Nyheter

Marerittscenario: Koronautbrudd i gigantiske flyktningleirer

Flyktninghjelpen frykter koronautbrudd i verdens tettest befolkede flyktningleire. De og Kirkens Nødhjelp etterlyser global solidaritet for å bistå sårbare land med svakt utbygd helsevesen.

– Konsekvensene kan bli enorme dersom vi får spredning av koronaviruset i gigantiske og tett befolkede leire som Cox’s Bazar i Bangladesh eller Dadaab i Kenya. Dette er det verste marerittscenario humanitær sektor står overfor, sier kommunikasjonssjef Tuva Raanes Bogsnes i Flyktninghjelpen.

Foreløpig er det ikke meldt om koronatilfeller i disse leirene, men frykten er stor for at viruset får spre seg blant sårbare mennesker i slike leire og blant millioner av internflyktninger.

Ber om global solidaritet

Raanes Bogsnes sier at organisasjoner som UNHCR og den internasjonale migrantorganisasjonen IOM nå går inn med ekstra ressurser og legger planer for å styrke beredskapen mot koronaspredning, særlig i land med svakt utbygde helsevesen.

– Det internasjonale samfunn må stille opp for å øke responsen i fattige land i sør. Det handler om global solidaritet. Samtidig som vi må gjøre alt vi kan i vår egen befolkning, må vi stille opp også for befolkninger med langt dårligere forutsetninger for å håndtere slike helsekriser, sier Tuva Raanes Bogsnes.

Flyktninghjelpen er nå særlig bekymret for situasjonen blant afghanske flyktninger i Iran og over grensen mellom de to landene, ettersom Iran har stor spredning av viruset.

Høybråten: Trenger global dugnad

Kirkens Nødhjelp er spesielt bekymret for områder med dårlig tilgang til rent vann og dårlige sanitære forhold, for eksempel flyktningleire og slumområder.

– Koronaviruset kan få katastrofale konsekvenser for land med stor fattigdom og dårlig utbygde helsesystemer, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten.

Også han etterlyser en global dugnad for å begrense spredningen av koronaviruset til de mest sårbare landene. Langvarig og omfattende smitte i land med svake helsesystemer kan i verste fall bremse den økonomiske og sosiale utviklingen i mange fattige land.

Både Kirkens Nødhjelp og Flyktninghjelpen har innført reiserestriksjoner for medarbeidere, ikke minst for å hindre at de bringer smitte med seg til stedene der de driver humanitært arbeid.

Relativt få tilfeller så langt

Foreløpig er det registrert relativt få tilfeller av koronaviruset i de fattigste landene, men disse vil være dårligere rustet til å håndtere epidemien enn vestlige land dersom den rammer hardt.

Svakt utbygde helsesystemer har liten kapasitet til å ta seg av de mest sårbare pasientene, og smittefaren vil være særlig stor i for eksempel slumområder med dårlige hygieniske forhold.

En stor andel av befolkningen har arbeid i uformell sektor, uten mulighet til «hjemmekontor», og med liten eller ingen tilgang til sykepenger eller andre sosiale ytelser dersom de ikke kan jobbe.

Ond sirkel for de fattigste

En studie i 11 land i Afrika sør for Sahara og Sør- og Sørøst-Asia fant at i mangel av helseforsikring eller universell helsedekning, blir mange som lever i fattigdom eller nær fattigdomsgrensen tvunget til å selge unna eiendeler og ta opp uformelle lån til ågerrenter, for å skaffe seg medisiner og legehjelp i tilfeller av helsekriser. Dermed havner de i en ond sirkel der det blir enda vanskeligere å komme seg ut av fattigdom.

Verdensbanken satte i forrige uke av 12 milliarder dollar i umiddelbar støtte, primært for å bistå fattige land i kampen mot virussmitten.

Mobile vasker på gaten i Rwanda

I Rwandas hovedstad Kigali har myndighetene, som et forebyggende tiltak, plassert ut mobile vasker for håndvask ved bussholdeplasser, restauranter, banker og butikker.

Rwanda har i liket med de fleste afrikanske land foreløpig ikke registrert noen tilfeller av viruset, mens nabolandet DR Kongo tirsdag sitt første tilfelle, som det åttende landet i Afrika sør for Sahara rammet av epidemien.

Gates-stiftelsen stiller opp

Bill & Melinda Gates Foundation og to andre store, veldedige organisasjoner har gått inn med et løfte om opptil 125 millioner dollar for å få fart på utviklingen av behandling for koronaviruset

– Hvis vi ønsker å gjøre verden trygg mot utbrudd som COVID-19, spesielt for de mest utsatte, må vi finne en måte å få forskning og utvikling til å gå raskere. Det krever at regjeringer, private virksomheter og filantropiske organisasjoner handler raskt for å finansiere forskning og utvikling, sier Mark Suzman i Gates-stiftelsen i en uttalelse.

LES MER OM VIRUSET:

Korona-viruset rammer Kirkemusikkfestivalen: Flere arrangementer avlyst

---

Fakta:

---

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn har vært utenriksjournalist i Vårt Land i en årrekke, og er nå tilknyttet avisen som kommentator.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter