Nyheter

Mener KRIKs verdidokument er utydelig

– Utydelighet om hvilke regler som skal gjelde tjener ikke KRIK noe på, sier Vegard Tjørhom, som er homofil og tidligere distriktsmedarbeider.

– KRIK har vært utydelige i spørsmålet om samliv flere ganger nå, og slik jeg leser det som KRIK skriver, så virker det som at de er ganske utydelige også denne gangen. Og utydelighet om hvilke regler som skal gjelde tjener ikke KRIK noe på, sier Vegard Tjørhom, tidligere distriktsmedarbeider i KRIK og homofil.

Hva slags mulighet skal samboende eller homofilt samlevende ha til å være ansatt i KRIK? Det er det store spørsmålet etter at styret i KRIK denne uken vedtok organisasjonens reviderte verdidokument. I dokumentet sier de at kravene til frivillige er mindre strenge enn kravene til ansatte, for eksempel i samlivsspørsmål.

– Det er helt naturlig at KRIK differensierer mellom ansatte og frivillige instruktører. I de fleste organisasjoner er det jo slik at man forventer noe annet av dem som mottar en lønnsslipp fra organisasjonen enn fra de som er frivillige instruktører noen få dager i året, uttalte generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal til Vårt Land på onsdag.

Vil ikke dikteres

Bakteppet for revideringen av verdidokumentet er at landsstyret i august fattet et vedtak om å løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne, men samtidig åpne for at samlivsform ikke skal være avgjørende for om man kan være leirleder i KRIK. I november bekreftet generalforsamlingen landstyrets vedtak.

– Jeg opplevde at generalforsamlingen gjorde et vedtak der de sa at homofile er velkomne i KRIK, og jeg vil tro de fleste som stemte fram det vedtaket også mener at må gjelde ansatte i KRIK, sier Vegard Tjørhom.

– Samtidig ble det vedtatt at KRIK som organisasjon skal ha et mer konservativt syn på samliv, og det har jeg og mine meningsfeller godtatt. Så tenker jeg at vi kan sette punktum der, uten å diktere hva enkeltpersoner skal mene om et tema som er såpass personlig.

Nytt verdidokument

I verdidokumentet som ble vedtatt mandag heter det at «KRIK løfter opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet». Men mens frivillige ledere forventes å «kjenne til og respektere» KRIKs verdier, slår verdidokumentet fast at ansatte skal «være lojale til KRIKs verdier også utenom KRIK-sammenhenger».

– Om dette vedtaket betyr at en ansatt i KRIK ikke kan skille mellom sitt eget standpunkt og KRIK sitt standpunkt, så kan jo heller ikke personer i homofile forhold jobbe for KRIK. Du kan ikke si at «jeg mener ekteskapet mellom mann og kvinne er det eneste rette», og deretter ta av deg KRIK-genseren og gå hjem til samboeren din eller din homofile ektefelle, sier Tjørhom.

Samarbeid

KRIK samarbeider med en rekke andre kristne organisasjoner, blant annet på skoler med egne KRIK-linjer. Etter generalforsamlingen i november uttalte KRIK-samarbeidspartnerne Indremisjonsforbundet (ImF) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) at de måtte vurdere hvorvidt de kunne fortsette samarbeidet med KRIK etter vedtaket i spilleregelsaken. Beskjeden fra disse var da at de måtte vente til verdidokumentet ble vedtatt før de tok en endelig beslutning om videre samarbeid.

Nå sier NLMs generalsekretær Øyvind Åsland at han ikke kan kommentere saken før han har fått lese verdidokumentet og hatt en drøfting internt. De ønsker også å ha en direkte dialog med KRIK.

– Vi er nødt til å vurdere helheten og se nøyaktig hva som står i verdidokumentet. Det som er avgjørende for oss er at vi kan stole på at barn og unge får sunn og god bibelsk veiledning. Det gjelder i alle ting, også seksualetikken.

Tidligere har han uttalt at et videre samarbeid med KRIK vil være «umulig» dersom vedtaket åpner for at ledere kan være samboere og personer i likekjønnede forhold.

Heller ikke medieleder Petter Olsen i ImF ønsker å kommentere det vedtatte verdidokumentet før de har mottatt en redegjørelse fra KRIK og snakket med andre involverte parter. Men forventningene til KRIK, og spørsmålet de trenger svar på har de klart for seg:

– Hvilke stillinger skal KRIKs ekteskapsforståelse være forpliktende for? For oss er det spesielt viktig at det er samsvar mellom liv og lære i stillinger som driver med formidling, uavhengig om vedkommende er ansatt eller frivillig.

Vil klargjøre krav til ansatte

Styreleder i KRIK, Erlend Haus, bekrefter at styret skal jobbe videre med å klargjøre hva slags jobber samboende eller homofilt samlevende kan ha i organisasjonen.

– Kan en KRIK-ansatt leve i et homofilt forhold?

– Det er for tidlig å si noe om. Vi er opptatt av hvilke krav vi stiller henger sammen med stillingens karakter og formål. Dette er diskusjoner vi har behov for å ta internt, og jeg har ingen kommentar til det på nåværende tidspunkt.

– Hva er grunnen til at dere ikke har klargjort hvilke stillinger som skal omfattes av samlivskrav?

– Dette er en omfattende prosess, og styret har også andre saker som vi må forholde oss til. Vi kjenner ikke på et veldig hastverksarbeid med denne type problemstillinger, og tror heller ikke hastverk gir et veldig godt resultat.

LES MER:

KRIK om nytt verdidokument: Stilles andre krav til ansatte enn til frivillige

Konservative vurderer KRIK-alternativ etter samlivsvedtak

Styreleder i KRIK: – Reverserer generalforsamlingen spilleregel-vedtak, går jeg av

---

Spilleregelsaken

  • I august 2019 åpnet KRIKs landsstyre i praksis for at homofile og samboere kan være ledere på KRIK-leir. Vedtaket kom etter at det i fjor høst ble det stor ­debatt i en formulering i KRIKs «spilleregler« for frivillige ­ledere.
  • 2. november 2019 vedtok KRIKs generalforsamling å støtte landsstyrets vedtak, med 288 mot 150 stemmer.
  • Denne uken vedtok KRIKs landsstyre organisasjonens reviderte verdidokument. Her slås det fast at det stilles andre krav til ansatte enn til frivillige ledere.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter