Nyheter

Muslimske profiler mener innsamlingsaksjon fra Islam Net svartmaler norsk virkelighet

I en informasjonsfilm hevder Islam Net at troen er døende hos unge, norske muslimer. – Dette er veldig stygt gjort mot det norske samfunnet og norske muslimer, sier forstander Basim Ghozlan.

«Norge: Et skandinavisk land som muslimer migrerte til for 50 år siden, med rundt 200.000 muslimer. Men dette er i endring. Muslimske navn øker. Men troen er døende i unges hjerter.»

Slik presenteres Norge i en informasjonsfilm på nettstedet saveiman.com.

Filmen er laget av ungdomsorganisasjonen Islam Net, som en del av deres pågående pengeinnsamlingskampanje Save Iman, som samler inn penger for å bygge et nytt islamsk misjons- og læringssenter.

Filmen handler om Iman, en norsk, muslimsk jente som ikke kjenner seg hjemme i troen fordi hun ikke har lært om den. Derfor forstår hun heller ikke alle lover og påbud som finnes i islam. Dette gjelder mange muslimske ungdommer i Norge, ifølge Islam Nets innsamlingsvideo.

Iman er et mye brukt kvinnenavn, men betyr også «tro» på arabisk. Derfor kan kampanjen også forstås som «redd troen», ifølge Linda Noor, muslim og leder av minoritetstenketanken Minotenk.

– Det minner litt om tv-evangelisme fra USA, sier Noor.

###
I filmen møter vi Iman, en 14 år gammel norsk jente som bor sammen med foreldrene sine. Foto: Skjermdump fra filmen

Mener filmen svartmaler det norske samfunnet

Basim Ghozlan, styremedlem i paraplyorganisasjonen Muslimsk dialognettverk og forstander i Det islamske forbundet (Rabitamoskeen), reagerer på det han mener er svartmaling av det norske samfunnet.

– Dette er veldig stygt gjort mot det norske samfunnet og norske muslimer, sier Ghozlan.

Han mener at Islam Net forsøker å gi et inntrykk av at Norge er et «farlig land for muslimer og at bare Islam Net «jobber for løsningen».

– Det er å svartmale virkeligheten, og bagatellisere det gode arbeidet som andre muslimer har gjort i flere tiår, sier han.

Om en ektemann ikke vil anerkjenne en skilsmisse innvilget av myndighetene, kan Rabita-moskeen i Oslo gripe inn og anerkjenne den som islamsk riktig. 
– Når skilsmissen er et faktum, skal det ikke være tvil om at den også er det islamsk sett, sier Basim Ghozlan, forstander i Det islamske forbundet, kjent som Rabita-moskeen.
Basim Ghozlan er styremedlem i paraplyorganisasjonen Muslimsk dialognettverk og forstander i Det islamske forbundet. Han sier at man ikke kan garantere at en veldedig handling gir plass i Paradis. Foto: Erlend Berge

Kan ikke gi garanti

«Kan du forestille deg at du investerer 100 dollar og får 70 000 tilbake?» er et annet sitat fra samme kampanje.

Det kan minne om stormen rundt TV Visjon Norge, etter at den amerikanske predikanten Dionny Baez hevdet at Gud ville beskytte barna til seerne mot koronaviruset, dersom de ringte inn og gav 2020 kroner til kanalen.

Kanalens leder Jan Hanvold forsvarte utspillet med å vise til at de står for en teologi som rommer «loven om å så og høste».

Ifølge Ghozlan er Islam Nets kampanje blant annet basert på koranverset 2:261:

«Det er med dem som gir av det de eier for Guds sak, som med et korn som gir syv aks med hundre korn i hvert. For Gud gir den Han vil mangedobbelt. Gud er storslagen, vis», lyder verset ifølge en gjengivelse på islam.no.

Ifølge Ghozlan betyr koranverset at Gud vil belønne veldedighet. De som gir vil få tilbake «mange ganger så mye på dommens dag».

– Veldedighet er kjempebra, men du kan ikke garantere at den veldedige handlingen gir plass i Paradis, sier han.

– Er det en fare for at sårbare mennesker kan bli påvirket til å betale over evne med denne kampanjen?

– Dette er en veldig tradisjonell måte å samle inn penger til veldedighet på. Nesten alle muslimer vet det. Men å anvende den generelle oppfordringen til sin egen sak, kan nok mange være uenige i, sier Ghozlan.

Uvanlig

Linda Noor, leder av tenketanken Minotenk, sier at en av Islam Nets styrker har vært at de har vært raske på å ta i bruk nye digitale medier, men sier samtidig at en innsamlingskampanje som dette er uvanlig i norsk-muslimsk sammenheng.

– Den skiller seg ut ved å være profesjonelt lagd. Det er interessant at når Islam Net, som er så konservative på teologiske tolkninger, er så kreative her, sier hun.

Noor sier at det er vanlig å oppmuntre til pengegaver til for eksempel moskeer, men uvanlig å spesifisere hvor mye og hvilke goder man får tilbake.

Yasir Ahmed, informasjonsansvarlig i paraplyorganisasjonen Islamsk råd Norge, ønsker ikke å kommentere Islam Nets kampanje, men sier på generelt grunnlag at det er vanlig å minne om at pengegaver i form av veldedighet kan gi belønning i form av rikdom, kjærlighet og god helse.

Islam Net har ikke svart på Vårt Lands henvendelse.

LES MER:

---

Islam Net

  • Islam Net ble grunnlagt i 2008 og er en av de største og mest aktive muslimske dawah-organisasjoner i Norge, ifølge deres egne nettsider.
  • Dawah forstås ofte som å «invitere folk til islam».
  • Videre skriver Islam Net at visjonen deres er å gjøre informasjon om islam tilgjengelig for storsamfunnet.
  • Kilde: islamnet.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Mattis C. O. Vaaland

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter