Nyheter

KrF: Vi vil gjeninnføre arbeidstillatelse til ureturnerbare

Fra Stortinget taler nå KrF egen regjering midt i mot: Vi må gjeninnføre arbeidstillatelse for lengeværende asylsøkere som har fått endelig avslag.

Som Rogalands representant på Stortinget for KrF følger Geir Toskedal rettssaken mot Arne Viste med stor interesse, for Viste og vikarbyrået han driver er hjemmehørende i Sola kommune. I tillegg er Toskedal enig med Viste i sak – ureturnerbare må tilbake retten til å jobbe lovlig:

– KrF mener at alle er tjent med at folk kan brødfø seg selv og sin familie. Det er bra for enkeltmennesker og det er bra for samfunnet. KrF mener vi må gjeninnføre arbeidstillatelse for lengeværende asylsøkere som har fått endelig avslag, men som ikke kan returneres til hjemlandet, sier Toskedal, som er arbeids- og sosialpolitisk talsmann i KrF.

LES MEIR: Iranarar redde for å miste jobben

Rettighet ble nullet

Fram til 2011 hadde mange ureturnerbare et midlertidig personnummer, et såkalt D-nummer. Dermed fikk de mulighet til å jobbe lovlig i landet ved at de fikk skattekort, selv om de hadde endelig avslag på asylsøknadene.

Men da Aftenposten våren 2010 avslørte at det var enkelt å skaffe seg D-nummer med hjelp av falske identifikasjonspapirer, valgte Skatteetaten å nulle ut alle D-numrene i januar 2011.

Regjeringer har ikke endret

Skatteetatens skjerping av reglene for utdeling av skattekort skulle knekke hardbarkede kriminelle som opererte med falsk ID. Men avgjørelsen rammet de ureturnerbare særlig hardt.

Stoltenberg-regjeringen valgte ikke å gi ureturnerbare muligheten til å jobbe tilbake. Det har heller ikke Solberg-regjeringen gjort.

LES MEIR: Arne Viste har kjempa for å bli tiltalt

Mangler støtte

Nå krever regjeringspartiet KrF at så skjer.

– Papirløse lever kanskje de hardeste livene i Norge. Uten rett til arbeid, skolegang, helsetjenester og økonomiske velferdsytelser, sier Toskedal.

Men han erkjenner at partiet ikke har bred støtte for kravet om arbeidstillatelse:

– Det Arne Viste har vist med sitt moralske kompass er i tråd med KrFs prinærpolitikk som vi dessverre ikke har fått gjennomslag for i Stortinget.

FNs bærekraftsmål

Geir Toskedal i KrF kobler retten til arbeid til FNs bærekraftsmål:

– KrF mener også at ingen mennesker på norsk jord skal nektes fri og profesjonell helsehjelp. Når både miljø, økonomi og sosiale forhold hensyn tas, da skapes bærekraftig utvikling. KrF viser til ambisjonen i FNs bærekraftsmål nummer tre: God helse. Vi vil «sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder».

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhendeavdelinga i Vårt Land. Han har arbeidd i Vårt Land sidan 1992 og har tidlegare vore deskjournalist, vaktsjef, nyhendeleiar og samfunnsredaktør (nyhenderedaktør) i avisa. Han skriv særleg om asyl-, flyktning- og integreringspolitikk, oppvekst og utanriks – og konsekvensar av vedtak i regjeringa og Stortinget. Tips gjerne på: bjbj@vl.no

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter