Nyheter

Her er Stålsett-dommen

Domstolen fant det ikke «nødvendig at siktede soner straffen i fengsel».

Saken går som en tilståelsessak for Stålsett har tilstått de faktiske forhold – ansatt en ureturnerbar asylsøker, Lula Tekle – og fordi strafferammen er under ti år. 
Påtalemakten mener Stålsett skal dømmes til 45 dager ubetinget fengsel for brudd på utlendingsloven.
Gunnar Stålsett kom til rettssal 227 en halvtime før saken startet, men velger å ikke gi intervjuer til media. Han ønsker å forklare seg for retten når den settes klokka 10.

Kun for abonnenter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter