Nyheter

Moria–barna er gutar frå Afghanistan

Dei 12 som kom til Luxembourg fortel mykje om kven dei er, barna som sit i sprengfulle flyktningleirar på greske øyar. Dei einslege mindreårige er gutar, og flest kjem frå Afghanistan.

Luftbrua starta opp onsdag. I det første flyet, som landa i Luxembourg, var det 12 nøye utvalde. Alle einslege mindreårige.

Laurdag landar eit nytt fly med barn, som er henta ut frå overfylte leirar på øyane Lesvos, Samos, Chios, Leros og Kos. Dette flyet landar i Tyskland og skal ha 58 barn ombord.

Totalt skal EU-landa Luxembourg, Tyskland, Finland, Belgia, Bulgaria, Frankrike, Irland, Kroatia, Litauen og Portugal fly ut 1.600 einslege mindreårige frå leirar i Hellas. Av desse skal 500 til Tyskland.

Ei jente på første fly

Kven var dei så, dei 12 utvalde som steig ned på Findel internasjonale lufthamn i Luxembourg, og blei møtt av utanriksminister Jean Asselborn?

Bak smittevernmaskene var det:

11 gutar.

1 jente.

Alle i alderen 11 til 15 år.

10 er frå Afghanistan

2 er frå Syria.

9 kom frå Moria-leiren på Lesvos.

2 kom frå ein leir på Chios.

1 frå ein leir på Samos.

Ny framtid i Europa

Dei 12 kom med ferge til hamnebyen Pireus onsdag morgon, og blei så frakta til flyplassen i den greske hovudstaden, og sendt til Luxembourg med eit chartra rutefly.

– 12 barn kan i dag gå ei lysare framtid i møte i eit nytt land, seier Philippe Leclerc. Som UNHCRs representant i Hellas var han med å sende flokken på 12 til EUs minste medlemsland.

Operasjonen er eit samarbeid mellom den greske regjeringa og EU-kommisjonen, og blir assistert av FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR), FNs organisasjon for migrasjon (IOM) og EASO, EUs flyktningbyrå.

– Europeiske land må arbeide saman for å dele ansvaret med Hellas og syte for at alle einslege mindreårige er trygge og blir tekne hand om, understrekar Leclerc.

Afshan Khan, UNHCRs regiondirektør for Europa, vonar at relokaliseringa av dei 12 barna frå Hellas til Luxembourg skal setje fart på uthentinga av dei andre som skal få ei ny framtid lenger nord i Europa.

Plukkar ut sårbare barn

Det er UNHCR og EASO og to greske frivilligorganisasjonar, Metadrasi og Praksis, som saman med greske utlendingsstyresmakter identifiserer dei einslege mindreårige som no blir flytta vekk frå øyane. Dei som blir plukka ut er særskilt sårbare.

Dei 1.600 som får reise er med og lettar litt på trykket i leirane ute på øyane, som alle ligg nær Tyrkia. I dag pressar vel 40.000 flyktningar og migrantar seg saman i leirar som er dimensjonerte for knappe 6.000.

Når me bryt ned tala frå UNHCR, viser dei at bak dei vel 40.000 finn me:

49 prosent kjem frå Afghanistan.

19 prosent kjem frå Syria.

6 prosent kjem frå Somalia.

44 prosent er menn.

23 prosent er kvinner.

33 prosent er barn.

Og:

6 av 10 barn er yngre enn 12 år.

Vel 1 av 7 er barn er einslege mindreårige - og storparten kjem frå eitt land, Afghanistan.

93 prosent gutar

UNICEF opplyser at totalt oppheld det seg om lag 5.500 einslege mindreårige flyktningar i heile Hellas, og at opp mot 1.800 av desse bur på dei fem øyane - og at dei lever med konstante truslar om utnytting, vold og trafficking.

FNs barnefond fortel at det kjem svært få einslege, mindreårige jenter til Hellas. Heile 93 prosent er gutar.

IOM opplyser at dei 1.600 barna som no blir henta ut frå leirar i Hellas, ikkje blir plasserte på asylmottak, men skal kome seg raskt ut i lokalsamfunn som skal ta hand om dei. Her skal dei få tett helseoppfølging, og starte på eller få fullføre utdanning.

 

LES MEIR

Moria-aktivist mener engasjementet viser at folket vil noe annet enn de folkevalgte

---

Fakta:

  • 40.000 flyktningar og migrantar er stua saman i greske flyktningleirar som er dimensjonerte for knappe 6.000, leirane ligg på øyane Lesvos, Samos, Chios, Leros og Kos.
  • 33 prosent er barn - og 6 av 10 barn er yngre enn 12 år.
  • Og vel 1 av 7 er barn er einslege mindreårige - og storparten kjem frå eitt land, Afghanistan.
  • Ti EU-land skal nå hente ut 1.600 einslege mindreårige frå leirar i Hellas - dei første 12 kom til Luxembourg onsdag.

---

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter