Nyheter

Venstre-press for å hente mindreårige fra Moria. Frps svar: Ikke ett barn hit

Krefter i Venstre øker trykket for at regjeringen skal ta imot enslige mindreårige fra Moria-leiren. Utålmodighet hos Solberg-partnere styrkes.

Partiets justispolitiske talskvinne på Stortinget, Solveig Schytz, mener Norge på egen hånd må ta imot flyktningbarn fra leiren på Lesvos.

– For Venstre er det opplagt at Norge må bidra til å hjelpe mennesker, og særlig barn i en prekær situasjon. Det aller beste er et felles europeisk initiativ, men nå er det flere andre land som tar initiativ på egenhånd, og det bør også Norge gjøre, uttaler Schytz og varsler at partiet fremover vil jobbe for dette både i Stortinget og regjering.

Nedover i rekkene blant Erna Solbergs to regjeringspartnere øker utålmodigheten for at også Norge bør spille en rolle for å avhjelpe krisen i den overfylte Moria-leiren.

Men Frps talsperson på feltet, Jon Engen-Helgheim, blåser av tematikken:

– Saken om flyktningbarn i disse leirene er et løgnaktig spill fra aktivister, sier han.

Venstre-veteran drivkraft bak oppropet til Solberg-regjeringen

Uansett etterlyser nå flere tillitsfolk i de to minste regjeringspartiene handling fra Solberg-regjeringen. Ønsket styrket seg etter oppropet fra 19 tidligere statsråder og statsministre i påskeuken om å ta imot enslige mindreårige og barnefamilier fra flyktningleiren.

Venstre-veteran og eks-partileder Odd Einar Dørum sto sammen med KrFs tidligere utenriksminister Knut Vollebæk bak oppropet. Og Vollebæk anslo overfor Vårt Land at Norges del av en europeisk løsning kan dreie seg om 20-30 barn. Ti EU-land skal nå være enige om å delta et program som skal hente opp til 1.600 sårbare mindreårige fra sterkt overfylte leire på de greske øyene.

Bygget Venstre-press alt i februar

Flere fylkesledere i Venstre ønsker nå at partiet skal presse hardere på innad i regjeringssamarbeidet for å få Norge til å ta sin andel.

– Situasjonen i leiren på Lesvos er ikke noe vi kan leve med. Den er dramatisk i en korona-situasjon og kan bli noe av det styggeste Europa ser tilbake på, sier fylkesleder Petter N. Toldnæs i Agder Venstre.

Sent i februar vedtok fylkesårsmøtet en uttalelse om at regjeringen «bør gå i bresjen for en felles europeisk løsning for å evakuere barnefamiliene fra Moria».

– Situasjonen nå bør legge et betydelig press på både Høyre og Erna Solberg, sier Toldnæs.

«Bør ta et større ansvar for de sårbare barna»

Også Kjartan Alexander Lunde, leder i Rogaland Venstre, ønsker handling fra Solberg-regjeringen.

– Den har en mulighet til å tenke nytt om situasjonen i Hellas. Norge bør kunne ta et større ansvar for de sårbare barna der, selv om det beste ville være en bred, europeisk løsning, sier han.

Tyskland har varslet at landet vil hente opp mellom 350 og 500 enslige barn under 14 år de neste ukene. Oppropet fra de tidligere norske statsrådene ber Solberg-regjeringen «følge opp det tyske initiativet og hente ut vår andel av en slik europeisk innsats». Blant undertegnerne er Kjell Magne Bondevik, Laila Dåvøy og Hilde Frafjord Johnson – alle KrF – og ved siden av Dørum også Venstres Eldbjørg Løwer. Også flere profilerte eks-statsråder fra Sp og Ap har signert anmodningen.

Frps Engen-Helgheim: «Vil være å gi etter for billige triks fra asylaktivister»

Men Frp er totalt avvisende og stempler hele initiativet som «et følelsesmessig spill».

– Å hente barn fra Moria-leiren vil være å gi etter for billige triks fra asylaktivister. Det er ingenting nytt i situasjonen der. Hvis man skal hjelpe flyktninger, burde man se helt andre steder, sier Frp-talsmann Jon Engen-Helgheim.

– Så Frp vil ikke godta at Norge kan ta imot ett eneste barn fra leiren?

– Nei, noe slikt er helt uaktuelt. Det vil være å gi etter for press fra aktivistene. De som er i disse leirene har målet om å leve et bedre liv i Europa. De var tryggere der de kom fra, men valgte å reise til Hellas. Europa takler ikke en ny bølge flyktninger nå, svarer Helgheim.

KrF-Grøvan: Gir oss ikke

KrFs parlamentariske leder, Hans Fredrik Grøvan, uttaler til Aftenposten at partiet ikke gir seg før det har fått gjennomslag i regjeringen. Han vil ha to ting på plass: Bedre forholdene for folk i leirene – og hente barn til Norge.

– Vi mener det ligger et ansvar på et land som vårt, til å bidra til å gjøre situasjonen bedre for folk som oppholder seg i Moria. Ett av tiltakene er å gi barna enn annen og bedre fremtid. Det vil også bedre forholdene for de gjenværende i leiren, sier Grøvan til avisen og varsler at KrF vil presse på for gjennomføring «så fort som mulig».

Men AUF har store mål om norske bidrag.

I Arbeiderpartiet har det vært tilbakeholdenhet om norske grep for å avhjelpe krisen i Moria-leiren. Men uken før påske vedtok AUFs landsstyre et krav om at Norge tar imot 3.500 kvoteflyktninger fra Moria-leiren i Hellas.

– Vi sender nå et tydelig krav til Arbeiderpartiet og resten av partiene på Stortinget. Det haster å få gjort noe med situasjonen i Moria, sa AUF-leder Ina Libak til NTB etter vedtaket.

AUF påpeker at leiren er bygd for 3.000 mennesker, men nå huser over 20.000.

– Leiren er ikke dimensjonert for så mange mennesker, og med koronaviruset haster dette mer enn noen gang, sa Libak.

LES OGSÅ OM MORIA-KRISEN:

• Ropstad: Norge bør hjelpe foreldreløse barn ut av Moria, uavhengig av hva EU gjør

• – Vi er en del nå på KrF-grasrota som har begynt å se oss kraftig lei

• Tidligere statsråder ber Norge hente flyktningbarn fra Hellas

---

Fakta:

---

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter