Nyheter

Nedjusterer storslåtte planer om nye Kirkens hus

Misnøye og skepsis fra naboer og myndigheter har redusert de foreløpige planene til det nye Kirkens hus i Oslo med om lag 40 prosent. – Vi har fortsatt plass til alle, forsikrer eierne.

– Prosesser som dette handler om å lytte til relevante innspill og gode tilbakemeldinger, og det har vi gjort. Det gjør også at prosesser som dette naturlig bearbeides underveis. Det vil aldri bli slik at alle vil bli fornøyde, men vi tror at dette er et forslag man kan enes om som imøtekommer de flestes innspill, sier Bernt Nordby Skøien.

Han er daglig leder i Clemens Eiendom, som eier det nåværende Kirkens hus i Rådhusgata i Oslo. Det er et år siden Vårt Land skrev at flere kristne organisasjoner ønsker å samlokalisere seg i et nytt Kirkens hus på eiendommene til Norges eldste stiftelse, Oslo Hospital.

Kirkesenteret var opprinnelig tenkt å bli 12.500 kvadratmeter og inkluderte et nybygg på sju etasjer. Prosjektet er et samarbeid mellom Clemens Eiendom og ingeniør- og arkitektfirmaet Asplan viak.

Siden prosjektplanen ble offentliggjort har flere naboer i Gamlebyen i Oslo vært kritiske. Det samme gjelder Byantikvaren og lokale historielag. Kritikken har særlig dreid seg om byggets størrelse og plassering. Siden den gang har det blitt levert to reviderte prosjektplaner med betydelige justeringer og reduseringer av nybygget.

###

De nyeste illustrasjonene fra det nye Kirkens hus er tegnet av Transborder Studio.

40 prosent reduksjon

Forrige uke ble en tredje bearbeidelse oversendt. Dette forslaget reduserer det opprinnelige bruksarealet på nybygg og terreng med cirka 40 prosent. Det er en vesentlig reduksjon, men fordi de også har jobbet med aktivt med å effektivisere bruksarealet, vil det ikke gå utover de om lag 600 arbeidsplassene som er tenkt på eiendommen, ifølge Skøien.

– Vi har ikke mistet 40 prosent arbeidsplass, og det har vært viktig, understreker han.

– Er det andre ting dere da er nødt til å gi slipp på?

– Vi har lagt opp til en reduksjon i første etasje, og det vil jo ha noe å si for den etasjen. Men vi vil fortsatt kunne ha et såkalt «hjerterom» der for å sikre den utadrettede virksomheten vår. Vi ønsker å gi noe tilbake til bydelen, svarer Skøien.

Han sier Clemens Eiendom er tilfreds med forslaget som nå ligger på bordet i og med at bygget fortsatt er stort nok til å utforme det arealet de har sagt de vil utforme.

###
Det forrige forslaget som ble lagt frem reduserte nybygget med en tredjedel. Det nyeste forslaget innbærer, som illustrert her, en ytterlige redusering. Illustrasjon: Transborder Studio

Åpner opp mot Oslo gate

Mens Riksantikvaren har sagt seg fornøyd med de foreløpige planene, er det Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren som så langt har satt kjepper i hjulene for det ambisiøse prosjektet – i tillegg til naboene. Det har særlig dreid seg om byggets fotavtrykk, som nå er kraftig redusert.

– Alle byggesaker har sine tilhengere og motstandere, men dette er en sak hvor antikvarene har en tung stemme, og det skal de ha. Vi tror vi er i ferd med å finne en løsning de kan leve med, hvis ikke kan de sette foten skikkelig ned, sier prosjektleder Christian Joys.

Verken han eller Skøien synes innspillene som har kommet har vært urimelige.

– Det er ekte meninger og for naboer vil det alltid handle om høyde, utsikt og sol. Men i det nye forslaget har vi også lagt opp til en mer åpen fasade ut mot Oslo gate, slik at folk opplever bygget som utadrettet, sier Joys.

Plass til alle som har villet være med

Skøien mener ikke de var for ambisiøse da de la frem det første forslaget i fjor.

– Det er lett å være etterpåklok. Man forelsker seg jo i et prosjekt, og jeg syntes det første prosjektet var helt fantastisk. Vi følte oss ikke for ambisiøse da – vi følte det var «spot on». Så får man tilbakemeldinger og lytter til dem, og nå synes vi dette er veldig bra, sier han.

Forslaget som nå ligger på bordet innebærer en reduksjon på to etasjer. I utgangspunktet var det tenkt at 23 ulike aktører skulle kunne flytte inn i det nye Kirkens hus. 15 av dem har forpliktet seg, mens de andre har skrevet under en såkalt intensjonsavtale.

– Slik det ser ut nå klarer vi å få inn alle som har ønsket å være med i prosjektet. Det er ingen vi må si nei til, men vi sier heller ikke ja til nye – det tør vi ikke, sier Skøien.

Verken Joys eller Skøien vil si noe om tidspunkt for innflytting, men Skøien forsikrer om at de som sitter i det nåværende Kirkens hus kan bli sittende der helt til det nye bygget er innflyttingsklart.

###
Forslagsstillerne håper alle vil bli fornøyde med det nye forslaget til Kirkens hus. De har blant annet lagt opp til en åpen fasade mot Oslo gate. 
Illustrasjon: Transborder Studio

LES MER OM PLANENE FOR DET NYE KIRKENS HUS:

• OVF skrur opp husleien: Må flytte fra Kirkens hus

• Kirkens hus må flytte: Vil bygge nytt historisk kirkesenter

• Bergen: Skeptiske til samlokalisering av Kirkens hus

---

Nye Kirkens hus

  • Kirkens maktsentrum er planlagt å flytte fra Rådhusgata i Oslo til Norges eldste stiftelse, Oslo Hospital, sine eiendommer i Gamlebyen.
  • Det er Clemens Eiendom eier det nåværende Kirkens hus i Rådhusgata i Oslo som står bak planene.
  • Clemens Eiendom er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond (OVF).
  • I det nye Kirkens hus er det planer om å gjøre plass til 600 arbeidsplasser – en dobling av antallet Kirkens hus har i dag.

---

Les mer om mer disse temaene:

Elise Kruse

Elise Kruse

Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Hun har jobbet som journalist siden 2012, og har to bachelorgrader, i journalistikk og sammenliknende politikk, i tillegg til en mastergrad i menneskerettigheter med spesielt fokus på religionsfrihet.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter