Nyheter

Nytt vedtak: KRIK kan stille samlivskrav til ansatte

Landsstyret i KRIK sier ja til at samboere eller homofilt samlevende kan være ansatt i KRIK. Samtidig kan samlivsform vektlegges ved stillinger som har et lære- og undervisningsansvar

– Det aller viktigste signalet landsstyret ønsker å sende til administrasjonen med dette vedtaket, er at vi skal gjøre en helhetlig vurdering av søkeren. Hva vi vil vektlegge, må vi vurdere ut fra stillingens formål, sier generalsekretær i KRIK, Silje Kvamme Bjørndal til Vårt Land.

Landsstyret i KRIK har omsider kommet fram til hvordan de mener organisasjonen skal forholde seg til ansettelse av kandidater som er samboere eller homofilt samlevende.

«Landsstyrets anbefaling til administrasjonen er at verdidokumentet blir vektlagt i sin helhet når noen skal ansettes i KRIK, og særlig til stillinger som innehar lære- og undervisningsansvar», heter det i vedtaket som ble fattet mandag kveld.

Stor uenighet

Bakteppet for avklaringen er revideringen av KRIKs verdidokument, som tidligere i år ble oppdatert i tråd med organisasjonens mye omtalte samlivsvedtak. I november i fjor – etter over et år med stor uenighetvedtok KRIKs generalforsamling å følge landsstyrets vedtak fra august samme år i spilleregelsaken (se faktaboks). Dermed ble det bestemt at KRIK fremdeles skal «løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet», men at det samtidig åpnes opp for at ledere kan ha et annet synspunkt og en annen praksis enn det organisasjonen står for. I praksis betyr det at samboere og homofilt samlevende kan være frivillige ledere i KRIK.

Men kan de også være ansatt i organisasjonen? Og eventuelt på hvilken måte? Spørsmålene har stått ubesvart siden den gang. Heller ikke da landsstyret vedtok KRIKs reviderte verdidokument i februar i år, kom det en avklaring.

– Det er for tidlig for meg å si, det skal vi jobbe med å avklare. Det vil komme an på stillingens innhold og formål, uttalte Bjørndal på spørsmål fra avisen.

I verdidokumentet blir det kun fastslått at det skal stilles forskjellige krav til frivillige og ansatte i organisasjonen. Dette vil for eksempel gjelde i samlivsspørsmål.

Løpende vurdering

– Betyr landsstyrets siste vedtak at styret anbefaler at det stilles krav til ansatte i samlivsspørsmål?

– I en helhetlig vurdering vil ikke samlivsform alene være et avgjørende kriterium for noen stillinger, men i stillinger med lære- og undervisningsansvar så vil man kunne tillegge samlivsform sammen med resten av verdidokumentet en annen vekt. Så svaret er ja, men ikke nødvendigvis til alle stillinger, sier Bjørndal i dag.

Stillingen som generalsekretær er et eksempel på en stilling som landsstyret mener har lære- og undervisningsansvar, ifølge henne. Andre stillinger må det tas «en løpende vurdering av».

Landsstyret fremholder videre at det er viktig at de som ønsker å jobbe i KRIK, selv har tatt en samvittighetsvurdering av om de kan være lojale til verdidokumentet, ifølge Bjørndal.

Brøt med organisasjonen

Da landsstyret fattet sitt samlivsvedtak i august skapte det store reaksjoner. I forkant av generalforsamlingen besluttet KRIK Høyfjellssenter å si opp sin samarbeidsavtale med organisasjonen. Andre samarbeidspartnere valgte å sitte på gjerdet. Både Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonsforbundet varslet at de ville vente med en avgjørelse om videre samarbeid til KRIK-ledelsen har klargjort hva som blir konsekvensene av sommerens samlivsvedtak, skrev Vårt Land i oktober i fjor. Begge organisasjoner har et konservativt syn i samlivsspørsmålet. Parallelt har altså KRIK jobbet med å revidere verdidokumentet.

– Hvor stor vekt har dere lagt på samarbeidspartnernes syn i klargjøringen av hvordan verdidokumentet skal forstås?

– I alle drøftinger er det viktig for oss hvordan KRIK kan ivareta sin visjon, som er å skape idrettsglede, trosglede og livsglede. Samtidig er vi klar over at det vi gjør ikke skjer i et vakuum. Vi vet at både samarbeidspartnere, menigheter og folkehøgskoler er interesserte i saken. Vi ønsker et godt samarbeid med alle, men det kan ikke være avgjørende for våre vedtak, sier Bjørndal.

Samtidig tror hun vedtaket som nå er gjort, vil kunne være spiselig for de som har et konservativt samlivssyn.

– Ved folkehøgskoler som er eid av våre samarbeidspartnere, praktiserer de en ansettelsespolitikk som er ganske lik den styret i KRIK anbefaler administrasjonen å gjøre, sier hun.

LES MER:

KRIK om nytt verdidokument: Stilles andre krav til ansatte enn til frivillige

En rekke kristen-profiler, både konservative og liberale, gir sin støtte til KRIK-styrets vedtak i om å åpne for homofile og samboende ledere.

Styreleder i KRIK: – Reverserer generalforsamlingen spilleregel-vedtak, går jeg av

---

Fakta:

  • I august 2019 åpnet KRIKs landsstyre i praksis for at homofile og samboere kan være ledere på KRIK-leir. Vedtaket kom etter at det i fjor høst ble det stor ­debatt i en formulering i KRIKs ­«spilleregler« for frivillige ­ledere.
  • Fram til 2017 het det i spillereglene at «ekteskapet er Guds gode ordning for samliv»: Men i 2017 ble det spesifisert at det er «Ekteskapet er mellom mann og kvinne som er Guds gode ordning for samliv». Noen opplevde dette som en ­innstramming.
  • Som et resultat av ­debatten ble det våren 2018 nedsatt en referansegruppe som skulle ­arbeide med spilleregelspørsmålet.
  • I juni 2019 rådet referansegruppen KRIK til å beholde et «klassisk syn på ekteskapet», men finne en mer hensikts­messig måte å praktisere dette på.
  • 26. august 2019 vedtok KRIKs landsstyre at «KRIK skal løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode­ ­ordning for samlivet», sam­tidig som de åpnet for at ledere kan ha et annet syn og en annen praksis enn det organisa­sjonen står for. «Samlivsform skal derfor ikke være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på KRIK-leir», skrev de.
  • 2. november 2019 vedtok KRIKs generalforsamling å støtte landsstyrets vedtak, med 288 mot 150 stemmer.
  • KRIKs verdidokument er siden blitt oppdatert i tråd med vedtaket. Det reviderte verdidokumentet ble vedtatt av landsstyret i februar i år.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter