Nyheter

Sivs dysfunksjonelle fylkeslag

Oslo Frps høyrenasjonalistiske dreining tapper partiet for unge. Selv om Jensens plass på Stortinget framstår som sikret, mener mange at tiden er inne for rydde opp i det dysfunksjonelle fylkeslaget i hovedstaden.

###

Det har en stund vært kjent at Oslo Frp har gått i en betydelig mer nasjonalistisk og høyreorientert retning enn landspartiet. Det ble særlig synlig da de valgte Geir Ugland-Jacobsen som ny leder tidligere i år. Mot Siv Jensens vilje vedtok også årsmøtet en resolusjon som tar til orde for at Frp skal bli et «patriotisk fyrtårn» og koble seg tettere til det nye høyre i USA og Europa.

Åpnet for å vrake Jensen.

Forrige helg toppet konflikten seg da Ugland-Jacobsen åpnet for å vrake partileder Siv Jensen som listetopp til stortingsvalget i 2021. Samtidig uttalte han til Finansavisen at stemningen i Oslo-partiet var «åpenbart i nasjonalliberalistisk eller konservativ retning». Samtidig slo han fast at Christian Tybring-Gjedde og Carl I. Hagen er gode kandidater til førsteplassen. Deretter gikk han ut i TV2 og åpnet for å vrake Siv Jensen som partileder også.

Utspillene vakte sterke reaksjoner i Frp landet rundt. Ugland-Jacobsen gikk først ut og påsto seg feilsitert og misforstått, et utsagn flere i parti hadde liten tro på. Jensen hadde allerede slått kraftig tilbake. Hun sa at utspillet hans var uakseptabelt og slo fast at Frp er et liberalistisk folkeparti. Hun la til at Oslo Frp må innordne seg etter landspartiets vedtak og ideologi. Deretter ble Ugland-Jacobsen tvunget til en ydmykende retrett, som endte med en enstemmig uttalelse om at Oslo Frp stiller seg bak Siv Jensen.

Ba om opprydding

I forkant av denne retretten gikk flere av Frps fylkesledere sammen om et opprop som tok til orde for oppløsning av Oslo Frp. Flere viser til Bergen, der en rekke bråkmakere ble ekskludert, og lokallaget ble satt under administrasjon.

Etter Ugland-Jacobsens retrett er trolig kravet om oppløsning av Oslo Frp svekket. Men det er verdt å merke seg at fylkesledernes opprop også omhandler Oslo Frps politiske linje. De skriver: «Dersom usikkerheten som spres rundt stortingsnominasjonen og det nasjonalistiske korstoget, som er stikk i strid med partiets vedtatte formål, fra ledere og folkevalgte i Oslo Frp ikke opphører, vil de undertegnede fylkeslagene be sentralstyret oppløse Oslo Frp.»

Problem for hele partiet

For Frps Oslo-problem handler om noe langt mer enn stortingsnominasjonen. I bunn og grunn handler det om en politisk linje som ikke lenger har bred appell til velgerne i hovedstaden.

Frp har de seneste årene mistet fotfeste i Oslo, og oppslutningen i hovedstaden ligger langt under landsgjennomsnittet. En meningsmåling for TV2, to uker før valget, viser et fylkesparti som særlig har mistet grepet om unge velgere. I kategorien over 60 år var det dobbelt så mange velgere som det var i gruppen under 30.

For ytterliggående på innvandring

Mange yngre i Oslo mener fylkespartiets frykt for mennesker med minoritetsbakgrunn gjør partiet mindre relevant for Oslos velgere, særlig ungdom. Selv om hele partiet står bak en streng innvandringspolitikk, opplever mange at retorikken blir i overkant. Flere undersøkelser viser at Oslo-folk er mer åpne for andre kulturer enn ellers i landet. Fylkespartiets nasjonalistiske «fyrtårn-linje» appellerer derfor ekstra lite til Oslo-folk.

Allerede i fjor sa flere yngre Frp-ere til Vårt Land at ungdom i Oslo ikke kjenner seg igjen i den ytterliggående retorikken. En sa det slik: «Oslo er i en annen situasjon enn resten av Norge. (...) Her omgås folk sine nye landsmenn hver dag, for meg er det helt normalt. Oslofolk opplever nok ikke det som en stor utfordring.»

Det er også verdt å merke seg at de fylkene der Frp gjorde det aller best ved forrige valg, slik som Rogaland, Møre og Romsdal og Agder, i langt mindre grad fokuserte på innvandring i valgkampen.

Liberalister

Det mange av de unge i Frp er opptatt av, er derimot andre klassiske Frp-saker som lavere skatter og avgifter, avbyråkratisering, kamp for en enklere hverdag, færre påbud og forbud. Enkelt sagt er de mer opptatt av å fjerne restriksjoner på alkoholservering og bilkjøring enn av en tøff, innvandringskritisk linje.

Lett aldrende Oslo-parti

Et annet stort problem i Oslo er at ungdom ikke blir løftet fram. På tillitsvalgtnivå har mange nærmest forsvunnet ut svingdøra etter å ha møtt et lett aldrende Oslo-parti der frykten for andre kulturer står sterkt. Nylig fortalte en Frp-er at det er «tragisk» å gå på lokallagsmøter i Oslo Frp. Der snakker pensjonister «om trygden sin og frykten for innvandrere. Det er lite nytenkning».

Det hører også med til historien at siden Siv Jensen selv ble løftet opp i rikspolitikken, har det vært skrint med Frp-talenter dyrket fram av Oslo-partiet. To av de som har fått viktige posisjoner via Oslo-politikken er Sylvi Listhaug og Jøran Kallmyr. Men begge er fra Vestlandet og startet sin karrierer i FpU.

En ung liberalist i Frp spissformulerte det slik: «Når Oslo Frp skal forsøke å tenke nytt, da peker de på Carl I. Hagen. Det sier i grunnen sitt.»

Uten fingerspitzgefühl

At Ugland-Jacobsen har forsøkt å vippe ut Siv Jensen, forteller også mye om dynamikken i deler av Oslo-partiet. Dersom han hadde tatt seg bryet med å sondere Siv Jensens posisjon i resten av partiet før han gikk ut i media, ville han ha funnet ut at den er bunnsolid. Utspill svekker derfor ikke Jensen. Derimot svekker det ham selv, fordi han opptrådte uten fingerspitzgefühl.

Så gjenstår det å se om Siv Jensen ser seg fornøyd med Oslo-lederens retrett, eller om hun tar på alvor frustrasjonen over Oslo-partiet, som finnes i store deler av Frp.

For i hele Frp er det fortsatt et alvorlig problem at hovedstadspartiet er svakt, splittet og dysfunksjonelt. Derfor er det langt fra umulig at Jensen en gang for alle rydder opp. Dersom det skjer kan det bli svært ubehagelig for Ugland-Jacobsen og hans patriotiske venner.

LES OGSÅ:

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter