Nyheter

Menigheter stiller seg bak Darwin-alternativ: – Mennesket har ikke opphav i en apeart

Fem menigheter og kristne organisasjoner er med i rådet til BioCosmos, som vil gi skoleungdom et alternativ til evolusjonslæren.

– Jeg tror for eksempel ikke at det stemmer at mennesket har opphav i en apeart. En fisk blir ikke til en hund etter noen millioner år, sier Wiggo Skagestad.

Han er hovedpastor i Filadelfia Kristiansand, som er en av menighetene som skal oppnevne rådsmedlemmer til Stiftelsen BioCosmos. Som Vårt Land omtalte onsdag, lanserte stiftelsen denne uken en ny nettside som skal spre informasjon om det som kalles «intelligent design» til unge i alderen 15-25 år. Målet til stiftelsen er å få teoriene inn i skoleverket.

I vedtektene til BioCosmos framgår det at stiftelsen skal ha et råd med inntil 10 medlemmer, oppnevnt av disse menighetene og organisasjonene:

• Kristiansand Frikirke

• Filadelfia Kristiansand

• Norkirken Kristiansand

• Ungdom i Oppdrag Kristiansand (på vegne av organisasjonen sentralt)

• Origo Norge/Danmark.

Erkjenner evolusjon

Wiggo Skagestad bedyrer at Filadelfia Kristiansand ikke er en direkte motstander av evolusjonsteorien, men mener skoleungdom har godt av å lære om andre teorier.

– Det sier vi jo om alle andre fagfelt. Hvis man ettergår evolusjonsteorien, så viser det seg jo også at den kan ikke gi svar på alt, sier Skagestad.

«Intelligent design» er teorien om at verden er satt sammen med et formål, og ikke gjennom evolusjon, slik Charles Darwin hevder i sin evolusjonsteori. Teorien sier at naturen er så finstemt at verden ikke kan ha blitt til gjennom tilfeldige mutasjoner, men derimot må være et resultat av ingeniørkunst.

– Forskningen har utviklet seg siden Darwin, og nanoteknologi gjør at man kan forske langt dypere i dag enn man kunne før. Hva er så farlig med å ettergå evolusjonsteorien hvis man i utgangspunktet er så trygg på den, spør Skagestad retorisk.

Kvasi-religion

Kristiansand Frikirke har to oppnevnte rådsmedlemmer i BioCosmos. Eldsterådsleder Are M. Røiseland sier at menigheten ikke ser noen motsetning mellom tro og «sann vitenskap», men at det trengs en kristen motstemme til den ateistiske fortolkningen av evolusjonsteorien.

– Vi har ingen problemer med å tro på at evolusjon er et reelt fenomen, men vi etterlyser en mer sannferdig vitenskap. I dag er evolusjonsteorien for mange nærmest blitt en kvasi-religion som også søker å gi svar på områder den ikke makter, mener han.

– På hvilken måte mener du dette skjer?

– Ved å late som om vitenskapen allerede har bevist hvordan skaperverket oppstod og har utviklet seg, og der gjennom har motbevist en skapende Gud. Det har den ikke, og det kommer den aldri til å klare.

LES OGSÅ: Biologiprofessorer reagerer: – Skummelt å spre teorien om intelligent design.

Støtter flere alternativer

Det har ikke lyktes Vårt Land å få en uttalelse fra Norkirken Kristiansand, som tilhører Normisjon. Men assisterende generalsekretær i Normisjon Ole Martin Rudstadmoen sier vitenskap og tro ikke alltid lar seg forene.

– Deler av evolusjonsteorien er uforenelig med det vi leser i Bibelen. Vi tror at Gud har skapt verden og alt i den, samtidig som vi selvfølgelig anerkjenner noen grad av utvikling i Guds skaperverk. Det går naturligvis an å forholde seg til Gud som skaper og naturvitenskapen samtidig.

Biologiprofessor Dag O. Hessen uttalte til Vårt Land på onsdag at han synes det er skummelt å spre teori om «intelligent design» som et vitenskapelig alternativ til skoleungdom, og mener det er med på å underminere tilliten til vitenskapen. Rudstadmoen har på sin side ingen betenkeligheter med dette, og mener elevene har godt har flere alternativer.

– Fordelen med intelligent design-teorien er at den fastholder at det ligger en intelligent virkekraft bak universet. Vi støtter at skoleungdom i Norge får kunnskap om en større bredde av ideer rundt utvikling, opprinnelse og skapelse, enn det evolusjonsteorien representerer.

LES OGSÅ: Norsk milliardær blar opp 15 millioner for at unge skal droppe Darwin.

Fisk blir til hund

Professor Atle Ottesen Søvik ved MF vitenskapelig høyskole i Oslo er sammen med Bjørn Are Davidsen forfatter av boka Evolusjon eller kristen tro? Ja takk, begge deler!. Særlig fra et religiøst, konservativt ståsted møter Darwins teorier økt motstand, mener de.

– Det er mange som opplever at evolusjonslæren truer troen, og man kan tenke at hvis du vil forsvare troen, så må du vise at evolusjonsteorien er feil, sier Søvik.

– På hvilken måte kan evolusjonsteorien komme i konflikt med troen?

– Det er mange ting. Hovedproblemet er at det er en vesentlig spenning på den ene siden dersom du tror på en skapelse som har en hensikt og design. Evolusjon har ikke hensikt og tilfeldighetene får en stor rolle.

Selv er han overbevist om at tro og vitenskap kan forenes.

– Man kan forene hensikt og design på den ene siden med tilfeldigheter på den andre siden. Det gjør man ved å la tilfeldigheter være en del av designet. Det gir også en bedre forståelse av tro og vitenskap.

LES OGSÅ: Alf Gjøsund: «Skaperen blir ikke mindre om skaperverkets potensial har ligget der fra starten av».

---

Intelligent design

  • Teorien om intelligent design bygger på en oppfatning av at verden ikke har blitt til ved evolusjon, slik Darwin påstår, men som resultat av en intelligent årsak.
  • Tilhengerne av intelligent design sier de baserer seg på vitenskapelige kilder og ikke religiøse autoriteter. Dermed er det ikke det samme som kreasjonisme, mener de.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter