Nyheter

Sp vil hente barn fra Moria-leiren – ber Stortinget finne sammen

Sp flagger nå et ja til å hente ut sårbare Moria-barn. Partiets stortingsgruppe inviterer Solberg-regjeringen til bred stortingsenighet.

– Vi er åpne for å hente hjem barn fra leirene i Hellas, inkludert Moria-leiren, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad, men poengterer viktige premisser først må på plass.

– Det må blant annet skje etter henvendelse fra de greske myndighetene og det må være en bredde av europeiske land som står bak. Mottak må beregnes ut fra befolkningsgrunnlaget i de landene som deltar.

Sp-Arnstad: «Det er de yngste barna som har det verst i enkelte leire»

Sp vil prioritere de mest sårbare barna under 15 år:

– Det er de yngste barna som har det verst i enkelte leire. Og da bør Norge prioritere barn under 15 og gjerne de mest sårbare. For eksempel hvis det er jenter under 15 år, så er det en spesielt sårbar gruppe, påpeker Arnstad.

Stortinget skal snart behandle et Moria-forslag. Det bør samle, mener Sp.

Partiets stortingsgruppe behandlet saken onsdag ettermiddag. Overfor Vårt Land gir Arnstad nå skissen på hvordan Sp tenker seg en løsning på Moria-saken.

Det er i Stortinget et bredt flertall mellom partiene i følge Arnstad bør bygges opp. Kommunal- og forvaltningskomiteen har alt et forslag til behandling, som nå tas frem igjen etter den første akutte koronasituasjonen.

Forslaget er signert SV tar til orde for å evakuere «barn og sårbare flyktninger fra Hellas til Norge», samt bidra til den humanitære løsningen som er varslet av den tyske regjeringen. Fremstøtet betyr at Stortinget om ikke lenge uansett må ha avstemning om Moria-barn skal hentes til Norge.

Bredde er best – regjeringen bør heller bidra i Stortinget

Sp og partileder Trygve Slagsvold Vedum spilte en sentral rolle da Stortinget i sin tid fikk i stand asylforliket over blokkgrenser.

Arnstad ber regjeringspartiene gjennom stortingsarbeidet bidra til samling:

– I stedet for bare å forhandle seg imellom i en mindretallsregjering, så bør jo regjeringen i Stortinget bidra til en bred løsning. Vi anmoder regjeringen om å bli med på det. Det hadde vært det beste av alt. For i denne typen saker er det best med bredde bak de beslutningene som tas.

Sps profilene Enger, Kleppa og Haga signerte påskeopprop for Moria-barn

I påskeuken omtalte Aftenposten oppropet fra 19 tidligere statsråder og statsministre der regjeringen ble oppfordret til å hente barn fra Moria-leiren og følge opp det europeiske initiativet. Blant underskriverne var Sp-profilene Anne Enger, Magnhild Meltveit Kleppa og Åslaug Haga.

– I hvilken grad avviker Sps forslag fra budskapet i det oppropet?

– Vi har diskutert dette på egen kjøl og funnet frem til det vi mener er noen viktige premisser. Vårt utgangspunkt er at vi er åpen for diskusjonen om å ta hjem barn, svarer Arnstad.

Utålmodighet i vestlige strøk av Sp – hvorfor lander stortingsgruppen nå?

Vårt Land omtalte tidligere i dag utålmodighet i fylkeslag vestpå med at Sp ikke har handlet om Moria-situasjonen.

Om grunnen til at Sps stortingsgruppe offentliggjør sitt standpunkt nå, svarer Arnstad:

– Det er fordi det ligger en sak til behandling, som først var utsatt på grunn av koronasituasjonen, men som nå er tatt opp igjen i stortingskomiteen.

Nå er det forskjell på Sp – og Ap

Arnstad opplevde full oppslutning i stortingsgruppen bak den linjen Sp nå har staket ut. Sps løsning avviker fra Aps modell tirsdag.

Etter tid med intern strid samlet Ap seg da om å foreslå å øke årets kvote av kvoteflyktninger, og åpne for at noen av dem kan hentes fra Moria-leiren.

Om Aps forslag sier Arnstad:

– Vi ønsker ikke å øke kvoten for flyktninger med 500. Utover det har vi ikke tatt stilling til hva Ap har konkludert med. De har ført sin debatt i et litt annet spor. Det er lov. Men vi har drøftet oss frem til et svar på det som nå ligger i Stortinget.

Kan skape nytt press mot KrF og Venstre

Med Sps landing kan hjemlig dramatikk om Moria-flyktninger øke. Sps forslag er ikke langt unna holdningen i regjeringspartiene Venstre og KrF, som presser på for at Solberg-regjeringen skal hente et antall sårbare Moria-barn hit.

Dersom regjeringen selv ikke finner en Moria-løsning, kan KrFs og Venstres representanter bli utfordret med et ja eller nei til Sps vei i Stortinget. Men Sp synes alle skal finne løsninger i Stortinget sammen.

Sp-forutsetning: Først må også flere europeiske land bidra

Sp forutsetter at flere europeiske land blir med for å kunne si ja til å hente Moria-barn til Norge:

– Norge kan ikke ta imot like mange flyktninger som Tyskland. Det må regnes ut fra befolkningsgrunnlag. Noen land har varslet at de vil bidra, men jeg synes det trengs flere. For skal man få ut en stor andel barn fra leirene, så bør flere land enn Tyskland, Luxembourg og Finland være med, sier Arnstad.

Før påske sa ti EU-land at de vil hente totalt 1.600 enslige mindreårige fra leirer i Hellas. De første gruppene kom til Luxembourg og Tyskland sist uke.

LES OGSÅ:

---

SP-FORSLAGET

  • Oppsummert går Sps Moria-løsning ut på:
  • • Åpning for å hente hit barn fra leirene i Hellas, inkludert Moria-leiren.
  • • Må skje etter henvendelse fra greske myndigheter.
  • • En bredde av europeiske land bør stå bak.
  • • Det må skje forholdsmessig: Norge må i så fall motta etter befolkningsstørrelsen.
  • • Ber regjeringspartiene bidra til en løsning i Stortinget – der et forslag ligger alt er til behandling.
  • • Norge skal prioritere de mest sårbare under 15 år.

---

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter