Nyheter

Jensen-saken: Frykter at politiet får en tillitsdipp

Forbundsleder for politiet, Sigve Bolstad, mener det er viktig for tilliten til politiet og egen lærdom å få noen utenfra til å se på hva som egentlig skjedde rundt Eirik Jensen.

– Dette er den største dommen mot en ansatt i norsk politi etter 2. verdenskrig. En god del vil stille seg spørsmålet hvordan det går an. Var det rutinesvikt? Hva er det som har skjedd? sier Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund (PF)

Styret i PF ønsker at den dagen dommen mot Eirik Jensen er rettskraftig, skal noen utenfra få i oppdrag å finne noen flere svar. Bolstad understreker at PF har tiltro til avgjørelsene som norske domstoler fatter, og at det ikke er det strafferettslige ved Jensens sak han vil ha en ettergåelse av, men hva som kan ha skjedd internt i politiet.

– Det betyr ikke at vi mener at det har skjedd noe kritikkverdig. Vi forskutterer ikke noe. Vi tror alle parter er tjent med at man får noen eksterne til å se på det. Det er vår tilnærming.

Bolstad mener det gjøres mye godt arbeid i norsk politi, og at målet må være å få vite mer for å lære av det skjedde i saken.

– I dag er tilliten til norsk politi høy, og vi ønsker å være med og bidra til at den skal være det fortsatt. Vi ønsker ikke at dette skal gi politiet en tillitsdipp, sier han.

Fredag stod Eirik Jensen og samboer Ragna Lise Vikre utenfor Oslo tinghus før domsavsigelsen i Borgarting lagmannsrett. Foto Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Grov korrupsjon

Tidligere politimann Erik Jensen (62) ble i Borgarting lagmannsrett fredag kjent skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj og dømt til 21 års fengsel. NTB skriver at retten slår fast at Jensen mottok verdier for minst 1.418.000 kroner av hasjsmugleren Gjermund Cappelen. Cappelen fikk en straff på 13 års fengsel, med strafferabatt for samarbeid med politiet. I flere sentrale spørsmål valgte retten å tro på Cappelen i stedet for Jensen.

Saken måtte opp til en ny runde i lagmannsretten etter at fagdommerne satte juryens avgjørelse til side under den første ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Jensen kan anke straffeutmålingen, lovanvendelse og saksbehandling til Høyesterett. Lørdag er det varslet fengslingsmøte.

Må trekke lærdom

Justisminister Monica Mæland (H) sier til NRK at det er åpenbart at det er mye lærdom å trekke av dommen mot Jensen.

– Jeg tar saken til etterretning, og det er åpenbart at vi må lære av denne saken. Jeg vil komme tilbake til hvordan de kan gjøres når dommen er rettskraftig, sier hun til NRK.

Paul Larsson, forsker ved Politihøgskolen, sier til NRK at dommen er helt enestående i norsk sammenheng, og at det er innlysende at norsk politi må sette seg ned og gå gjennom dommen.

– Det må være en systemfeil et eller annet sted her. Man må se nøye på hvordan dette kunne foregå så lenge og hvordan det kunne skje, sier Larsson.

Leder for Stortingets justiskomité Lene Vågslid (Ap) mener ifølge NTB at dommen er dypt alvorlig, og at saken må få en ekstern gransking.

– Jensen har misbrukt tilliten han er gitt av samfunnet, og det er svært bekymringsfullt at dette kunne skje. Tilliten til politiet er stort sett høy i Norge, sier hun.

Store kostnader

Rettssaken mot Jensen og Cappelen har kostet staten rundt 67 millioner kroner og er den klart dyreste saken Spesialenheten for politisaker har hatt, skriver NRK.

PF-leder Bolstad mener at i en så alvorlig sak som denne er det rett å bruke ressurser på den. Noe annet ville være å ikke ta den på alvor. Han erkjenner at alle penger som skal gå til å bekjempe kriminalitet kommer fra samme sted. Går det store utgifter med til en sak, går det ut av de pengene fellesskapet samlet har for å finansiere det.

I noen særlig ressurskrevende saker blir det gitt ekstrabevilgninger, men Bolstad understreker at det ofte ikke dekker hele merbeløpet og at kan variere om det er omprioriteringer innenfor etaten eller reelle tilførsler.

Eirik Jensen har vært medlem av PF og Oslo politiforening, og PF har tidligere i saken tilbudt Jensen bistand og medmenneskelig støtte.

---

Jensen/Cappelen-saken

  • Fredag fikk Eirik Jensen opplest en knusende dom i Borgarting lagmannsrett. Retten mener det er grunn til å se «fullstendig bort» fra en rekke sentrale punkter i Jensens forklaring og har liten tiltro til hans beskrivelse av forholdet han som politimann hadde til hasjsmugler og medtiltalte Gjermund Cappelen.
  • Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt.
  • Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett 28. august 2018 som den siste jurysaken i Norge. 28. januar i fjor fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling.

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!


Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter