Nyheter

Laget fellesbønn for kristne og muslimer

Da Mellom­kirkelig Råd og Muslimsk Dialognettverk la bønnetekstene sine side om side, fant de likheten så slående at de skrev dem sammen til én ­bønnetekst.

– Det er nærliggende å tenke at når vi først har utformet en ­felles tekst, så vil vi diskutere om vi kan be i felleskap og om det er noe som hindrer det, sier Steinar Ims, seniorrådgiver i Mellom­kirkelig Råd (MKR).

«Gode Gud, Giveren og Opprettholderen av alt!», slik ­starter bønnen som er skrevet av kontaktgruppen mellom ­Muslimsk Dialognettverk (MDM) og ­Mellomkirkelig Råd. Der ble én kristen og to muslimske ­bønnetekster skrevet sammen til én. Bønnen ble skrevet til ­høstens kommune- og fylkestingsvalg: «Gi våre politikere innsikt og ­vilje til å verne og ­utvikle ­mangfoldet i vårt fylke og vår kommune», står det blant annet.

Bønneteksten sto på trykk i Nytt Norsk Kirkeblad (NNK), og i innledningen til teksten skriver Ims, som også er en del av NNK-redaksjonen, at de har valgt ikke å diskutere spørsmål om de kan be sammen, og om de ber til den samme Gud.

Lik bønn

Ims forteller at ­inspirasjonen for bønne-
teksten blant annet var terror­anslaget i august, økt fremmed­frykt og rasisme i Europa og ­regjeringens pågående arbeid med en handlingsplan mot muslimhets.

– Bønnen legger føringer 
om hva vi tenker om mangfold, og det vi tenker om Guds skaperverk. Samtidig er den åpen, og tar ikke et partipolitisk standpunkt, sier Ims.

Han forteller at de sammenlignet bønnetekster fra hver sin tradisjon og fant ut at de hadde mange likheter.

– Det var en fin måte å vise fram likheter i ordvalg i våre ­tradisjoner, sier Ims.

Religionsblanding

Ims ­mener sammenskrivningen ikke er ­religionsblanding, eller såkalt synkretisme.

– Det er derfor jeg er veldig nøye på at vi ikke ber bønnen sammen. Vi har felles røtter i Det gamle testamentet, og det er ikke noe radikalt med å skrive en tekst, mener han.

– Kan du forstå om noen ­mener at du driver med synkret-
isme?

– Ja, jeg skjønner – eller ­rettere sagt – jeg vet at folk tror det. Men for meg er dette dypt kristent. En del av vårt kristne kall er å møte ­mennesker, å forstå relasjoner mellom ­mennesker og være med på å skape et trygt samfunn, sier Ims.

– Samme Gud

Basim ­Ghozlan, forstander i Det Islamske ­Forbundet i Oslo, mener heller ikke det er religionsblanding.

– Vi vet hvor veien skiller seg mellom oss. Kristne ser på ­Jesus som Guds sønn, det er vi ­muslimer helt uenig i at han er. Men når vi snakker om vår herre, om Gud, er det ­felles, sier ­Ghozlan.

Ifølge Ghozlan mener de ­fleste i kontaktgruppen at de ber til samme Gud.

– Når vi står sammen og ber tror jeg tanken er at det er en ­selvfølge at vi ber til samme Gud. Vi er enige i at det er ­samme Gud vi ber til, når du tenker på hva konseptet Gud er, sier Basim Ghozlan

Hans forståelse av Koranen 
er at muslimer skal konsentrere seg om det de har til felles med resten av «bokfolket».

– Jeg er ikke ekspert på­ ­Bibelen, men ­regner med at den har noe av det samme. La oss være enige om grunnleggende ting, står det i Koranen. Det er et godt utgangspunkt, mener 
Ghozlan.

Ber med muslimer

På sist kontaktgruppemøte satt ­representantene fra Mellom­kirkelig Råd bakerst under ­tidebønnen i Rabita-
moskéen.

– Da benyttet jeg anledningen til å be i et utvidet bønnefellesskap, sier Steinar Ims.

Det gjør han for å forstå hva andre tror på og hvordan de t­enker og lever.

– Da forstår jeg igjen min egen tro og trospraksis. Det er noe i min kristne tro og min ­lutherske forståelse og bakgrunn som gir gjenklang, en nysgjerrighet til å forstå mer av de sammen-
henger Gud har satt oss inn i, sier Ims.

Mot felles bønnetekst

Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjons­samband, mener det er problematisk at bønneteksten er felles for kristne og muslimer.

– For kristne som bekjenner at Jesus er eneste vei til frelse, er det umulig å tenke at religiøst ­mangfold er positivt. Og ­prinsipielt synes jeg tiltaket ­impliserer en bagatellisering av forskjellen mellom kristen tro og islam, skriver Ottosen i en ­e-post.

Han ønsker ikke bønnefelleskap mellom muslimer og 
kristne.

– Vi driver med misjon overfor muslimer en del steder i verden, og tenker at en slik felles bønn da kan fremstå som et for­virrende signal.

LES OGSÅ:

Muslimsk dialognettverk vil ikke ha muslimske barnehjem

Dette ber Islam Råd Norge og Muslimsk Dialognettverk regjeringen gjøre mot muslimhat

Mellomkirkelig råd vil anerkjenne Palestina

---

Fakta:

---

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen er tidligere journalist i Vårt Land, og jobbet med et bredt stoffområde innen religion, etikk og politikk.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter