Nyheter

Regjeringa har 242 ubrukte flyktningmillionar - vil ikkje bruke til å hjelpe folk ut av overfylte Hellas-leirar

Flyktningar hopar seg opp i Hellas. Rekordfå søkjer asyl i Noreg, regjeringa sparar 242 millionar. SV vil hente asylsøkjarar hit. KrF avviser forslaget.

Newly arrived migrants wait to be seen by authorities at Moria refugee camp on the northeastern Aegean island of Lesbos, Greece, Wednesday, Nov. 27, 2019. Last week Greece's conservative government announced plans to overhaul the country's migration management system, replacing existing open camps on the islands with detention facilities and moving 20,000 asylum seekers to the mainland over the next few weeks. (AP Photo/Ignatis Tsiknis)

Med kølappane i hendene ventar ei ny gruppe på å bli r­egistrerte inn på det statlege mottaks­senteret i Moria. Dei har kome til øya Lesvos i open gummibåt frå Tyrkia. Dei skal dyttast inn i ein allereie sprengfull Moria- leir.

Ei veke før jul melder ­Aegean Boat Report at rekord­mange flyktningar og migrantar har kome seg over havet mellom ­Tyrkia og fem greske øyar heilt aust i Middelhavet: 56.000 ­personar. Tilstrøyminga er opp vel 84 prosent samanlikna med 2018.

Berre i Moria-leiren på ­Lesvos, som er dimensjonert for 3.000, er no om lag 18.000 ­menneske stua saman under svært ­kummerlege kår.

SV omtalar det som «menneskeskapt katastrofe»

Karin ­Andersen (SV) feller ein knusande dom over mottaksapparatet på ­øyane som ligg tett inntil Tyrkia, feller:

– Flyktningleirane i Hellas er eit rent helvete. Det er lite mat, dårlege klede og sko, ­kulde, ­søppel og kloakk. Kvar dag kjem fleire livredde flyktningar hit – og dei blir verande her i årevis.

Leiaren i Stortingets kommunalkomité har denne jule­helsinga:

– Det er ein menneskeskapt katastrofe som Europa og Norge brutalt overser.

Rekordfå søkjer asyl i Noreg i år

Ei veke før jul slutthandsamar Stortinget årets statsbudsjett. Fordi rekordfå ­søkjer asyl i Norge i 2019, klarar korkje Kunnskaps- og integreringsdepartementet eller Justisdepartementet å bruke opp alle budsjettkronene som skulle gå til asyl-, flyktning- og integreringstiltak. 241,7 millionar ­kroner er ubrukt.

Medan flyktningar strøymer inn i Europa ved yttergrensa, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI) at berre 2.136 personar hadde levert inn ein asylsøknad ved utgongen av november.

Ber Noreg avlaste hellas

SV ønskjer å bruke dei ubrukte budsjettmidla til å hjelpe nokre av dei som sit i overfylte, greske mottak. I to innstillingar frå Stortingets kommunalkomité legg foreslår partiet dette:

«Stortinget ber regjeringen raskt avlaste Hellas og ta imot asylsøkere fra de ­overfylte ­leirene, herunder prioritere enslige mindreårige asylsøkere og enslige forsørgere for asyl­behandling i Noreg, i den utstrekning som lar seg gjøre innenfor en bevilgning på 241,7 mill. kroner.»

FN-bøn om å tøme leirar

SV viser til at den greske regjeringa prøver å få fleire land i Europa til å ta imot mellom anna einslege mindre­årige asylsøkjarar utan hell, og at FNs høgkommissær for flyktningar i slutten av november ba dei europeiske landa om å hjelpe Hellas med krisa på øyene Lesvos, Chios, Samos, Kos og Leros.

Oppmodinga kom etter at høgkommissær Filippo Grandi vitja ein flyktningleir på Lesvos.

– Siv og Erna seier nei, men er det verkeleg mogleg at KrF, Venstre, Ap og Sp ikkje eingong vil vere med å bruke dei ­pengane som skulle brukast til f­lyktningar, til akutthjelp til barn og ­familiar som har hamna i ­helvetet i Hellas, spør Andersen.

Stortingsfleirtalet avviser forslag

I dag blir SVs forslag handsama i Stortinget. Her blir det stemt ned av stor­koalisjonen på asyl- og flyktningfeltet – ­Høgre, Fram­stegspartiet, Arbeidar­partiet og ­Senterpartiet. KrF står saman med Høgre og Frp.

I innstillinga frå kommunal­komiteen skriv KrFs representant, Torhild Brandsdal, seg ­saman med Høgre og Frp og seier at «returutfordringene til Hellas ikke løses ved at Norge tar imot migranter uten beskyttelses­behov, men at en slik tilnærming kan føre til at flere migranter uten beskyttelsesbehov kommer til Hellas».

Dei tre regjeringspartia ­peikar vidare på at ­regjeringa gjev ­Hellas rause bidrag via EØS-­løyvingane. Det skjer med 33 millionar euro for perioden 2014-2021, retta særleg mot ­einslege mindreårige og «andre sårbare grupper».

UD godt nøgd med Hellas-hjelp

Utanriks­departementet opplyser at Noreg hjelper Hellas i Hellas:

– Å finne gode løysningar for handteringa av flyktningar og migrantar som kjem til Hellas, er eit felles europeisk ansvar. Gjennom EØS-midla bidreg Norge til styrking av heile asylhandteringa i Hellas, seier statssekretær Jens Frølich Holte (H).

LES MEIR

Ein gresk tragedie - Vårt Land vitja Moria-leiren

Opprop mot KrF-ledelsen om ureturnerbare asylsøkere

---

Fakta:

  • FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) opplyser at Hellas husar rundt 100.000 flyktningar og ­migrantar.
  • 40.000 er stua saman i leirar på øyane Lesvos, Chios, Samos, Kos og Leros.
  • Den greske regjeringa har lova å flytte folk frå øyane til fastlandet og betre leirar, men få er blitt flytta.

---

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter