Nyheter

Norskviet prest beskyldt for overgrep i USA

En katolsk prest som ble presteviet i Norge og jobbet her i flere år på 80-tallet er navngitt som en prest med «troverdig beskyldning» mot seg i et dokument fra katolske menigheter i USA. Presten kan også ha begått overgrep her, ifølge Bernt Eidsvig.

Asle Dingstad
Tidligere prost i Larvik prosti, senere forlagssjef i Luther forlag. Har konvertert til Den nordisk-katolske kirke og er nå prest i St. Johannes Døperen menighet i Oslo. 

Kanskje det vi gjør ikke blir lagt så mye merke til i det store. Men jeg tror det blir lagt merke til i et borettslag, når noen hver søndag bryter opp og går til kirke.

For en måned siden ble den myrdede El Salvador-presten Oscar Romero kåret til helgen. Du har nettopp oversatt boken Oscar Romero– de fattiges forsvarer. Hva gjør det med deg?

Det har de siste årene blitt rullet opp mange saker der prester og andre geistlige i katolske menigheter og institusjoner er blitt beskyldt for seksuelle overgrep eller seksuelt krenkende adferd. Anklagene har gått helt til topps: tidligere i år ble kardinal George Pell, som i sin tid var en av de mektigste i Den katolske kirke og nær rådgiver for paven, dømt for overgrep mot to gutter i Australia.

Beskyldninger mot norskviet prest

Kirken har etter flere av avsløringene også tatt grep for å komme til bunns i saken og vurdere flere av varslene mot egne ansatte og tillitspersoner.

I USA har for eksempel menigheter selv offentliggjort rapporter om prester med såkalte «troverdige anklager» mot seg. Altså tilfeller der kirken selv anser at det er sannsynlig at hendelsene vedkommende er beskyldt for har skjedd. Flere av hendelsene ligger langt tilbake i tid.

Nylig slapp to katolske sogn i USA slike rapporter, og prestene de navnga, har begge jobbet i Skandinavia. Den ene ble presteviet i Norge i sin tid. SVT omtalte rapportene i en avsløring nylig, og saken ble deretter omtalt av NRK.

Overgrep i Norge?

Biskop Bernt Eidsvig sier til NRK at de kjenner til saken, og bekrefter at den ene presten har jobbet i Norge. Også da kom det anklager om overgrep.

Av det vi har klart å bringe på det rene, var det to varsler og flere rykter om presten, dette gjelder forhold i Norge fra begynnelsen av 1980-tallet, skriver biskop Bernt Eidsvig i Den katolske kirken i Norge i en e-post til NRK.

Mannen flyttet til Sverige og ble tidlig på 2000-tallet anklaget for seksuell trakassering mot en person i menigheten. Etter dette ville han tilbake til Norge, men fikk beskjed om at han ikke var ønsket som prest her. Deretter skal han ha reist til utlandet, og senere virket som prest i blant annet USA. Ifølge NRK og SVT skal begge prestene nevnt i rapporten ha fått virke som prester i Sverige selv etter anklagene i USA. Det har også i Sverige kommet påstander om overgrep begått av de to.

I USA gjelder det menigheten omtaler som en «troverdig beskyldning» seksuelle handlinger mot en mindreårig.

Kontroversielt

Selv om menighetene selv sier de ønsker åpenhet rundt slike saker og derfor har offentliggjort rapporter om det de mener er troverdige varsler, får Den katolske kirke i USA stor kritikk for måten de har håndtert sakene på.

Flere har kritisert kirken for at mange menigheter slipper rapporter først nå, når flere av hendelsene ligger langt tilbake i tid. Dessuten har mange av menighetene unnlatt å melde varsler som har kommet inn til politiet.

Ikke minst får kirken kritikk etter at amerikanske myndigheter i fjor begynte med en omfattende etterforskning av overgrep i den katolske kirken i delstaten Illinois. Myndighetenes etterforskning fant over 1000 tilfeller av det de mener er overgrep begått av rundt 700 prester og andre i kirken. Kirken selv hadde bare gransket 185 personer.

I fjor hevdet også en tyske kardinalen Reinhard Marx at Vatikanet skal ha slettet dokumenter som navnga prester beskyldt for overgrep, ifølge NTB.

LES OGSÅ:

· Kardinal anker til høyesterett etter overgrepsdom

· 800 menn anklager speiderledere for overgrep

·  Kristen leder siktet for nedlasting av overgrepsbilder

· Frp-politiker reiser i norske overgriperes fotspor

· Prest Svein Josefsen ble utsatt for seksuelle overgrep da han gikk på bibelskole som 19-åring

· Rapport: Religiøse skoler har drevet massive overgrep mot urfolksbarn

· Som liten trodde Theresa at nonnene på barnehjemmet skulle redde henne. Femti år senere sitter flere av dem fengslet på grunn av fredrikstadkvinnens vitnesbyrd

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter