Nyheter

Historisk avtale om landets nye livssynspolitikk – her er enigheten mellom Frp og regjeringen

Regjeringspartiene landet en avtalepakke med Frp om landets nye livssynspolitikk. Frp får igjennom forbud mot overnatting i SFO og grep mot utlandsfinansiering av trossamfunn.

Kjell Ingolf Ropstad får dermed stortingsflertall for ny lov om finansiering av trossamfunn – samt meldingen om et livssynsåpent samfunn. Forhandlingene har vært krevende – og landet i siste liten.

Livssynstalsfolkene i Frp og regjeringspartiene møtte Vårt Land like etter at de siste punktene var på plass onsdag morgen. De bruker alle ordet «historisk» om enigheten – fordi de siste grepene om Den norske kirkes finansiering fremover er på plass.

– Det er en historisk dag. Det handler om at vi nå ferdigstiller skillet mellom kirke og stat. Enigheten om lovverket vil sikre stabilitet fremover for dem loven omfatter, sier Høyres Kristin Ørmen Johnsen, som leder Familie- og kulturkomiteen.

– Vi er rett og begeistret for at forslaget til nytt lovverk nå blir som foreslått fra regjeringen, sier KrF-talskvinne Jorunn Gleditsch Lossius.

Redder forslag om at trossamfunn med minst 50 medlemmer får støtte.

For regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF betyr enigheten at alle tros- og livssynssamfunn med minst 50 medlemmer kan få tilskudd. Men også andre av de viktige punktene i ny finansiering og livssynspolitikk sikres nå med Frps støtte:

• For fremtiden skal Norge være et «livssynsåpent samfunn» – fri religionsutøvelse er en grunnleggende menneskerett.

• Støtten Den norske kirke får per medlem skal være utgangspunkt for støtten tros- og livssynssamfunnene får. Tre lover som regulerte trossamfunnene blir nå til én.

• De fire partiene fastslår at Den Norske Kirke fortsatt «skal ha en viktig rolle i både samfunnet og enkeltmenneskets liv». Kirken skal fortsatt stå for tradisjoner og identitet.

• Regjeringens forslag fra i fjor sommer om rapportering om likestilling faller på plass.

– Vi er veldig glad for at de minste trossamfunnene ikke blir fratatt sin støtte, slik Ap foreslår. Med deres forslag ville tre fjerdedeler av trossamfunnene blitt fratatt statsstøtten. Dette har vært svært viktig for oss, sier KrFs Lossius.

Her er Frps gjennomslag for å bidra til enighet:

Fremskrittspartiet har i avtalen fått gjennomslag for en rekke punkter som er viktige for partiet.

– Vi får igjennom økte tiltak mot koranskoler og økt innsats for å bekjempe at ungdom sendes til utlandet for å gå på koranskole. På viktige punkter for oss er gjennomslaget større enn vi noen gang har vært i nærheten av å få, sier talsmann og forhandler Himanshu Gulati.

Frps gjennomslag er disse:

• At regjeringen skal sikre at det skal rapporteres på etter-skole tilbud med overnatting gjennom tros og livssynssamfunns årlige virksomhetsrapportering.

• At regjeringen skal komme tilbake med forslag til nødvendige lovendringer med sikte på å forby faste etter-skoletilbud med overnatting over lengre tid for å forhindre, segregering, parallellsamfunn, negativ sosial kontroll eller radikalisering.

• At regjeringen skal legge frem et lovforslag som innebærer at tros- og livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan nektes tilskudd.

• Frp kan dessuten selv få fremme forslaget som er partiets primærpolitikk: Å kutte livssynsstøtte – men sikre midler til verneverdige kirker.

Venstre: Markerer også en «lykkelig skilsmisse».

Venstres Carl-Erik Grimstad trekker frem at enigheten betyr et endelig skille mellom kirke og stat:

– Det er kanskje kontroversielt å si det, men det finnes noe som en lykkelig skilsmisse. Dette er siste skritt for et skille, noe som har vært viktig for oss i Venstre. Mangfold og trosfrihet er et viktig prinsipp for oss, sier han.

Ap på sidelinjen – ville stille krav til likestilling og demokrati for statstøtte

Avtalen mellom de fire partiene setter Ap og resten av opposisjonen på sidelinjen: Ap har ønsket strengere krav til likestilling og demokrati for å kvalifisere for statsstøtte. Partiet har også ønsket at kirkelige valg skal gjennomføres på samme dag som valg til storting eller kommunestyrer. Dette har ikke regjeringen lagt opp til.

De fire partene staker ut klar ideologisk avstand til Ap og opposisjonen. Ørmen Johnsen poengterer at det både for Høyre og Frp har vært viktig å ha med Frp på laget:

– Det handler om at vi ikke ser tro og livssyn som et verktøy til å oppnå andre mål, men som en verdi forankret i mennesket selv. Ap tenker at tro og livssyn kan brukes til å fremme andre store formål og legge dette inn i loven og jobbe med kontrakt mellom stat og kirke, sier hun.

Borgerlige partnere tror Ap og Sp vil slutte seg til mye

På kirkelig hold har topper vært opptatt av bredest mulig stortingsforlik bak den nye tros- og livssynsloven og prinsipper for et livssynsåpent samfunn. Men regjeringen tok hurtigfilen og snekret løsning med gammelpartner Frp.

– Hva sier dere til de innenfor Den norske kirke og Livssyns-Norge som ønsket bredest mulig samling?

– Avtalen vi har kommet frem til innebærer jo et solid flertall. Jeg tror Sp også vil bli med på mye her, men også Ap vil være enig i hovedlinjer bak den nye loven, sier Ørmen Johnsen, som også poengterer:

– Jeg føler at Ap henger i at Den norske kirke er en statskirke. Det er den ikke. Jeg tror dette vil stå seg over tid.

Tøffe forhandlinger – «toppmøte» mellom Ropstad og Jensen

Etter at Vårt Land forrige torsdag avdekket at det pågikk forhandlinger mellom Frp og de tre regjeringspartiene, fortsatte forhandlingene helt til det siste.

Kilder betegner dem som krevende. Vårt Land kjenner til at det har vært kontakt på topphold mellom Frp-leder Siv Jensen og livssynsstatsråd Ropstad. De to hadde et møte forrige onsdag, der saken sto på dagsorden.

Dagens trosfinansiering har nemlig sterke motstemmer internt i Frp. Det er flere i stortingsgruppen som mener det bør være forskjell på støttenivået til Den norske kirke – og andre, spesielt nye trossamfunn.

Hovedpunkter i avtalen skal ha vært på plass sent mandag og planlagt presentert. Men vanskeligheter dukket igjen opp i aller siste runde tirsdag morgen. I Stortinget har Høyre hatt en nøkkelolle i å få enigheten på plass.

Ropstad er lettet – «sikrer livssynssamfunnene»

Avtalepartnerne betegner forhandlingene som tidvis krevende. Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som er statsråd for livssyn, er svært glad for enigheten:

– Avtalen sikrer fullt gjennomslag for regjeringens linje på tros- og livssynspolitikken. Dette er godt nytt for Den norske kirke og tros- og livssynssamfunn, og er et viktig steg for å sikre et livssynsåpent samfunn. Jeg ønsker å løfte tros og livssynssamfunn som skapende kraft i samfunnet, og denne avtalen sikrer dette, skriver han i en tekstmelding til Vårt Land.

Han uttaler også:

– Arbeider som nå er gjort er det siste steget for å skille stat og kirke, hvor kirken nå gis større handlefrihet. Det er prinsipielt viktig. Jeg er glad for at alle tros- og livssynssamfunn nå sikrer forutsigbare rammer og ikke minst økonomiske rammebetingelser.

Stortinget vil behandle tros-og livssynsloven, meldingen om det livssynsåpne samfunnet og meldingen om kirkefondet OVFs fremtid 21. april.

LES OGSÅ OM POLITIKERNE OG NY LIVSSYNSPOLITIKK:

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter