skatteetaten. En av grunnene til de økonomiske problemene er at det har det vært færre å gravlegge. hevder byrå.

Vårt Land har sammenlignet tall fra SSB. I månedene mars, april og mai i år har det dødd noen færre enn i samme tidsrom de fem forutgående år.

Medeier hos det muslimske begravelsesbyrået Al-Khidmat, Arshad Mohammad forteller at det også har vært mindre aktivitet. Det samme har vært tilfellet hos Nilsen AS på Årnes, forteller de lokalavisen Raumnes.

Færre seremonier

Bransjedirektør for Virke Gravferd, Gunnar 
Hammersmark peker også på at noen byråer har fått redusert omsetting. Strenge koronatiltakene gjorde at flere gravlunds-kapeller stengte ned.

– Det ble færre begravelses-seremonier. Noen valgte dem også bort, sier han.

– I Norge har det vært roligere på grunn av færre dødsfall. Siden situasjonen med korona er så usikker, er vi også forbredt på at det kan bli flere dødsfall etterhvert, forklarer han.

Mindre seremonier

Arshad Mohammad, medeier av det muslimske begravelsesbyrået, bekrefter at færre dør:

– Vi har merket at det har vært færre dødsfall enn det vi normalt opplever, sier Mohammad.

På Årnes hos Nilsen AS, har det vært mindre aktivitet, skriver lokalavisen Raumnes, som først skrev om at lavere dødstall skaper problem for bransjen.

– Seremoniene ble mindre, og vi måtte sette enkelte begrensninger, forteller eieren Magnar Nilsen til avisen.

Vanskelig å avvise familier

Han forklarer videre at de pårørende måtte fylle ut skjemaer med personer de visste skulle komme til seremonien.

– Det har skjedd at vi har måttet si nei til personer og familiegrupper. Det har vært vanskelig, forklarer han.

Al-Khidmat har ikke fått økonomiske problemer i krisetiden.

– Hos oss er begravelse seremonien noe annerledes. Kostnadene er mindre, og derfor har ikke den økonomiske situasjonen blitt sterkt påvirket, forteller Mohammad.

Vant til svingninger

Det er lokale forskjeller på hvordan begravelsesbyråene er blitt påvirket av korona økonomisk, forteller Gunnar Hammersmark i Virke.

Hvor mye vil det hjelpe de syv bedriftene å få koronastøtte?

– Siden det ikke er store summer som blir utbetalt til våre byråer, hjelper det ikke mye. Situasjonen har nå blitt mer normal, og da vil det være færre som søker om denne støtten, sier bransjedirektøren.

Er du bekymret for hvordan det går i bransjen fremover?

– Nei, absolutt ikke. Svinginger er i begravelsesbransjen er noe vi er vant til. Vi er derfor forberedt på endringene som kan skje på grunn av korona, sier Hammersmark.

LES MER:…

Anbefaler kremering og utsatt seremoni…

Fraråder å koronautsette gravferd

Historisk drive-in-begravelse

Reagerer på strippet gravferdsliturgi i koronakrisen

---

Fakta:

---

Amna Iqbal

Amna Iqbal

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter