Nyheter

Frykter at Arne Viste kan miste huset

IMI-kirken har startet en ny kronerulling for Arne Viste. De forteller at familien nå står i fare for å miste huset sitt, etter at politiet har frosset familiens bankkonti.

«Siden vi kom ut av Oslo Tingrett i fjor har politiet frosset familiens bankkonti. Arne og familien har overlevd ved å tyne huslånet. Nå trenger de vår hjelp».

Slik starter IMI-kirkens pressemelding som ble publisert på deres hjemmeside onsdag kveld. I pressemeldingen skriver IMI-kirken at kronerullingen som de nå drar i gang «skal redde Arne Viste sitt hus og daglige liv».

– Vi har lagt økonomien i Guds hender, og er ikke så bekymret, sier Arne Viste til Vårt Land.

– Men økonomien er krevende, og vi er veldig takknemlige for de som støtter.

Dømt i tingretten

Arne Viste ble i fjor høst dømt i Oslo tingrett til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. Viste fikk i februar forkastet sin anke til Borgarting lagmannsrett, og denne uken ble hans anke avvist av Høyeste­rett.

Nå ønsker Viste å få prøvd ­saken i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

– Hvorfor velger IMI-kirken å ta en ny kronerulling for Viste nå?

– Arne har mistet både jobben sin og tynt huslånet sitt. Det vi ønsker å få til er å sikre at huset ikke ryker. Det er en sjanse for at han kan havne i fengsel. Og for han å vite at kona har sted å bo, vil være viktig slik at han kan konsentrere seg om å kjempe­ kampen videre for de lengeventende, sier Terje Høyland, internasjonal leder i IMI-kirken.

Millioner i bot og inndragning

I tillegg til fengselsstraffen, har Vistes vikarfirma Plog blitt dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner og de får 1,4 millioner kroner inndratt. Viste selv er frifunnet for det personlige inndragningskravet.

På IMI-kirkens nettside oppsummerer Terje Høyland status slik: «Det ligger nok verdier i Plog til å betale 2,9 millioner. Dette er de skattepengene staten skulle ha tatt imot for lengst, men som Plog AS har satt til side i påvente av svar fra skatteetaten om feil med skattebehandlingen. Nå får staten pengene sine.»

I IMI-kirkens innlegg står det at «alle beløp på familiens private kontoer har i over et halvt år vært fryst av politiet og de har overlevd ved direkte gaver og ved å toppe fleksilånet på ­huset». Vårt Land omtalte frysingen av kontoene i desember.

– Denne kronerullingen er tyde­lig øremerket til det som går på Arnes personlige offer for å få dette til å gå rundt, sier Høyland.

Høyland håper politiet nå vil gi Viste tilgang til kontoene sine igjen, i og med at han nå har fått en rettskraftig dom i Norge.

Støtte fra menigheten

Dette er ikke første gangen IMI-kirken har startet en kronerulling for Viste. Siden ­begynnelsen av rettsrundene, som startet i Oslo tingrett i fjor, har IMI-kirken samlet inn 850.000 kroner i støtte til Viste. Det bekrefter Høyland.

– De 850.000 kronene hjelper oss på vei til menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Det gir oss en frihet til å trøkke på. Denne saken er ikke ferdig, som Arne selv sier, sier Høyland.

IMI-kirken mener domstolene­ i møte med Vistes sak kunne ha gått dypere inn i Grunnlovens betydning. De mener Vistes dom gir myndighetene muligheten til å frata mennesker retten til arbeid, som de mener bryter Grunnlovens paragraf 110: «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring».

Vil ta saken til Strasbourg

Tirsdag 19. mai, kom Høyesteretts ankeutvalg med sin kjennelse: «Ankeutvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken forkastes i medhold av straffeprosessloven paragraf 387 a første ledd».

– Nå kan vi endelig bringe saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen, som kan avklare det menneskerettslige aspektet i saken, sa Arne Viste tirsdag til Vårt Land.

---

Fakta:

---

---

Fakta:

 • Utdannet sivilingeniør. ­Daglig leder av Plog AS og nett­butikken pbok.no, der han gir arbeid til papirløse flyktninger.
 • Stevnet Justis­departementet for retten i 2014 for brudd på Grunnloven og menneske­rettighetene. Saken ble avvist.
 • I 2017 aksjonerte ­politiet mot IMI-kirken på grunn av ­ansettelsen av en papirløs ­flyktning gjennom Plog AS. ­Saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling.
 • Sommeren 2019 ble Viste ­siktet og tiltalt for å ha gitt­ ­arbeid til papirløse.
 • I oktober ble han dømt til ett års fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge.
 • Vistes anker har blitt avvist i Lagmannsretten og Høyesterett.

---

---

Fakta:

 • Utdannet sivilingeniør. ­Daglig leder av Plog AS og nett­butikken pbok.no, der han gir arbeid til papirløse flyktninger.
 • Stevnet Justis­departementet for retten i 2014 for brudd på Grunnloven og menneske­rettighetene. Saken ble avvist.
 • I 2017 aksjonerte ­politiet mot IMI-kirken på grunn av ­ansettelsen av en papirløs ­flyktning gjennom Plog AS. ­Saken ble henlagt på grunn av bevisets stilling.
 • Sommeren 2019 ble Viste ­siktet og tiltalt for å ha gitt­ ­arbeid til papirløse.
 • I oktober ble han dømt til ett års fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge.
 • Vistes anker har blitt avvist i Lagmannsretten og Høyesterett.

---

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Nyheter