Nyheter

Merete Thomassen jobber mot presset til selvrealisering

– Livet er ganske kjedelig og trivielt. Jeg prøver å si at vi skal være kjempeglade for at det er sånn, sier Merete Thomassen, som er nominert til Petter Dass prisen.

– Vi har en narsissistisk kultur. En selvrealiseringskultur som har gitt et umenneskelig press på mange. Den er overalt, og jeg prøver å være en motstemme til den, sier Merete Thomassen.

Inne på et luftig kontor på Universitetet i Oslo, sitter Thomassen og snakker engasjert om noe hun mener er et av vår tids store spørsmål: Hvorfor er ikke det vanlige godt nok, hvorfor jager vi utrettelig etter mer?

I oppveksten på Nøtterøy tilhørte hun indremisjonen. Etter hvert som hun blir eldre, ser hun at den lavkirkelige bakgrunnen har påvirket hvordan hun er som teologisk forsker og som prest.

– Jeg ble berørt av de eldre, fromme menneskene som hadde en ubøyelig tillit til at Gud hørte deres bønner. Ikke at de alltid fikk det som de ville, men de kunne legge ting fra seg hos Gud. Tilliten til at Gud ser, hører og bryr seg har vært en utrolig god ting som jeg har blitt mer opptatt av de siste årene, sier hun.

Et godt nok liv

Den siste boken hun har skrevet, Gud til hverdags, er en andaktsbok om det hverdagslige.

– Livet er ganske kjedelig og trivielt. Jeg prøver å si at vi skal være kjempeglade og takknemmelige for at det er sånn.

At de store tingene i livet ikke står på spil, er et uttrykk for et veldig privilegert liv. Mennesker flykter fra krigssoner og fra fattigdom, fordi de ønsker seg en hverdag der dagens høydepunkt er middagslagingen, mener hun.

– Når hverdagen avbrytes av sykdom, skillsmisser og andre store kriser tenker mange: «Åå, kan ikke livet bare bli vanlig igjen», sier hun.

Press for å lykkes

Jakten på det ekstraordinære er det som gjør at vi glemmer å sette pris på det hverdagslige, mener Thomassen.

– Det er veldig vanskelig å stå imot selvrealiseringspresset, hvis ingen klarer å adressere at et alminnelig liv er et godt nok liv. Du må ikke bli toppsjef, kunstner på internasjonalt nivå, eller hele tiden kjenne etter hva du vil. Istedenfor kan du være fornøyd med å gå til din daglige dont, sier hun.

– Hva tror du det gjør når vi forteller barna våre at de kan bli det de vil, hvis de bare jobber hardt nok?

– Det blir nok et press for mange. Veldig mange er jo tilfreds med kanskje å bli boende på hjemstedet. Med å jobbe som ufaglært på sykehjemmet, som jeg vet at mange elsker, men som ikke vurderes høyt nok av andre. Vi bør unngå oppskrudde forventninger til at alt skal føles intenst meningsfullt hele tiden. Livet er mye hardt arbeid, og selv om du får drømmejobben, så ender den også den opp som hverdager.

Folkelig feminisme

I det offentlige ordskiftet er hun ofte på et slags bevisstgjøringsoppdrag, for å avsløre hvordan vi snakker om kjønn. Om menn og kvinner, og om Gud.

– Feminismen må være seg veldig bevisst at det er mange flere ting enn kjønn som spiller inn. Jeg er opptatt av interseksjonalitet. Du kan ikke bare se på kjønn, men på alder, kjønn, økonomi, etnisitet, utdanning og helse, sier hun.

– Har du en bevissthet om ikke å dra ting for langt?

– Jeg håper at det jeg skriver skal skape gjenklang hos folk, at de kjenner igjen noe fra sitt eget liv. Mye av den nyere feminismen har blitt veldig teoretisk. Vanlige folk skjønner ikke hva det har med dem å gjøre. Når det handler om de nære relasjonene, er det lettere å forstå hvorfor jeg for eksempel forhandler på denne måten overfor sjefen eller familiemedlemmer.

Feminismen har gitt resultater. Det er viktig å huske på, mener hun.

– Vi har kvinnelig statsminister, kvinnelige partiledere. Syv av tolv biskoper er kvinner. Så kan vi ikke lenger si at kvinner er marginalisert. Men det er fortsatt ting som handler om kjønn, og det må vi ha i oppmerksomheten vår. Jeg ønsker å si det på en måte som gir mening for folk.

LES OM DE ANDRE NOMINERTE:

Sylfest Lomheim anklages for ikke å kreditere medforfatter Merete Thomassen

Thomassen forteller om et tapt geni i Vårt Lands podkast

---

Begrunnelsen

  • Dette er Vårt Lands begrunnelse for å nominere Merete Thomassen til Petter Dass-prisen:
  • Merete Thomassen er feministteologen som ikke kan settes i bås. Hun blir stadig mer synlig i den offentlige samtalen om tro og kirke, noe som har beriket den. Få greier å balansere det personlige og det prinsipielle, det sårbare og det sterke, som henne. Alt preges av Thomassens evne til å gjøre stoffet tilgjengelig. Gjennom artikler både i Vårt Land og andre aviser, gjennom bøkene Gud til hverdags og Når vi ber, og gjennom deltakelse i programmer som Dagsnytt atten, Verdibørsen og diverse podcaster, gjør hun lesere og lyttere klokere, uansett hvor de står i Kirke-Norge.
  • Mer informasjon om Petter Dass-konserten finner du på vl.no/adventskonsert

---

Les mer om mer disse temaene:

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter