Nyheter

E-postsaken i Oslo katolske kirke: Slik opplevde varslerne det ulovlige innsynet

Biskop Bernt Eidsvig kom før helgen med en ­beklagelse til de som ble rammet av bispedømmets e-postovervåkning. – Det bidrar til å reparere skaden, sier varslerne.

Etter at det før helgen ble klart at Datatilsynet gir Oslo ­katolske ­bispedømme (OKB) bot for ulovlig innsyn i ansattes e-poster, kom ­biskop Bernt Eidsvig­ ­fredag ­ettermiddag med en beklagelse på katolikkenes offisielle nettside katolsk.no:

– Jeg beklager på det ­sterkeste og er svært lei meg for den ­belastning og smerte saken har påført tidligere og ­nåværende ­ansatte, og ­katolikker i ­Norge, sier biskop Eidsvig, som også ­melder at bispedømmet har ­endret ­rutiner, forbedret ­systemer og «styrket kompetansen i en raskt voksende ­organisasjon».

– Nå er det viktig at vi går ­videre og fortsetter å ­oppfylle vårt oppdrag som kirke for de over 160.000 katolikkene i ­Norge, sier biskop Bernt Eidsvig i beklagelsen.

LES MER: Oslo katolske bispedømme får bot for å ha overvåket ansatte

LES OGSÅBiskop Eidsvig beklager

Etterlengtet

Heidi Øyma er én av de tre ansatte som ­klaget OKB inn til Datatilsynet. Til Vårt Land sier hun at beklagelsen ­bidrar til å reparere den skaden som er skjedd.

– Jeg vil også gjerne legge til at jeg tolker beklagelsen som en ­anerkjennelse av at ­ansvaret for det som er skjedd, ligger hos OKBs ledelse og ikke hos den ­ansatte som forårsaket den ­tekniske feilen, sier Øyma.

Det ulovlige innsynet ble ­mulig på grunn av en teknisk feil i bispe­dømmets e-post­system. Feilen skal ha blitt oppdaget i 2016, på et tidspunkt da ­forhold­ene ­mellom varslere og ledere i ­bispedømmet var ­anspent etter den såkalte medlemsregistreringssaken. De ­berørte fikk ikke beskjed om feilen. Derimot ble e-postene brukt som dokumentasjon av OKBs advokater under straffesaken høsten 2017.

Andreas Dingstad er en ­annen av varslerne. Han har jobbet som informasjonskonsulent i OKB frem til 2016, da han sa opp på grunn av det han beskriver som uholdbare arbeidsforhold.

– Jeg er svært takknemlig for at de har kommet med en ­beklagelse og tar det til etter­retning. Selv om det skulle ­kommet for lenge siden, er jeg veldig glad for denne anerkjennelsen, sier han.

– En stor belastning

For varslerne markerer fredagens ­beklagelse et punktum i en ­krevende sak.

– Internt i ­organisasjonen ga flere uttrykk for kritikk og frustrasjon rettet mot ­ledelsens håndtering av saken, både ­internt og eksternt. Denne ­kritikken ble ikke tatt nådig opp. Det ble blant flere ­snakket ned­settende om varslere og ­kritikere i både ­offisielle og mer ­uoffisielle ­arenaer, sa Dingstad til Vårt Land, da han ble intervjuet før bispedømmet kom med sin ­beklagelse fredag.

Han fortalte da at de tre ­berørte har måttet «ta alle ­initiativ for å få en intern oppklaring på hva som har skjedd». Det var slik de fikk kjennskap til at ­samtlige e-poster fra den ene ­klagerens konto hadde blitt sendt til ­kommunikasjonsavdelingens felles e-postkasse på grunn av en teknisk feilinnstilling. Både Andreas Dingstad og Heidi Øyma er tydelige på at det ikke er den tekniske svikten de har påklaget.

– Jeg tror det var et uhell, og uhell skjer, sier Øyma.

At OKB valgte å bruke ­e-postene i straffesaken mot dem i Oslo tingrett, var derimot ikke et uhell, mener hun.

– De valgte å beholde ­e-postene, de valgte ikke å gi ­beskjed til den som eide ­e-posten om at den var feilinnstilt, og de valgte å la advokatene bruke ­e-postene i rettsaken. Det er en bevisst handling.

Rettssak

Det var OKBs ­advokater som konfronterte varslerne med innholdet i ­deres egne private e-poster. Heidi Øyma forklarer det slik:

– Jeg ble spurt om jeg hadde vært på ferie med en av ­varslerne i medlemsregistreringssaken. Jeg svarte nei. Forsvaret til OKB viste da til e-post som de ­mente ­viste at dette ikke var sant. Slik jeg oppfattet det, forsøkte ­advokaten å skape inntrykk av at jeg sto for nær den ene varsleren til at jeg kunne ha troverdighet som ­vitne, for å skape inntrykk av at jeg løy om ferieplaner, og dermed ­svekke min generelle troverdighet.

Klager nummer to, ­Andreas Dingstad, forteller at han i ­straffesaken ble spurt av ­forsvaret om han hadde vært ­delaktig i en «hektisk» og ­«konspirativ» ­e-postutveksling om medlemsregistreringen. Da Dingstad svarte nei, skal OKBs advokat ha beskyldt Dingstad for å lyve, og la frem e-post­korrespondanse mellom Dingstad og hans daværende sjef som dokumentasjon. E-posten var ikke en del av saks­dokumentene, og Dingstad skal ha påpekt at det dreide seg om privat e-post­korrespondanse.

Anklager om allianse

Dingstad mener de private ­e-postene i rettsaken ble forsøkt brukt for å danne et bilde av varslere som hadde gått sammen i et slags komplott mot OKB. Lisa Wade, tidligere konstituert administrativ leder for OKB, skrev ­følgende om e-postene som ble lagt frem i tingretten i et leserbrev til ­Klassekampen i november 2017:

«På dag tre i straffesaken (...) ble aktors vitne, en tidligere ­ansatt i OKB, tatt i løgn. Ved­kommende ble spurt om han, i perioden med heftig med­ie­dekning om medlemsregister­saken, hadde deltatt i en ‘konspirativ korrespondanse’ med sin leder (...). Vitnet avviste ­dette ­flere ganger. Forsvarer Erling Lyngtveit la deretter frem en mailkorrespondanse som viste at de to og andre navngitte ­personer var i ferd med å lage en allianse for å unngå at deres hoder skulle rulle i medlemsregistersaken», skrev Wade.

Dingstad mener anklagen om at han, Øyma og den tredje ­klageren – som ikke har ønsket å snakke med Vårt Land – skal ha deltatt i en «allianse» er absurd.

– Det er basert på en ­e-post mellom kolleger der ordet ­«allianse» ble brukt i en ­uskyldig kontekst. Dette var i ­forbindelse med Dagbladets pågående opprulling av saken, der det ble gitt uttrykk for at vi må stå sammen og gi gjensidig støtte i den ­vanskelige tiden vi hadde i vente.

Paralleller

– Hvor lenge tror du noen i OKBs ledelse har vært klar over innsynet til e-postene, og hva tror du de eventuelt har ønsket å bruke dem til?

– Dette er jo et av de ­sentrale spørsmålene vi har stilt OKB, uten at vi har fått svar, sier ­Andreas Dingstad.

– Det er imidlertid selvsagt at de, for å finne frem til de aktuelle mailene, må ha bladd igjennom hundre- eller tusenvis av mail i et forsøk på å finne noe som med vrangvilje kunne leses inn i et konspiratorisk narrativ.

Dingstad sier han ser ­klare ­paralleller mellom hvordan OKB opptrådte i medlems­registreringssaken og hvordan de har opptrådt i saken som til slutt havnet hos Datatilsynet.

– Den røde tråden er ­ansvarsfraskrivelse og -pulverisering. Trossamfunn generelt har en lang vei å gå hva ­gjelder rom for intern og ekstern ­kritikk. For å beskytte institusjonen ­kjører man helst interne ­prosesser i det som bør være offentlige ­anliggender. Igjen ser vi ­medias avgjørende rolle for å avdekke ulovligheter og urettferdighet. Gang på gang er det dessverre en avisforside som må til for at sannheten kommer for en dag.

Ønsker ikke å utdype

Til Vårt Land gjentar Sindre-­Jacob ­Bostad, advokat og økonom i OKB, at Oslo katolske bispedømme beklager oppriktig den belastning denne saken har vært for nåværende og ­tidligere ­ansatte. OKB ønsker ikke å ­utdype ytterligere.

– Vi synes heller ikke det er riktig å diskutere i media en ­avsluttet rettssak og et gebyr fra Datatilsynet, som vi nå har akseptert, sier han.

Lisa Wade er uenig med Øyma og Dingstads fremstilling i Vårt Land, men ser det ikke som «hensiktsmessig å gå videre med saken».

– Det er likevel viktig å ­understreke at jeg sluttet i OKB syv måneder før den omtalte rettsaken og hadde ingenting å gjøre med forberedelsene. De omtalte mailene kom som en overraskelse på meg.

Hun utdyper at det omtalte innlegget i Klassekampen var en reaksjon på det hun opp­fatter som en selektiv mediedekning av rettsaken.

– Ikke minst fra Vårt Land, ­avslutter hun.

LES FLERE ARTIKLER OM MEDLEMSREGISTRERINGSSAKEN:

---

Fakta:

  • I slutten av februar 2015 ble Oslo katolske bispe­dømme (OKB) anmeldt for ulovlig praksis ved ­registrering av medlemmer av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
  • Biskop Bernt Eidsvig ble sammen med bispe­dømmets økonomisjef siktet for ­medlemsjuks og grovt ­bedrageri av om lag 50 ­millioner kroner. Saken mot Eidsvig ble henlagt fordi statsadvokaten mener det ikke kan bevises at han hadde kjennskap til det som foregikk under hans ledelse.
  • Bakgrunnen for ­anmeldelsen var at ­ansatte i OKB fant polsk- og spansk­klingende navn i telefon­katalogen, ­søkte opp ­personnummeret ­deres i­ ­Folkeregisteret og ­registrerte dem som ­medlemmer.
  • Kirken mottok i 2014 totalt 105,4 millioner kroner i statlig og kommunal støtte.
  • Fylkesmannen krevde i et brev sendt i slutten av juni 2016 tilbake nærmere 40,6 millioner kroner av Den ­katolske kirken og slo ­samtidig fast at praksisen var lovstridig og inn­meldingene ugyldige. OKB må også ­betale tilbake kommunal støtte på mellom 40 og 50 millioner kroner.

---

Les mer om mer disse temaene:

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter