Nyheter

Venstre-toppene møter drama om dødshjelp – store fylkeslag presser på for ja

Tunge fylkeslag i Venstre støtter åpning for aktiv dødshjelp og kan skape landsmøtedrama. Partiet har kurs for utvidet rett til selvbestemt abort og EU-ja.

Etter at de fleste fylkeslagene i Venstre har behandlet forslaget til nytt prinsipprogram, kan det bære mot tøffe verdislag under partiets landsmøte i april. For tre år siden ble forslag om å utrede aktiv dødshjelp nedstemt, etter sterk, personlig advarsel fra partileder Trine Skei Grande.

Nå kan utfallet bli et mer åpent drama enn Venstre-ledelsen liker. Komiteen som har jobbet frem nytt prinsipprogram er splittet og et mindretall som vil si ja til aktiv dødshjelp samler nøkkelstøtte lokalt.

Kamp om dødshjelp Venstres prinsipprogram – forslag 1:

• «Retten til å bestemme over egen kropp innebærer også retten til å avslutte sitt eget. Venstre ønsker å åpne for eutanasi under strenge forutsetninger. Helsepersonell skal kunne reservere seg».

Forslag fra Sondre Hansmark, Tord Hustveit Sveinung Rotevatn, Trine Noodt og Sofie Høgestøl

Dette mener fylkeslag landet rundt – delt på midten

Vårt Land har kontaktet partiets fylkeslag etter årsmøtene og vedtakene kan varsle et krevende oppgjør under landsmøtet:

• Tre fylkeslag – Oslo, Viken og Troms og Finnmark – stiller seg bak et forslag om at «retten til å bestemme over egen kropp også innebærer retten til å avslutte sitt eget liv». De vil ha vedtatt fremstøtet om å åpne for eutanasi – aktiv dødshjelp – under strenge forutsetninger.

• Storfylket Vestland sier nei til forslaget – Nordland og Vestfold og Telemark gjør det samme. Men det som øker dramaet er at svært mange fylkeslag er delt på midten i saken.

– På dette punktet var forsamlingen hos oss ganske delt, sier eksempelvis fylkesleder Kjartan Alexander Lunde i Rogaland.

Kamp om dødshjelp Venstres prinsipprogram – forslag 2:

• «Respekten for menneskets integritet fordrer at det er mennesket selv som fatter beslut-ningene om eget liv og egen kropp, så lenge det er helsemessig beslutningskompetent og fri fra ytre press. Dette innebærer en rett til å avslutte medisinsk behandling, også når dette medfører en fremskynding av døden».

Forslag fra Iselin Nybø, Odd Einar Dørum, Alfred Bjørlo, Torgeir Anda og Tina Kornmo

I store dramaet er det enkeltdelegater som avgjør

At Viken og Oslo stiller med store delegasjoner påvirker styrkeforholdet i den betente saken.

– Hos oss var det klart flertall for å åpne for eutanasi, sier Viken-fylkesleder Arjo van Genderen.

De fleste fylkestoppene mener dramaet til slutt blir avgjort av alle enkeltdelegatene – som stemmer etter overbevisning. Men at vinden blåser i mer liberal retning, synes tydelig.

Fornebu 20191026. 
Iselin Nyb¯ og Sveinung Rotevatn p Venstres landskonferanse l¯rdag.
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Iselin Nybø (t.v.) har ledet Venstre prinsipprogramkomité. Her med Sveinung Rotevatn, som i motsetning til Nybø vil åpne for et punkt om aktiv dødshjelp i det nye prinsipprogrammet. Rotevatn har også vært medlem av programkomiteen.

Slik var Grandes varsko for to år siden: «En stat skal ikke drepe sine borgere»

Møre og Romsdal Venstre unnlot å fatte vedtak for to uker siden.

– I og med at dette er en verdisak, må delegatene våre la sitt eget personlige standpunkt avgjøre, sier fylkesleder Ragnhild Helseth.

Agder og Innlandet og Trøndelag avvikler sine møter til helgen. Men også i de to førstnevnte antas stemningen å bli delt om eutanasi.

– Jeg tror utfallet her er ganske åpent, sier fylkesleder Petter Toldnæs i Agder.

Vestlandstopp advarer: Kan oppleves «som helt annet enn frihet»

Bare Frp har i dag prinsipprogram som åpner for aktiv dødshjelp. Men siden vedtaket ble gjort i 2009, har punktet vært «sovende» i praktisk politikk.

Skulle Venstre åpne for aktiv dødshjelp, blir partiet det andre her til lands som inkluderer temaet i prinsipprogrammet sitt. Da partiet skulle vedta stortingsprogram i 2017 gikk partileder Grande på talerstolen og brukte sin lederautoritet for å stoppe et forslag om å «utrede åpning for aktiv dødshjelp». Grande advarte:

«En stat tar ikke liv. En stat skal ikke drepe sine borgere. Dette er ikke statens oppgave i et liberalt samfunn. Om staten godtar å ta liv av egne borgere, gjør staten den mest ultimate feilen som en stat kan gjøre».

Men anslagsvis litt over en tredjedel av delegatene stemte likevel for dødshjelp-åpningen.

Stortinget 2019. Grunde Almeland
Grunde Almeland – her i stortingssalen for en tid tilbake – er ny leder av Oslo Venstre og i spissen for et fylkeslag som vil ha åpning for aktiv dødshjelp.

Vestlandstopp advarer: Kan oppleves «som helt annet enn frihet»

Grunde Almeland, leder i Oslo Venstre, forklarer hvorfor laget vil ha eutanasi-ja i prinsipprogrammet:

– Eutanasi er et vanskelig spørsmål. Men retten til å bestemme over egen kropp bør også inkludere den krevende beslutningen om livets slutt, sier Almeland, som presiserer at ingen av Oslo-delegatene stiller med bundet mandat.

Fylkesleder Åsta Årøen i Vestland er blant dem som advarer mot at prinsipprogrammet gir frihet til aktiv dødshjelp:

– På fylkesårsmøtet argumenterte jeg mot aktivt dødshjelp, fordi utsatte grupper kan oppleve dette som helt annet enn frihet, sier hun.

Der landet det store fylkeslaget ned på den alternative formuleringen om mennesker skal ha en «rett til å avslutte medisinsk behandling, også når dette medfører en fremskynding av døden».

Den siste formuleringen stiller lederen i programkomiteen, Iselin Nybø, seg bak. På motsatt fløy – blant dem som vil åpne for aktiv dødshjelp – står statsrådskollega Sveinung Rotevatn.

Nå har Venstre også kurs for friere abortlov

Etter fylkesårsmøtene går det i tillegg mot flertall for å liberalisere Venstres abortsyn. Lagene stiller seg bredt bak formuleringen «for at færre kvinner skal måtte møte i abortnemd, ønsker Venstre å utvide kvinners rett til selvbestemt abort». Dette gir partiet åpning for å utvide abortgrensen ved vedtak av nytt stortingsprogram neste år.

Unge Venstres programdissens om å utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker får imidlertid støtte fra Oslo Venstre.

Europa-saken delte Venstre i to – nå har EU-tilhengerne medvind

Helt siden EF-spørsmålet splittet Venstre i to i 1972, har spørsmålet om medlemskap vært en intern pine for partiet. I 2009 var EU-tilhengerne ikke langt fra å vinne flertall. Nå har de sterk medvind.

Fylkeslag som Rogaland, Telemark og Vestfold og Vestland har så langt støttet anbefalingen fra flertallet i prinsipprogramkomiteen om «på sikt» å delta i de demokratiske institusjonene i EU «gjennom et EU-medlemskap». Fylkeslagene i Oslo og Viken vil ha langt tydeligere ja-vedtak, mens Troms og Finnmark og Nordland anbefaler dagens EØS-løsning. Men i Nordland var ja-andelen ved avstemningen så høy som 40 prosent.

LES MER OM VENSTRE OG AKTIV DØDSHJELP:

Dødshjelp, sexkjøpsloven, surrogati: Slik kan nye ansikter i Venstre-ledelsen endre verdipolitikken

Flere positive til aktiv dødshjelp, KrF-Bekkevold reagerer

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter