Nyheter

Norsk misjonær og «Grønlands apostel» er blitt vandalisert på nasjonaldagen

Statuen i Nuuk av den dansk-norske presten som misjonerte på Grønland har blitt vandalisert. Det skjer same dag som Grønland feirar nasjonaldag.

Eit bilde som blei publisert på Facebook søndag, viser statuen av den dansk-norsk misjonæren Hans Egede, dynka i raudmaling. Hærverket blei gjort natt til nasjonaldagen til Grønland og er blitt stadfesta av den grønlandske avisa Sermitsiaq. Ifølge avisa er politiet i gang med forhøyr.

Hendinga skjer i samband med at demonstrantar verda rundt talar for å fjerne enkelte statuar.

Aqqalu Berthelsen publiserte bildet på Facebook. Han er ein kunstnar frå Nuuk i Grønland, busett i Inari i Finland. Han fortel at han ikkje sjølv var delaktig i hærverket, men at det var nokre kjenningar av han som utførte det.

Han overleverer ei uttaling frå dei som stod bak hærverket til Vårt Land. I uttalinga talar dei for at ein må slutte å hylle kolonistar. Rørsla talar for å ta tilbake det som rettmessig er deira, og for å avkolonisere sinna og landet deira.

LES OGSÅ: Vårt Land mener: Det finnes gode grunner til å velte statuer

happy national day of Kalaallit Nunaat 🇬🇱 Edit: This happened last night. I have a statement from those who did this. I...

Posted by Aqqalu Berthelsen on Sunday, June 21, 2020

Dekolonisering

Aqqalu Berthelsen fortel at han i ti år har tala for å fjerne statuar av den norske misjonæren Hans Egede. Det gjeld også statuane som er i Harstad, Oslo og i Vågan.

Han fortel at det bildet Noreg og Danmark har av Hans Egede, ikkje stemmer.

- Mange ser på Hans Egede som ei «redning» for meg og folket mitt. Sanninga er at han var ansvarleg for koloniseringa av Inuitt-folket på Grønland, seier han.

LES OGSÅ: Statue av sørstatsgeneral revet i Washington

Ikkje første gong

Det er ikkje første gong Hans Egede-statuen i Nuuk på Grønland, har blitt dynka i maling. Liknande hærverk har hendt så tidleg som i 1977, i 2012 og i 2015.

Berthelsen fortel at det framleis finst stor ulikskap mellom den danske befolkninga og Inuitt-befolkninga på Grønland. Han seier dei som ytrar seg for statuefjerninga, kjenner medkjensle til demonstrasjonane i USA og til rørsla American Indian Movement (AIM). AIM organiserte nyleg ei rekkje demonstrantar til å fjerne Christoffer Columbus-statuen i Minnesota.

- Vi ser på oss som ein del av den same rørsla: avkolonisering, fortel han.

---

Fakta:

---

Jo Arne Hansen Marvik

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter