Nyheter

Ecuador: Selger Misjonsalliansens første mikrofinansbank

Misjonsalliansens mikrofinansselskap går ut av sin første mikrobank og frigjør over 200 millioner kroner til å satse andre steder.

Misjonsalliansens mikrofinansbank, Banco D-Miro, ble opprettet i 2011. Nå blir virksomheten del av en større mikrofinansbank i Ecuador, Banco Solidario.

– Det er ikke hver dag det skjer et skifte som dette, sier Svein Arne Lende.

Han er administrerende direktør for Alliance Microfinance (AMAS), Misjonsalliansens forvaltningsselskap for smålån til mennesker og bedrifter i fattige land. Banco D-Miro i Ecuador er en av fire banker som AMAS/Misjonsalliansen eier. I dag har Banco D-Miro utlån på nærmere en milliard kroner, 320 ansatte og nærmere 70.000 kunder. Alt dette blir nå en del av Banco Solidario, som blir Ecuadors største mikrofinansbank.

Ut av fattigdom

Misjonsalliansen startet med mikrofinans som et prosjekt i Ecuador i 1997. I 2011 ble Banco D-Miro opprettet. Midlene har kommet fra mange private givere og Norad.

Lende understreker at Ecuador har hatt en god økonomisk utvikling. I 1997 levde over 30 prosent av befolkningen i ekstrem fattigdom. I dag er andelen fem prosent.

– Kapitalen som blir gjort tilgjengelig gjennom dette salget skal investeres i tilsvarende virksomhet i andre land hvor finanssektoren er mindre utviklet og hvor AMAS kan bruke sine erfaringer fra Ecuador, sier Lende.

Investerer i andre land

AMAS vil bruke noe av pengene i Liberia i Vest-Afrika. Der startet AMAS en bank i 2015. Styreleder for AMAS, Lars Langsrud, nevner også Bolivia og Vietnam.

– Noe av poenget for oss er å ta ressursene vi har og bruke dem bedre andre steder, sier han.

Partene er ifølge AMAS enige om ikke å gå ut med salgssummen. Lende opplyser at egenkapitalen i Banco D-Miro er på rundt 200 millioner kroner, og at summen AMAS får for salget er noe i overkant av dette beløpet.

Fra 2014 til 2019 har totale utlån i Banco D-Miro økt fra 57 til 97 millioner dollar. Egenkapitalen har økt fra 12 til nærmere 22 millioner dollar.

Antall lånekunder har gått ned fra rundt 40.000 til litt over 27.000, mens antall sparekunder økte fra nærmere 7.000 til rundt 41.000.

Konkurranse

AMAS tok initiativ til handelen. Ifølge Langsrud har konkurransen i det ecuadorianske bankmarkedet økt og banktilbudet blitt bedre.

– For å drive økonomisk trengs større og mer robuste enheter. Vi kunne vokse organisk, gjøre oppkjøp sammen med nye partnere eller fusjonere banken inn i en større enhet, sier Langsrud.

Banco Solidario ble opprettet i 1996 og er en bank som AMAS har erfart som en god konkurrent. Banken skal bidra til utvikling og velferd for småentreprenører og arbeidere. Den er seks-sju ganger større enn Banco D-Miro, ut fra antall kunder, utlån og egenkapital. Lende understreker at AMAS har vært opptatt av å sørge for at bankens innskytere, låntakere og ansatte blir ivaretatt på en god måte.

 
 

Interessant utvikling

Professor Benedicte Bull ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo mener utviklingen i Ecuador har vært et interessant eksempel i mange år. Den positive økonomiske utviklingen startet tidlig på 2000-tallet med overgangen til dollar som valuta. Det stabiliserte økonomien etter finanskriser, kaos og fattigdom som preget landet på 1990-tallet.

Bull viser også til at president Rafael Correa som satt ved makten i ti år fra 2006 til 2017 foretok flere grep som reduserte fattigdommen betydelig, men som også hadde nedsider. Blant annet ble det i hans periode tatt opp store lån med garanti i oljeleveranser, og Ecuador gjorde seg avhengig av Kina.

Dette har nåværende president, Lenin Moreno, forsøkt å rette på gjennom et tilpasningsprogram for å få ned gjeld, som medførte høyere bensinpriser og ville gå hardt ut over de fattige. Det utløste store demonstrasjoner i oktober.

Moreno har også fått vedtatt en grunnlovsendring som gjør at Correa, som la opp til et mer sentralstyrt og autoritært styre, ikke kan komme tilbake som president, slik han hadde planer om.

LES MER:

---

Banco D-Miro

  • En av fire banker som eies av Alliance Microfinance (AMAS), et forvaltningsselskap for mikrofinans som Misjonsalliansen eier.
  • Siden 2014 har totale utlån økt fra 57 til 97 millioner dollar i 2019. Egenkapitalen har økt fra 12 til nærmere 22 millioner dollar.
  • Antall lånekunder har gått ned fra rundt 40.000 til litt over 27.000, mens antall sparekunder økte fra nærmere 7.000 til rundt 41.000.
  • Nå blir Banco D-Miro en del av Banco Solidario, som blir Ecuadors største mikrofinansbank.

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter