Nyheter

Savner dåpssalmer for unge voksne

Kirken trenger flere salmer for konfirmanter og andre voksne som vil døpes, mener kulturrådgiver Tore Dvergastein. Nå inviteres salmediktere til konkurranse.

Nå inviterer Tunsberg bispedømme i samarbeid med Lyche Musikkforlag til konkurranse om dåpssalmer rettet mot unge mennesker.

– Det blir litt rart å synge om «et nyfødt barn i våre hender» når du går til døpefonten på egne bein, sier seniorrådgiver kultur Tore Dvergastein i Tunsberg bispedømme som ønsker å utfylle salmeskatten mot denne gruppen.

– Vi har nok av dyktige salmeskrivere og komponister, og vi håper de melder seg med gode bidrag. Ut fra erfaring ser vi definitivt et økende behov for dåpssalmer for de som døper seg i tilknytning til konfirmasjon, og andre unge og voksne som ikke er barnedøpte, sier han.

LES MER: Salmer for en verden i krise

Livserfaring og teologi

Inger M. Bore er seniorrådgiver for undervisning i Tunsberg bispedømme og håper konkurransen vil være en spennende utfordring.

– Det å sette ord på dåpen, som treffer unge mennesker, vil forhåpentligvis lokke frem både nye og gamle bidragsytere. Vi håper å få bidrag som gjenspeiler både livserfaring og teologi som treffer de som døper seg som voksne, sier hun.

Hun jobber mye med trosopplæring og konfirmantarbeid og savner salmemateriale som treffer.

– Med fallende dåpstall er det viktig at kirken inviterer bredt til dåp, for folk i alle aldre. Selv for kirkemedlemmer er det en økende tendens at foreldre ikke døper barna sine, men venter til de kan gjøre valget selv. I konfirmantalderen kommer så dåp på agendaen, og mange tar valget rett i forkant av konfirmasjonen, forteller hun.

Vinneren får en premie på 15.000 kroner, og salmen vil bli gjort tilgjengelig gjennom Lyche Forlag.

– Vi trenger tekst og melodi, og vil sørge for at vinnersalmen blir arrangert for firestemmig fremførelse. Vi ønsker at resultatet kan bli allemannseie, og vil sørge for innspilling og tilgjengelige lydfiler – ikke minst med tanke på bruk i konfirmantarbeidet, sier Bore.

Ballast for livet

Prest og salmedikter Ingrid B. Melve ble i fjor kåret til Årets kvinnelige teolog – for sin salmeskriving i samarbeid med komponist Solveig Spilling Bakkevig.

– Vi trenger et salmespråk som svarer på spørsmål som ikke blir stilt – og tekster som peker på hva dåpen betyr for et liv i en stadig hardere verden. Det mystiske må være med, men slike dåpssalmer må ta de unges kår på alvor – og være noe som gis utenfra, uten at man må slite for det. De må ikke være belærende, men gi hvile og trygghet – og ballast for livet, sier Ingrid B. Melve.

Salmedikterne Eyvind Skeie og Edvard Hoem er enige i at det er mangler i dåpssalmetilfanget for voksne.

– Vi har ikke dåpssalmer som retter seg spesifikt mot voksenpersoner som ønsker dåp, sier Edvard Hoem, som sier han for tiden ikke har anledning til å melde seg på i konkurransen.

LES MER: – Vil fokusere på begeistringen ved dåpen

Rekruttering av salmeskrivere

Eyvind Skeie mener den nye Salmeboken (fra 2013) har et åpenbart hull i det redaksjonelle utvalget av salmer for denne gruppen.

– Det er litt rart at det ikke var en høyere bevissthet rundt slike salmer i den nye Salmeboken, sier han.

Skeie tenker at en slik konkurranse er en fin anledning til å rekruttere yngre salmediktere.

– Det er viktig at de unge hiver seg på en slik utfordring. Vi trenger bidrag fra mennesker som har en puls som er nærmere denne målgruppen enn meg. For meg er det nok vanskeligere å skrive salmer ut fra behov – enn ut fra inspirasjon. En god salme bør ha en poetisk kjerne som springer ut fra hjertet, sier Skeie, som selv har skrevet to salmer rettet mot konfirmanter/unge voksne som døper seg.

Han debuterte selv som salmedikter da han som 17-åring vant en julesalme-konkurranse i Bergens Tidende.

– Det var til stor inspirasjon den gangen. Per Lønning satt i juryen og da jeg fikk Petter Dass-prisen noen tiår senere sa Lønning til meg: «Du må aldri glemme hvem som så deg først.»

---

Salmekonkurranse

  • Tunsberg bispedømme inviterer i samarbeid med Lyche Musikkforlag til konkurranse om nye dåpssalmer. Målet er å få nye salmer beregnet for ungdom og unge voksne som døper seg.
  • Frist er 8. mai og bidrag må bestå av tekst, noter og besifring.
  • Førstepremie er 15.000 kroner. Tre vinnere får sine bidrag arrangert for kor, og vinnersalmen vil bli innspilt og publisert.
  • Juryen består av kantor og musikkforlegger Jan Stefan Bengtsson, kantor og musiker Øystein Lund Olafssen og kapellmester og pianist/lektor Ellen Marie Carlsen.

---

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter