Nyheter

– Tydelig at NLA-ansatte ikke opplever frihet

Det er stor forskjell på hvordan MF og NLA har håndtert forventningene fra lavkirkelige organisasjoner, mener MF-professor Jan-Olav Henriksen.

– Nå i de siste tiårene har det kommet påvirkninger fra amerikansk fundamentalisme til Norge. Det vil styret ha inn i Verdidokumentet, men da er de virkelig på en annen planet, sier Oddvar Johan Jensen til universitets- og høgskoleavisen Khrono.

Jensen er mangeårig professor ved NLA høgskolen, og mener uenigheten som han og flere NLA-ansatte har med styret og eierorganisasjonene særlig handler om to tema: bibelsyn og synet på seksualitet. Ifølge Jensen har hovedskillet gått på i hvor stor grad styret og eiere har villet vise respekt for «den andre», og at særlig bibelsyn har vært krevende for mange ansatte.

Forventninger

Jan-Olav Henriksen er professor ved MF vitenskapelig høgskole. I 2000 krevde flere kristne organisasjoner at han måtte miste sin stilling ved MF, etter at han uttalte at han ikke fant tungtveiende grunner i Bibelen for at homofile ikke kunne leve sammen i partnerskap. Henriksen fikk fortsette.

MF-professoren mener at det på overflaten kan se ut som det er noen likhetstrekk mellom NLA og MF i spenningene mellom vitenskapelig arbeid og forventinger fra kirkelige organisasjoner, men at det er flere store forskjeller:

• MF har aldri hatt et verdi­dokument slik NLA har. I dette dokumentet står det blant annet hvilket syn NLA har på ekteskap og familie, samtidig som dokumentet påpeker at ansatte kan bli sagt opp hvis de viser «en moralsk forkastelig livsferd» som skader NLAs omdømme
eller formidler en lære i strid med NLA Høgskolens basis­paragraf.

• En annen forskjell er at MF er en stiftelse. I NLAs styre har eierorganisasjonenes representanter flertall. De to største eierne er Norsk Luthersk Misjonssamband og Normisjon (begge 24 prosent), Indremisjonsforbundet og Det norske misjonsselskap (begge 19 prosent).

– Det var noen som prøvde å styre hva som kunne publiseres og ikke på MF også, men de ble avvist. Det er ikke slik at vi kan styres av hva organisasjoner i norsk kirkeliv måtte ønske. Jeg synes det som er mest problematisk ved NLA nå, er at det er tydelig at de ansatte opplever at de ikke har frihet. En kan også spørre om det er mulig å ha tillit til forskningen ved en institusjon, hvis det er slik at de som jobber der er håndplukket ut fra hvilke meninger de har og skal ha, sier Henriksen.

Ansvarlighet

MF-professoren mener det avgjørende er at institusjonen har et vitenskapelig bibelsyn. Med det mener han at ansatte står helt fritt til å utforske Bibelens opprinnelse, bruk og hva den sier.

Dessuten mener han at det er viktig å spørre hva som er ansvarlig bibelbruk.

– Den som vil snakke om et spørsmål utelukkende som et spørsmål om bibelsyn, hopper over det som er det mest viktige: Nemlig at man spør hva som er en ansvarlig bibelbruk i møte med folks liv. Den som reflekterer over det, kommer fort inn på spørsmål som ikke bare går ut på hvordan tekster skal tolkes, men også hvordan de skal brukes forsvarlig. Det kaster spørsmålet om ansvar tilbake til den som bare sier at «dette står i Bibelen», for da må man spørre hvordan skal vi praktisere dette.

– Noen sier at dette for dem handler om bibeltroskap?

– Da er spørsmålet hva i Bibelen de velger å være trofast mot og ikke – og hva som er grunnlaget for slike valg.

– Vil du si at det da handler mer om kultur og tradisjoner?

– Det handler om tradisjoner, og i stor grad om lojalitet mot den bakgrunnen en selv har som en synes det er vanskelig å bryte med, sier Henriksen.

Vil ta kontakt

Knut Espeland, styreleder for NLA høgskolen skriver i en e-post at de ikke mener de blander ideologi og faglighet, slik Forskerforbundet og Utdanningsforbundet ved høgskolen har hevdet i et åpent brev. Espeland mener at verdi- og tilsettingsdokumentene er der for å ivareta forskningsfrihet og akademisk refleksjon.

– Det er viktig for styret å ha en høy bevissthet om både skillelinjer og koblingspunkter mellom fag og ideologi. For NLA Høgskolen er det viktig å ha styringsdokumenter som kommuniserer høgskolens formål på en måte som fremmer høgskolens omdømme og forutsigbart samarbeid med andre institusjoner, sier Espeland og legger til at styret ikke ønsker å ta samtalen med fagforeningen gjennom media, men kommer til å ta direkte kontakt «for å rydde eventuelle misforståelser av veien».

---

NLA-strid

  • Utdanningsforbundet og Forskerforbundet ved NLA Høgskolen kritiserte styret i et åpent brev, etter at høgskolen leide ut lokaler til et seminar der britiske Mike Davidson fortalte om sin vei fra homofil til heterofil. To ansatte sa opp sine stillinger i protest.
  • De to forbundene understreker at oppsigelsene ikke kom i et vakuum, men at seminaret var «nok et uttrykk for en manglende forståelse for nødvendig­heten av å skille ideologi og fag på høyskolen».

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter