Nyheter

Minner om smittefare for kirkeansatte

Kontakt med lik etter korona-dødsfall kan være en helsefare for kirkelig ansatte. Nå blir lokale gravplassforvaltere minnet om regelverket.

Mens tallet på korona-smittede stadig stiger i Norge, gis det råd for håndteringen av situasjonen i nye deler av samfunnslivet. Dette gjelder også kirkelig sektor, og KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter minner nå om gjeldende forskrift for kirkelig ansatte som kan komme i kontakt med lik i forbindelse med begravelser.

De forholdsregler som følges av helsepersonell og begravelsesbyråer, gjelder også for dem som «forestår gravferd, evt. åpning av grav og flytting av lik», står det i den offentlige forskriften for håndtering av lik.

KA har avlyst kveldens fellesrådskurs i Otta, der 42 personer skulle delta. Arbeidsgiverorganisasjonen publiserte i dag en sjekkliste til kirkelige virksomheter, og oppfordrer alle aktuelle virksomheter om å gjøre løpende risikovurderinger.

FIKK DU MED DEG DENNE? I Norge arbeides det fram vaksiner som kan redde verdens helse

Randi Moskvil Letmolie i KA sier smittefaren er noe forskjellig i forbindelse med ulike epidemier.

Følger FHI

Hovedrådet som gis fra KA, er da også at man retter seg etter de samme forholdsregler som leger og ansatte i begravelsesbyråer ved dødsfall knyttet til smittsomme sykdommer.

KA formidler de rådene de har fått fra Folkehelseinstituttet (FHI) omkring muligheten for smitte ved behandling av koronasmittede lik. KA har ikke fått opplysninger om at kister representerer noen smittefare.

KAs råd er at FHIs anbefalinger følges nøye, at det opprettes kontakt mellom kirkelig ansatte og kommunelege angående rutiner, at egen beredskap skriftliggjøres i tillegg til at ansatte får muntlig informasjon samt at det kommuniseres med begravelsesbyråer angående rutiner.

– Dersom forvaltningen skal være i direkte nærkontakt med koronasmittede lik, skal man imidlertid følge de retningslinjer som er gitt til helsepersonell, opplyser direktøren i KAs avdeling for kirkebygg og gravplassforvaltning, Randi Moskvil Letmolie.

LES MER: Fraråder pilegrimsferd på grunn av korona-viruset

Forskriftsfestet

Disse retningslinjene er forskriftsfestet og omhandler transport, håndtering og emballering av lik i tillegg til gravferd som kan medføre fare for smitte.

Det er ifølge forskriften legen som skriver dødsattesten, som skal varsle om mistanke om smitte. Både kommunelegen og den som henter en avdød person, oftest en ansatt i et begravelsesbyrå, skal få melding om smittefaren.

– Er ikke det dere formidler, kunnskap som allerede finnes rundt om i Kirke-Norge?

– Jo, denne kunnskapen finnes allerede hos dem som forvalter dette lokalt. Vårt anliggende er å minne gravferdsforvaltningen om den gjeldende forskriften om frakt av lik og gravferd og om den viktige samhandlingen med kommunelegen, sier Randi Moskvil Letmolie til Kristelig Pressekontor.

Hun sier smittefaren er noe forskjellig i forbindelse med ulike epidemier. Derfor ble det fra helsemyndighetene gitt egne råd i forbindelse med for eksempel ebola-epidemien. Disse rådene var ikke identiske med rådene som nå gis i tilknytning til korona-viruset.

– Gravferdsforvaltningene må følge de retningslinjene som helsemyndighetene gir. Påminnelsen fra oss må være i tråd med risikovurderingen som myndighetene leverer til oss. Lokalt må man så gjøre en selvstendig risikoanalyse, sier Moskvil Letmolie.

Hun sier at så godt som alle døde blir tatt hånd om av begravelsesbyråer, men at lokale gravplassforvaltere må vurdere risikoen dersom de er i nærkontakt med lik.

LEST DENNE? – Mens vi mobiliserer på alle plan fordi noen få mennesker kanskje er blitt syke, fryser barn i Hellas, skriver biskop.

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter