Nyheter

Nå viser røde og Frp alle kortene – slik blir den nye bioloven

Etter flere ukers lukket arbeid med paragrafer om eggdonasjon og ny bioteknologi, lanserer Ap, Frp og SV nå de omstridte detaljene. – Dramatisk, sier KrF-talsmann.

Bilde 1 av 2

På en pressekonferanse torsdag presenterte forlikspartnerne forslag til en rekke endringer i bioteknologiloven. Partiene har flertall sammen. Dermed er i praksis Norges nye lovverk klart. Kort etter reagerte KrF sterkt.

– Denne dagen har jeg virkelig gledet meg til. Vi danner en felles enighet om en lov som ikke er blitt endret på 16 år, sier Frps helsetalskvinne, Åshild Bruun-Gundersen.

– Vi kan presentere tiårets likestillingsfremskritt for norske kvinner, uttalte Aps Tuva Moflag.

SVs Nicholas Wilkinson jublet over at en ikke-kommersiell modell for eggdonasjon har vunnet frem.

– Flertall i folket er for eggdonasjon. Nå får vi til dette, sa Wilkinson under presentasjonen.

Forliket mellom de tre partiene er detaljert – her er listen:

Eggdonasjon: Tilbudet skal være offentlig – og har forutsetninger: Donorkvinnen må være mellom 25-35 år, import av egg skal bare komme fra nordiske land. Prinsippet er altruistisk, med nøktern kompensasjon, og private klinikker kan ikke overby. Grensen settes til maksimalt tre uthentinger per donorkvinne og det blir bom for donasjon av arvemateriale fra familie og venner.

På ett punkt spriker det: SV vil tillate eggdonasjon til enslige kvinner – Frp bare for par. Dessuten vil Ap og SV ha ja til donasjon av embryo. Kritikerne mener det kan gi «fire foreldre».

Assistert befruktning: Enslige kvinner kan få assistert befruktning. Det settes ingen nedre aldersgrense. Forbudet mot å utlevere sæd etter givers død oppheves.

Tidlig ultralyd: Skal tilbys alle gravide kvinner – også med tilleggsundersøkelsen KUB om nødvendig. Prislapp: 100 millioner kroner. Ordningen skal utføres av det offentlige helsevesenet og starte i 2021.

NIPT-test: Skal også tillates for alle kvinner. Den aktuelle blodtesten kan avsløre sykdommer hos fostre. KrF har satt bom for testen i dagens regjeringssamarbeid.

PGD-tilbud: Handler om forhåndssjekk av befruktede egg før bruk. Før har en nemnd måttet godkjenne – nå blir det friere kriterier.

Mitokondriedonasjon: Flertallet vil tillate metoden når den er trygg og faglig forsvarlig. Teknikken lar arvemateriale fra en tredjeperson bli benyttet til å reparere skadet arvemateriale i et foster. Kritikere mener barnet da vil fødes med arvestoff fra tre foreldre.

Lagre egg: Forbud mot lagring av ubefruktede egg på ikke-medisinsk grunnlag oppheves. Det forutsetter full egenbetaling, men alle kvinner skal kunne lagre egne egg til senere bruk. Også lagringstid for befruktede egg utvides.

• Surrogati-forbud: Skal videreføres – men partiene foreslår mer offensiv norsk innsats mot dette internasjonalt.

Tidlig ultralyd skal bli standardtilbud til alle – nye vedtak innføres fort

Om ultralyd-forslaget sier talsfolkene:

– Det er grunnleggende umoralsk ikke å gi kvinnen rett til informasjon om sitt eget svangerskap, sa Bruun-Gundersen.

– Tidlig ultralyd vil bli standard tilbud til alle i svangerskap, opplyste Moflag.

Vedtakene skal gjelde fra 1. juli. Har de økonomiske konsekvenser, skal beløpene innarbeides i neste års statsbudsjett og iverksettes fra nyttår.

En kvinne på 18 år kan fra 1. juli få assistert befruktning

Partiene har ikke vurdert en nedre aldersgrense for assistert befruktning til enslige.

– Det er jo slik at en 18-årig gutt i dag kan bestemme seg for å bli sæddonor, sier Aps Moflag til Vårt Land.

Frps Bruun-Gundersen forklarer at det her handler om å inkludere en ny gruppe i en ordning som alt finnes.

– Så alder er ingen hindring, en 18-åring har altså like stor rett som eldre?

– Ingen har noen rett. Dette er et tilbud man må søke om. Leger gjennomfører egnethetsvurdering og det blir legens vurdering som avgjør, svarer Frp-talskvinnen.

Kan tidlig ultralyd fortrenge annen helsehjelp? «Sterkt uenig»

Hun har tidligere omtalt tilbud om tidlig ultralyd som noe av det viktigste å få innført.

– Kan ikke dette fortrenge annen innsats i helsevesenet?

– Det er jeg sterkt uenig i. Det er ett av forslagene som nok vil ta litt mer tid å få på plass. Det økonomiske skal vedtas i statsbudsjettet.

KrF-talsmann reagerer sterkt

Etter å ha gjennomgått forslagspakken, konkluderer KrFs Geir Jørgen Bekkevold:

– Dette er ganske dramatisk, sier han til Vårt Land.

– Det gjelder spesielt at de vil gi fullt tilbud om tidlig ultralyd til alle. Man flytter nå helsekroner fra syke til friske og de pakker dette altså inn i ord om god informasjon til gravide. Men hva så? I hovedsak vil det diagnostikken handle om å avdekke kromosomfeil og uhelbredelige sykdommer. Det kan lede til et sorteringssamfunn, der barn med Downs syndrom tas bort, sier Bekkevold.

Sps kritiker: «Verre enn fryktet – full pakke av liberalisering».

Sps helsetalskvinne Kjersti Toppe kaller serien av endringer fra Frp, Ap og SV som «opprivende».

– Det er egentlig verre enn jeg hadde fryktet. Det er full pakke av liberalisering. De åpner opp for bortsortering av barn med Downs syndrom. De går nå svært langt, uten at forslagene har vært på høring. Det er paradoksalt at de vil ha alle tilbudene innført nå, i en tid med koronakrise og harde prioriteringer i helsevesenet.

Ap-talskvinne vedgår at lovbehandlingen er spesiell

De tre partiene sender nå forslagspakken til lovhjelp i Helse- og omsorgsdepartementet og juridisk ekspertise i Stortinget. Så snart alt er klart, vil paragrafene og andre forslag bli offentliggjort.

– Det er fordi vi erkjenner at dette er en spesiell lovbehandling og annerledes enn man er vant til, vedgikk Moflag.

Men i utgangspunktet har de tre partiene bare et knapt flertall foran vedtakene i Stortinget. Frps representanter har rett til å fristille seg i etiske samvittighetssaker.

Kan lovendringer ryke i et dramatisk stortingsmøte?

Men ingen av partene tror endringene vil ryke under avstemningen.

– Det er det ingen fare for. Det vil være ulike synspunkter i Frp, men forslagene her er i tråd med vår politikk, sier Bruun-Gundersen.

Frps stortingsgruppe har gitt henne mandat til å forhandle frem pakken, men den er ikke ferdigbehandlet i gruppen. SVs Wilkinson påpekte at landsstyret er overordnet og har gjort vedtak.

– I SV har vi alltid stemt sammen, påpeker han.

Aps Moflag er også sikker på at det går veien, men sier:

– Vi spretter ikke sjampanjen før vedtak er gjort.

LES OGSÅ OM STORTINGSDRAMAET OM BIOTEKNOLOGI:

Skaper omstridt biolov i hurtigfart - tøff kritikk av null høring

Ropstad ber Frps egne velte omstridt biolov.

Frp torpederer Ap-seier om omstridt eggdonasjon - stopper mulighet for «fire foreldre»

---

Fakta:

---

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Nyheter