Nyheter

Slik får Stortinget nå Stålsett-straffen i fanget – loven presses

Stortingsrunde neste uke kan gi nytt press for å snu bruk av fengsel for å ansette ureturnerbare. Abid Q. Raja jakter på mildere løsning.

Under det som i utgangspunktet er en ordinær debatt om Kommunalkomiteens budsjettforslag neste torsdag kan politikerne få saken om mulig fengsel for biskop emeritus Gunnar Stålsett i fanget:

• SV har på forhånd sørget for avstemning om ureturnerbare asylsøkere skal kunne gis «midlertidig arbeidstillatelse så lenge de ikke kan returneres».

• Samtidig jobber Venstres Abid Q. Raja for å vinne oppslutning om å formulere et mer avgrenset budskap til regjeringen: Unngå fengselsstraff og heller eventuelt bøtlegge dem som bryter lov ved å ansette ureturnerbare.

Raja anser denne stortingsrunden eller behandlingen av Justiskomiteens budsjettposter uken etter som en vindusåpning til å vedta oppfordring om ny straffepraksis før en dom mot Stålsett faller.

Stålsett må i retten – fem dager før julaften

Fem dager før julaften må den 84 år gamle pensjonerte biskopen møte i retten. Torsdag ble det klart at politiet har siktet Stålsett for å ha hatt en ureturnerbar asylsøker ansatt hos seg i flere år. Stålsett risikerer 45 dager i fengsel, noe som vekker sterke reaksjoner.

Også deler av opposisjonen er hoderystende til at fengsel kan ramme personer som gir arbeid til ureturnerbare av barmhjertighet. Men Stortinget er lovgiver i bunn. Og der er det klart flertall for dagens praksis.

«Stålsett-saken har vært en øyeåpner»

Likevel tror Raja på justeringer. Poenget er ikke – som SV vil – å få dagens regjering med Høyre og Frp til å godta fritak fra straff. Men Venstre-profilen mener at eksempelvis bøter kan være straff nok.

– Stålsett-saken har vært en øyeåpner. Derfor håper jeg vi kan samle et bredt nok flertall for en endring. Folk som ut fra solidaritetstankegang gir arbeid slik at asylsøkere kan oppleve verdighet, bør ikke straffes med fengsel. Forutsetningen bør uansett være at ingen ureturnerbare blir utnyttet, forklarer Raja

Han har solid flertall i Venstres gruppe for å gi sin egen regjering et klart signal – og å jakte mulig forslagsløsning med andre partier i Stortinget med det første.

Les hva Lula Tekle selv sier etter at Gunnar Stålsett må møte i retten for å ha ansatt henne

KrF-leder Ropstad: «Stålsett er en hedersmann»

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad gir også tydelige meldinger på vegne av partiet: På Facebook omtaler Stålsett som en «hedersmann» og stempler dagens lov som gal.

– Stålsett er en hedersmann, som har vist menneskelighet i møte med et menneske i en håpløs situasjon, skriver han.

– Om denne saken kan tjene til noe godt, må det være at flere får øynene opp for at reglene må endres. Dessverre er det et flertall av partier både til høyre og venstre for KrF gått mot dette, fortsetter han.

For i Høyre og Frp er det ingen nåde for den typen lovbrudd som Gunnar Stålsett og Arne Viste har begått.

– Vi kan ikke drive samfunnet på den måten. Alle er en del av et demokrati, og vi må forholde oss til vedtatte lover, enten vi liker dem eller ikke, sier Høyre-talsmann Ove Trellevik.

Dermed er Sp og Ap nøkkelpartier om et flertall skal kunne flyttes i Stortinget – og Høyre og Frp måtte godta mildere straffeformer.

Ap har «respekt» men vil la domstolene være sjef

Arbeiderpartiet vil ikke rokke ved hovedprinsippet om at straff skal være lik – uansett hva som er motivasjonen for gjerningen.

– Straffeutmåling må gjøres av domstolene – og være konsistente. Derfor kan ikke vi utforme hva som bør være straff, sier Ap-talsmann Eirik Sivertsen.

Han mener en nyorientering nå etter enkelthendelser vil være å gå i feil retning.

– Men jeg har merket meg at Stålsett har et tydelig budskap om hvorfor han har gjort dette. Det står det respekt av, legger han til.

En liten Sp-åpning men er på vent

Sp-talskvinne Heidi Greni er ordknapp om hvordan partiet vil forholde seg til eventuelle fremstøt for å snu bruk av fengselsstraff mot folk som ansetter ureturnerbare.

– Vi får ta stilling når dette eventuelt er en sak i Stortinget. Men det bør være en åpning for å vurdere sider ved midlertidige ansettelsesforhold, sier hun.

Om siktelsen mot Stålsett sier hun at «det er en sak for domstolen».

– Den saken har jeg ingen kommentar til. Vi snakker jo også om en person som har vært sentral i Sp, sier Greni.

To tiår før Stålsett ble utnevnt til biskop var han fra 1977-79 Senterpartiets leder.

SV skaper debattscene og er bekymret for de mange

Lenge før nyheten om siktelsen av Stålsett kom, hadde SV i en budsjettinnstilling formulert forslaget om å la ureturnerbare asylsøkere kunne ta midlertidig arbeid. Men den ferske tiltalen av Stålsett gir sammentreff med den kommende debatten.

SV-talskvinne Karin Andersen ser frem til stortingsrunder om hvorfor det å gi ureturnerbare arbeid må straffes.

– Jeg har all sympati for både Stålsett og Viste. Men de som lider mest er uansett alle dem som ikke kan få lov til å jobbe på en lovlig måte, sier hun.

Refser politiet for å drive politikk

Andersen reagerer samtidig svært sterkt på politiets bruk av ressurser i Stålsett-saken:

– Politiet henlegger over 10.000 andre kriminalsaker – mange av dem alvorlige der personer har gjort skade. Men så velger de altså å slå ned på en person som har hjulpet en asylsøker i nød. Den gjerningen har ikke skadet noen. Så dette er politikk fra politiets side, sier Andersen, som legger til:

– Som storting kan vi ikke gripe inn i den forstående rettssaken, men vi kan absolutt sørge for at slikt ikke skjer igjen, sier Andersen.

LES OGSÅ OM STRAFFETRUSSELEN MOT STÅLSETT:

---

ULOVLIG ARBEID

  • Siden han pensjonerte seg som biskop i 2005, har Gunnar Stålsett i hemmelighet gitt jobb til en ureturnerbar asylsøker uten oppholdstillatelse.
  • Den 55 år gamle Lula Tekle har vært deltidsansatt som renholder i Stålsetts private bolig.
  • Stålsett begrunner den ulovlige ansettelsen med «moralsk plikt».
  • Torsdag ble det kjent at politiet har tatt ut siktelse mot Stålsett, som kan få 45 dager i fengsel.

---

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter