Nyheter

Slik blir amnestiløsninga

Regjeringspartiene er blitt enige om en løsning for de lengeværende, ureturnerbare asylsøkerne.

Torsdag varslet regjeringen at de er enige om engangsløsning for ureturnerbare asylsøkere.

Slik er løsninga regjeringa er enige om:

– Personer som har vært i Norge i over 16 år, og som i 2021 har en samla alder og oppholdstid som overstiger 65 år, omfattes av ordningen, sier KrF-leder Kjell-Ingolf Ropstad.

Med andre ord: Hvis du i dag er 47 år i og har vært i Norge i 14 år, vil du kvalifisere til ordningen i 2021 - for da vil du ha vært her i 16 år og være 49 år gammel.

– Vi har klart å få inn at ordningen løper fra slutten av stortingsperioden. At de som i dag er 47 kvalifiserer i 2021 om de har vært her lenge nok, betyr mye, sier Ropstad.

Er du 35 og har vært 30 år i Norge kvalfiisererer du også. Men er du 53 og har bare vært i Norge i ti år i 2021, vil du ikke omfattes.

Må søke selv

Asylsøkeren må selv søke om å bli en del av ordningen i løpet av 2021.

Amnestiet vil gi rett til både opphold, helsehjelp og arbeid.

Også dem med uavklart ID kan få en begrenset tillatelse og bli bosatt. Men den skal ikke danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller familieinnvandring, sier enigheten.

· LES OGSÅ: Une Bastholm: «Jeg anbefaler regjeringen å lese juleevangeliet»

Personer med ukjent bostedsadresse vil omfattes, forutsatt at de kan sansynliggjøre at de har vært i landet i over 16 år. De må dessuten ha bodd i landet 1. januar 2019 - slik at ingen kan flytte til Norge nå som avtalen er avklart og kreve å bli en del av ordninga.

Ifølge Ropstad er det ikke per nå mulig å si noe om hvor mange mennesker amnestiet vil omfatte. Det er blant annet fordi man ikke har full oversikt over dem som bor hos privatpersoner eller på uregistrert adresse.

Straffedømte vil ikke bli en del av ordninga, men de som kun har brutt utlendingsloven (ved å nekte å reise ut) er i utgangspunktet omfattet.

Avventer løsning

Biskop emeritus Tor B. Jørgensen stiller seg avventende til løsninga.

– Løsningen de har kommet frem til høres intuitivt ut som en litt bedre løsning enn hva man kan lese ut fra punktet i Granavolden-erklæringen. Men jeg må studere effektene av dette.

Problemet med den er at det er en engangsløsning, mener han.

· LES OGSÅ: Stålsett: Eg er budd på å ta den straffa tingretten dømmer meg til

Lula trolig omfattet

Løsningen vil si at Stålsetts hushjelp Lula Tekle etter alt å dømme vil omfattes, siden hun har vært i Norge i 19 år og er 56 år gammel.

Straffedømte får ikke bli en del av løsninga, men de som kun har brutt utlendingsloven (ved å nekte å reise ut) er i utgangspunktet omfattet.

· Ingen vet hvor mange ureturnerbare som bor i Norge - det kan være snakk om svært få

Forslaget vil kreve en forskriftsendring og ventes å bli sendt på høring i løpet av våren.

– Det er viktig å av og til sette en strek i sanden og si at her ordner vi opp. Jeg er glad for at vi kan gi et juleamnesti til denne gruppa, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Dette er en viktig sak for KrF. Engasjementet har vært stort for de lengeværende ureturnerbare. Det er mennesker som har livet på vent, en avklaring nå betyr at de kan gå inn i jula med litt mer visshet om at hvis de faller innefor kan de få bli i Norge, sier Ropstad.

– Noen urimelige utslag

Men løsninga innebærer også at noen vil falle utenfor. Personer som i 2021 har vært kortere i Norge enn 16 år, vil ikke omfattes uansett alder. Personer som er 45 men har vært her i 16 år, vil heller ikke omfattes. Alderen din og botiden din må til sammen overstige 65, og du må ha bodd i Norge i januar i år da Granavolden ble inngått.

– Et sted må vi sette strek for ordningen, det vil alltid gi urimelige utslag i hver ende. Jeg er spent på høringa som kommer nå, og om noen har noen gode innvendinger mot avgrensingene våre, sier Grande.

· GUNNAR STÅLSETT I RETTEN: – For meg handler denne saken om en etisk begrunnet plikt til å hjelpe 

– Det har vært forhandlinger over lengre tid for å finne en god løsning. Vi har vært opptatt av at dette er veldig sårbare mennesker, som lever i limbo. Dermed er det viktig at de kan få en trygghet.

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter