Nyheter

Sp inn i biothriller – fristilte representanter kan gi Ropstad nederlaget

Sp vil stille representantene sine fritt når omstridte punkter i bioteknologilov vedtas. Selv om Frp-utbrytere støtter KrFs nei, kan et ja til eggdonasjon nå få flertall likevel.

Før avgjørende stortingsvedtak 26. mai har KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad bedt Frp-representanter bruke partiets fristillingsparagraf og velte flertall for Ap, SV og Frps forslag om friere bioteknologilov. Men Ropstad og KrFs håp kan møte veggen likevel:

• Senterpartiet vil fristille representantene – og har flere i rekkene som vil si ja til blant annet eggdonasjon. Dermed kan disse bidra til å nulle ut mulig frafall i Frps egne rekker.

• Dessuten kan Rødt og Miljøpartiet De Grønnes representanter også sikre flertall – om det blir hårfint.

Sp-Arnstad: «I et slikt spørsmål vil gruppen bli stilt fritt»

Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, bekrefter overfor Vårt Land at partiet vil fristille representantene – slik tradisjonen har vært ved lignende korsveier.

– I et slikt spørsmål vil gruppen bli stilt fritt, men programmet vårt som blant annet sier nei til eggdonasjon, gir veiledning på dette punktet og vil nok telle med for mange i vurderingen av hva man stemmer, skriver hun.

Arnstad påpeker at det har vært Sps tradisjon «i alle etiske spørsmål» og har vært praksis «over flere tiår».

• LES SAKEN: Ropstad ber Frps egne velte omstridt biolov.

En avstemningsthriller? Her er Vårt Lands gjennomgang

Vårt Land gir her en guide til hvordan vedtaket av ny bioteknologilov kan bli en thriller. Ap, SV og Frp har sammen stortingsflertall og presenterte forrige uke forslagene om å tillate eggdonasjon, assistert befruktning til enslige kvinner og offentlig tilbud om tidlig ultralyd til gravide. Men flertallet er på knappe to representanter.

Selve stortingsavstemningen kan gi drama: Om eksempelvis tre Frp-representanter stemmer mot, ryker flertallet. En rekke sentrale aktører innad i Frp poengterer imidlertid overfor Vårt Land at de anser en slik situasjon som svært lite sannsynlig.

Sp-representant: – Personlig er jeg for eggdonasjon

Men om dramaet oppstår, kan likevel Rødt, MDG – og enkelt representanter i Senterpartiet – redde omstridte endringer. Vårt Land har vært i kontakt med flere Sp-representanter som vurderer forslagene fra Ap, SV og Frp. Åslaug Sem-Jacobsen fra Telemark gjør det klart at hun vil stemme ja til eggdonasjon.

– Personlig er jeg for eggdonasjon. Hvis vi fristilles, vil jeg stemme for, sier hun.

I Sp har det vært friløpere i verdisaker

Sps program sier nei til eggdonasjon, tidlig ultralyd og assistert befruktning for enslige. Helsetalskvinne Kjersti Toppe, som selv kjemper hardt mot oppmykninger av bioloven, tror at flere Sp-representanter likevel vil stemme for:

– Noen i stortingsgruppen vår har et annet syn, bekrefter hun.

Sp hadde friløpere i fjor vår da flertallet støttet regjeringens innstramming om fosterreduksjon. Også da felles ekteskapslov ble innført i 2008, stemte partiets folk ulikt.

I Frp er saken avklart – «det meste går igjennom»

Fremskrittspartiet sluttbehandlet holdning til bioteknologiloven på et møte i forrige uke. Stortingsgruppen rommer ulike meninger. Men sentrale politikere påpeker overfor Vårt Land at behandlingen over tid har vært så grundig at enkeltrepresentanter neppe vil påføre eget parti nederlag.

– Saken er i realiteten ferdigbehandlet. Noen har varslet at de ikke vil stemme for alle forslagene. Men når denne dagen kommer, tror jeg det meste går igjennom Stortinget uten problemer, sier parlamentarisk nestleder, Hans Andreas Limi.

Derfor øker trykket mot mulige utbrytere i Frp

Uenighet løses også ved at motstandere av et vedtak får protokollført at de er imot, men følger flertallslinjen i stortingssalen. I Frp står dessuten landsmøtet rangert over stortingsgruppen i myndighet. Og om eggdonasjon, assistert befruktning for enslige og tidlig ultralyd har Frps landsmøte vedtatt ja. Dermed øker belastningen med å torpedere bioteknologi-endringene, selv om Frp gir mulighet til fristilling i etiske og religiøse spørsmål.

«Ikke noe realistisk scenario» at Frp-folk stemmer mot partiet

Dessuten har Frp en lang praksis der representanter som er uenig med kommende vedtak ber om såkalt utbytting: At de selv ikke er til stede.

– I utgangspunktet stemmer alle i Frp likt. Måten vi løser dette på er at de som har problemer med en sak, får utbytting den dagen, sier Sivert Bjørnstad, Frps «innpisker» foran voteringer.

Om oppfordringen fra KrF-leder Ropstad til Frp-ere om å fristille seg, sier Bjørnstad:

– Det er ikke noe realistisk scenario. Med fristilling burde han være mer bekymret for representanter i Venstre og Høyre.

Frp-Amundsen: Om jeg er der? Da stemmer jeg mot

I følge avisen Dagen, som har rettet forespørsler til Frp-representanter, er Sylvi Listhaug, Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen i grunnholdning mot både eggdonasjon og assistert befruktning til enslige. Tybring-Gjedde har bedt om utbytting 26. mai. Amundsen sier til Vårt Land at han avventer hvordan Frp selv organiserer avstemningen.

– Dersom jeg selv er til stede, vil jeg stemme mot i disse to spørsmålene, sier han.

Men parlamentarisk nestleder Limi poengterer dette:

– Jeg har ikke registrert at noen som har sagt at de vil være til stede og stemme mot denne dagen, sier Limi.

Rødt og MDG har nøkkelfolk – de kan tale KrF midt imot

I Venstre er flertallet stort for å tillate eggdonasjon og andre oppmykninger. I regjering er partiet bundet til å stemme mot, men flere representanter påpeker overfor Vårt Land at de er tilfreds med at Ap, SV og Frp vinner frem i vår. De sitter derfor stille i båten.

Om det virkelig blir en avstemningsthriller med kamp til siste representant, kan Rødt og MDGs ene representant hver havne i nøkkelroller. Men i stor grad støtter de liberaliseringene:

• MDG: Har ja til eggdonasjon i partiprogrammet og sa ja til assistert befruktning for enslige da Stortinget sist stemte over dette i 2018. Partiets sentralstyre skal drøfte bioloven før vedtak.

Rødt: Har programfestet tidlig ultralyd og stemte for assistert befrukning i 2018. Da sa Rødt nei til eggdonasjon, fordi partiet bare ønsker bruk av overskuddsegg. Men Ap, SV og Frps modell er nå mindre kommersiell og Rødts stortingsstab skal drøfte saken.

Korona-Storting gir ekstra kontroll med representantene

Fortsatt gjør korona-situasjonen at Stortinget behandler saker med minst mulig antall representanter: Bare 87. Inntil videre er det også slik. Dermed vil Frp selv ha god kontroll over antallet som trengs for å få snudd bioteknologilovven.

For å røyke ut mulig støtte fra andre i omstridte saker, hender det tidvis at opposisjonspartier krever full sal ved avstemninger. Når KrF selv sitter i regjering, anses det svært spesielt om partiet ber om dette.

– Å be om full sal, er noe vi vurderer. Men vi må komme tilbake til det, sier KrFs parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan.

LES OGSÅ:

Ap, SV og Frp fant sammen – slik vil de snu KrFs seire om bioteknologi

• Skaper omstridt biolov i hurtigfart - tøff kritikk av null høring

Frp torpederer Ap-seier om omstridt eggdonasjon - stopper mulighet for «fire foreldre»

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter