Nyheter

KrF ønsker grunnlovsfestet vern av liv fra unnfangelse til naturlig død

I et forslag før siste Stortingsmøte før sommeren, foreslår KrF å endre paragraf 93 i Grunnloven. Unge Venstre mener forslaget er farlig.

Oslo  20190123.
Jorunn Gleditsch Lossius på det første møtet i stortingsgruppa etter at KrF gikk inn i regjeringen.
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Menneskelivet er ukrenkelig fra unnfangelse til naturlig død. Denne grunnlovsendringen handler om den stadfestelsen. Vi mener fosterets rettsvern må styrkes, sier Jorunn Gleditsch Lossius, som møter fast i Stortinget for Kjell Ingolf Ropstad.

Hun mener det handler om rett til liv og personlig frihet.

– Dette vernet kommer til uttrykk i FNs menneskerettserklæring og andre FN konvensjoner, som Norge er forplikta til. Derfor ønsker vi det nedfelt i Grunnloven også.

KrF vektlegger særlig at den medisinske utviklingen har ført til at samfunnet møter nye problemstillinger knyttet til menneskelivet, både ved livets start og slutt.

Les hele KrFs forslag i faktaboksen.

Vil at menneske skal ha uendelig verdi

Lossius sier KrF har tradisjon for å fremme dette forslaget. Forslaget er blitt fremmet i flere runder tidligere

– Vi vet at dette ikke ville bety endring av lover vi allerede har, men vi ønsker dette nedfelt når Norge kommer møter nye problemstillinger.

KrF-politikeren nevner blant annet aktiv dødshjelp.

– Da vil vi ha slått fast i Grunnloven at hvert menneske har uendelig verdi.

Når mennesker i større grad kan velge mellom liv og død, trenger samfunnet en sterkere bevisstgjøring på de etiske vurderingene som er knytta til dette, utdyper Lossius.

Mener det handler om nye problemstillinger

KrF ønsker å erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer livsrett for ufødt liv og tydeliggjør fosterets egenverdi som menneske, sier Lossius.

– Ville en slik grunnlovsendring føre til en konflikt med dagens abortlov?

– Vi innser at det ville måtte føre til endring slik at det ufødte liv ville fått et styrket rettsvern, som KrF gjerne hadde sett skje dersom vi hadde flertall for det. Men først og fremst trenger vi dette prinsippet i møte med nye problemstillinger som angår menneskeverdet.

– Dere har fremmet dette forslaget før, men ikke fått det gjennom. Hvorfor fremmer dere det igjen nå?

– Jeg tror flere erkjenner at dette er viktig i møte med nye debatter om livets verdi og i møte med medisinsk utvikling.

Unge Venstre: Farlig og trist endring

Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre, reagerer sterkt på KrFs forslag.

– Jeg synes dette er et farlig forslag, særlig med tanke på hva det vil si for abortlovgiving.

Leder i Unge Venstre Sonde Hansmark reagerer på KrFs forslag. Han synes det både er farlig og trist.

– Vi vet at i de delene av verden hvor abort ikke er lovlig, så tar kvinner like mange aborter som i land hvor det er lovlig. Disse er ofte farlig for kvinnenes liv og helse.

Hansmark mener norske kvinners liv kan bli satt i fare av lovgivingen KrF foreslår.

– I Norge har vi kjempet frem kvinners rett til å få bestemme over egen kropp. Jeg synes det er trist at KrF ønsker å fjerne denne retten.

Hansmark er uening i Lossius' argument om at endringen ikke ville føre til endring av dagens abortlov.

– Dersom vern av liv fra unnfangelse er nedfelt i Grunnloven, ville Høyesterett si at dagens abortlov er ugyldig. Det vil jeg ikke risikere.

Gode teknologiske fremskritt

Unge Venstre-lederen reagerer også på KrFs argumenter om nye problemstillinger innen bioteknologien.

– Denne utviklingen er først og fremst et gode. Det kan blant annet hjelpe flere å få barn, og kvinner kan bestemme om de vil ha barn. KrF oppleves som en bremsekloss for utviklingen vi kan ha.

– Er du uenig i at dette er vanskelige etiske diskusjoner?

– Nei, men det er ikke diskusjoner som bør ligge på politisk nivå. Det bør ligge hos individet å bestemme om de synes abort er helt greit eller problematisk.

Hansmark stiller også spørsmål ved om forslaget faktisk er i tråd med FNs menneskerettighetserklæring.

– Den er allerede en del av norsk lov, og da er det vanskelig å se hva KrF vil med dette annet enn å si at abort er drap.

LES OGSÅ:

Ufødte barns rettsvern under sterkt press

Dement fekk aktiv dødshjelp - viste teikn til motvilje då sprøyta skulle setjast

Skisserer ­modell for ­aktiv dødshjelp

---

Paragraf 93 i Grunnloven

  • Ethvert menneske har rett til liv. Ingen kan dømmes til døden.
  • Ingen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
  • Ingen skal holdes i slaveri eller tvangsarbeid.
  • Statens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling.
  • Dette ønsker KrF at skal føyes til paragrafen:
  • Menneskeverdet skal være ukrenkelig, og enhver har rett til legemlig integritet fra unnfangelse til naturlig død.

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter