UTFORDRENDE KORONARÅD:

Blå Kors følger opp sårbare barn og foreldre

Nå stenger familievernkontorene. Blå Kors arbeider med å rådgi foreldre slik at de kan være trygge foreldre.

• Er det ok at barnet mitt leker med et barn fra en annen familie?

• Kan barnet mitt ha besøk av venner?

• Hvor mange barn kan leke sammen?

• Må de være ute når de leker?

Spørsmålene foreldre har i disse virustider er mange. Fredag stengte alle landets barnehager og skoler. Med det fikk foreldrene ansvaret for å omsette helsemyndighetenes råd i praktiske regler for hvordan barn skal omgås når Norge stenges ned for å få kontroll på koronapandemien.

Redd Barna er bekymret for barn som har det vanskelig, skrev Vårt Land i helga, noe som fikk barneminister Kjell Ingolf Ropstad til å oppfordre sårbare barn til å ta kontakt med en voksen de stoler på.

I Oslo har skoler og barnehager fått beskjed om at barn i barnevernet skal ha krav på barnehage eller aktivitetsskole selv om skolene er stengt.

Sårbare familier får hjelp

Ti steder i Norge ligger det en Barnas stasjon, alle drives av hjelpeorganisasjonen Blå Kors. Benita Christensen, som er nasjonal for leder Barnas Stasjon, forteller til Vårt Land at fredagen ble brukt til å legge planer for hvordan Barnas stasjon nå skal klare å følge opp brukerne – nå når de ikke lenger har åpne dører på stasjonene.

Disse er stengt som følge av koronapandemien.

– Vi har kontakt med foreldre som kan oppleve det vanskelig å forstå alt myndighetene kommer med av informasjon, noe som forsterkes nå, sier Christensen.

Hun forteller at når de som jobber ved stasjonen opplever det utfordrende å fortolke koronarådene som kommer, så opplever utrygge foreldre det enda mer krevende å skulle gi sine barn trygge rammer for lek og samvær.

– De vi møter er sårbare familier med dårlig nettverk.

Møter mange barn

Barnas Stasjon er for familier i utfordrende livssituasjoner med minst ett barn i alderen 0-12 år, samt gravide. Foreldrene trenger ikke henvisning for å komme til en stasjon, men familiene må ønske å arbeide med det som omtales som «støttende og styrkende aktiviteter».

– I fjor registrerte vi totalt 2.134 familiemedlemmer på stasjonene, opplyser Christensen.

592 var barn i alderen 0-5 år, 489 var barn i alderen 6-12 år, 83 var søsken og 970 var foresatte; mødre og fedre.

Blå Kors tilbyr veiledning

Alle som deltar får et tilpasset opplegg etter familiens behov. De enkelte stasjonene tilbyr samtaler og veiledning, gruppetilbud, kurs, dagsturer og ulike andre aktiviteter. Siktemålet med arbeidet er enkelt; sikre barn en god utvikling – og gjøre foreldrene bedre utrustet til å være foreldre.

– Nå kan vi ikke tilby dette i og med at vi ikke kan samles, så nå følger vi opp foreldre via telefon- eller videosamtaler, forteller Christensen.

Blå Kors Barnas Stasjon har avdelinger på følgende steder: Askøy, Bergen, Kristiansand, Mandal, Drammen, Fredrikstad, Hamar, Trondheim samt bydelene Sagene-Grünerløkka og Alna i Oslo.

Stenger familievern, oppretter hjelpetelefon

Blå Kors er ikke alene om å stenge ned hjelpen som til vanlig tilbys familier. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) besluttet fredag å stenge alle familievernkontorer fram til og med torsdag 26. mars. Det etableres en veiledningstelefon som vil være operativ fra mandag 16. mars.

Beslutningen om å stenge familievernkontorene er i tråd med myndighetenes tiltak for å redusere smittespredning, opplyser direktør Mari Trommald i Bufdir.

– Vi tar vårt ansvar i den nasjonale dugnaden på alvor og stenger derfor familievernkontorene for å unngå faren for smittespredning.

Familieverntjenestene, herunder lovpålagt mekling, ansees ikke som kritiske samfunnsfunksjoner som må holdes åpne.

For å avhjelpe behovene oppretter direktoratet en veiledningstelefon som betjenes av Bufetat region øst. Tjenesten skal være klar på mandag.

LES MER OM SÅRBARE BARN:

Redd Barna til statsministeren: Snakk til barn som har det vanskelig nå

Ropstad til norske barn: Ta kontakt med en voksen du stoler på

Barn i barnevernet i Oslo skal ha krav på barnehage eller aktivitetsskole selv om skolene er stengt

Statsminister Erna Solberg skal ha pressekonferanse for barn om koronaviruset

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter