Nyheter

– Søker etter folk som motiveres av vårt verdigrunnlag

– Vi vil selvfølgelig ikke bruke dette til å sjekke hva våre ansatte mener for så eventuelt å si dem opp, sier fungerende rektor Egil Morland om NLAs nye verdidokument, som står fast på høgskolens syn på samliv.

Torsdag meldte NLA Høgskolen at de har vedtatt et revidert verdidokument, der skolen blant annet står fast på sitt konservative samlivssyn.

Det forrige verdidokumentet inneholdt formuleringen kom i søkelyset under debatten om homoterapi i fjor høst etter at den irske foredragsholderen Mike Davidson holdt et foredrag om hvordan han selv gikk fra å være homofil til heterofil i NLAs lokaler i Bergen.

Etter foredraget, som skjedde i regi av Til Helhet og Frimodig kirke, sluttet to ansatte i protest. 

Konflikten førte også til debatt om NLAs verdidokument, som inneholdt formuleringen: «Ekteskapet er rammen for det seksuelle samliv mellom mann og kvinne. Guds ord viser oss at det livslange ekteskap er den ordning som Gud har innstiftet. Seksuelt samliv utenom det monogame ekteskap mellom kvinne og mann er i strid med Bibelens ord.»

Kortere enn det forrige verdidokumentet

Nå foreligger altså et nytt verdidokument. 

Fungerende rektor Egil Morland sier til Vårt Land at det nye verdidokumentet er svært kortfattet sammenlignet med det gamle.

Også formuleringen om ekteskapet er kortet ned.

«Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken. På det individuelle plan vil verdier som forpliktelse, trofasthet, respekt, tilgivelse og tillit stå sentralt i alle menneskelige relasjoner. I yrkesetikken har det til følge at vi er tjenere for, aldri herrer over, andre mennesker», står det i den nye formuleringen. 
 
Ansatte skal være lojale

Verdidokumentet inneholder dessuten en formulering som sier at det forventes at ansatte er lojale til verdidokumentet.

– Men vil dette verdidokumentet føre til samme praksis som det forrige, Egil Morland?

– Vi søker etter folk som vil motiveres av vårt verdigrunnlag. Vi gjør alltid verdidokumentet kjent for søkere, slik at de kan reflektere over egen søknad i lys av det, sier Morland. 
 
– Ansetter ut i fra helhetsvurdering

Morland sier tilsettingsreglementet sier at enhver ansettelse skjer ut i fra en helhetsvurdering.

– Så finnes det grader av uenighet og enighet, men lojalitet er et begrep som har betydning for ethvert arbeidsforhold. Hver enkelt må vurdere sitt forhold til dette.

Morland legger tid at han ikke har opplevd at man har spurt søkere om samlivssyn på intervju i perioden han har fungert som rektor.

– Men alle viktige dokumenter for NLA blir det informert om. Så kan søker selv ta en vurdering. Det er ikke det første spørsmålet vi stiller, og ikke nødvendigvis det nest siste eller siste heller.

– Hvis én søker er klart bedre kvalifisert, men liberal i samlivsspørsmål, og en annen er mindre kvalifisert, men konservativ, hvilken vurdering gjør dere da?

– Det skjer ut i fra en helhetsvurdering. Og det spørs også hvilke fag det er snakk om. Vi vil ha andre krav til en stilling i systematisk teologi enn i andre stillinger sier Morland, og legger til at det for ham ikke er «konservativt» å dele kirkens klassiske syn på samliv.
 
Positive tilbakemeldinger

– Hva med nåværende ansatte ved NLA som ikke er enig i samlivsformuleringen i verdidokumentet?

– Vi vil selvfølgelig ikke bruke dette til å sjekke hva våre ansatte mener for så eventuelt å si dem opp.

Morland sier han har fått positive tilbakemeldinger på verdidokumentet fra avdelingslederne. 
– Tror du mange ansatte vil slutte?
– Det tror jeg ikke, og om det blir noen, må vi ikke se altfor dramatisk på det. Vi laget ikke et nytt verdidokument for at de som ikke kjenner seg igjen i NLAs verdier skal føle seg mer hjemme.

LES MER:

Tidligere professor ved NLA: «Ansatte må kunne utfordre eierne»……

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter