Nyheter

Reagerer på Amnesty-kampanje mot kristen folkehøgskole

Amnesty går hardt ut mot homofilisynet til Indremisjonsforbundets nye folkehøgskole. – Utrolig korttenkt kampanje, mener kristentopp.

– Amnesty er opptatt av trosfrihet. Da synes jeg det er ytterst paradoksalt at de vil lage problemer for en skole som har et spesifikt trosgrunnlag de ønsker å navigere ut ifra, sier Espen Ottosen, fungerende generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

«Kjære Indremisjonsforbundet. Å ekskludere folkehøyskole-lærere på bakgrunn av deres seksuelle orientering er ikke greit. Det er vanskelig nok å leve som homofil i dag. Ikke gjør det vanskeligere. Å elske er en menneskerett!», heter det i et innlegg som Amnesty la ut på Facebook-siden sin onsdag forrige uke.

Innlegget er en respons på at Indremisjonsforbundets nye folkehøgskole på Sjøholt på Sunnmøre ikke vil ansette homofilt samlevende.

«Det livslange, monogame ekteskap mellom mann og kvinne er rammen for det seksuelle samliv, og det forventes at alle lever i samsvar med dette,» heter det i verdidokumentet som nyansatte lærere og rektor må skrive under på.

Dokumentet, som de begrunner ut fra Bibelen, ligger til grunn for samtlige 25 skoler som ImF er eier eller deleier av. Et liknende verdidokument har også NLM og Normisjon ved sine skoler. Etter at Bygdebladet først omtalte saken, har likevel flere politikere reagert, og noen av dem også tatt til orde for en lovendring.

Forundret og skuffet

– Jeg er både veldig forundret, veldig skuffet og synes Amnesty er utrolig korttenkte når de ikke ser verdien av reelt mangfold. Det bør være rom for at man i norsk demokrati kan tenke ulikt om seksualmoral, sier Ottosen.

– Hverken ImF eller andre kjemper mot at man skal få lov til å innrette sine liv som man selv ønsker. Spørsmålet er: Har kristne skoler og institusjoner frihet til å sette krav og forventninger til ansatte ut fra trosgrunnlaget sitt?

Innlegget mot ImF er en del av en større Amnesty-kampanje for «bedre beskyttelse av LHBT-personers rettigheter nasjonalt og internasjonalt».

Vil stramme inn

De kristne skolene forankrer sine verdidokument i en unntaksbestemmelse i Likestillings- og diskrimineringsloven, hvor det heter at: «Innhenting av opplysninger om søkerens samlivsform, religion eller livssyn er tillatt hvis virksomheten har som formål å fremme bestemte livssyn eller religiøse syn, og arbeidstakers stilling vil ha betydning for å gjennomføre formålet.»

Politisk rådgiver i Amnesty, Patricia Kaatee, mener at nevnte paragraf er uproblematisk, men at det trengs en innskjerping i forståelsen av den.

– Hvis den brukes til å si at man ikke kan være lærer på folkehøgskole, fordi man er sammen med en av samme kjønn, så er dette etter vår forståelse diskriminerende og i strid med menneskerettighetene. Samlivsform har ikke avgjørende betydning for å kunne være lærer.

Patricia Kaatee i Amnesty mener forståelsen av Likestillingslovens unntaksbestemme må skjerpes inn.

Patricia Kaatee i Amnesty mener forståelsen av Likestillingslovens unntaksbestemme må skjerpes inn.

Kritiserte også KRIK

– Men kan man ikke risikere å diskriminere livssynsminoriteter dersom man skal hindre kristne organisasjoner i ta konsekvensene av sin tro?

– Religionsfrihet er en grunnleggende bærebjelke i menneskerettighetene, men man kan ikke la troen bli brukt som begrunnelse for å legitimere diskriminering og forskjellsbehandling.

I sommer kritiserte Amnesty også organisasjonen KRIKs homofilisyn i en lignende Facebook-kampanje. Bakgrunnen for kritikken den gang var et forslag som ble fremmet til landsstyret om at organisasjonen «bør beholde et 'klassisk syn på ekteskapet', men finne en mer hensiktsmessig måte å praktisere dette på».

Denne kampanjen kjørte Amnesty mot KRIK i sommer.

Denne kampanjen kjørte Amnesty mot KRIK i sommer.​

Samsvar mellom liv og lære

Petter Olsen, medieleder i ImF, avviser at de ekskluderer på bakgrunn av seksuell orientering, fordi homofile kan være lærere hvis de ikke lever ut sin legning.

– Vi erkjenner at synet på homofilt samliv er motstrøms i dag, men vi tror at Bibelen sier noe om hva som er Guds gode vilje for menneskene, blant annet rammen for seksuelt samliv, og derfor ønsker vi å legge det til grunn for vår virksomhet.

Han sier at en rekke stillinger til skolen innebærer å stå i en formidlerrolle. De vil også ha en forbildefunksjon.

– En lærer bør derfor leve i samsvar med det en lærer, sier han.

LES MER:

Indremisjonsforbundets krav til verdidokument skaper sterke reaksjoner

Utnevnte kvinne i eldsteråd mot ledelsens anbefaling. Det kan endre teologien, tror kirkehistoriker

Nytt KRIK-verdidokument: Stiller forskjellige krav til frivillige og ansatte i betent samlivsspørsmål

---

Indremisjonsforbundet

  • Stiftet av en rekke utsendinger fra ulike steder på Vestlandet den 19. oktober 1898 i Bergen.
  • Bekjenner seg til den evangelisk lutherske lære, og driver indremisjonsarbeid i om lag 450 bedehus på Sørlandet, Vestlandet og i Finnmark.
  • Driver et variert misjons- og diakonalt arbeid gjennom for eksempel leirer, bokhandler, rusbehandling og aldershjem.
  • Består av til sammen ni kretser med om lag 850 underliggende forsamlinger, foreninger og lag.
  • Ledes av Forbundsstyret som velges av generalforsamlingen hvert tredje år.
  • Kilde: ImF

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter