Nyheter

Forventer at de som stemmer gir pengegaver

Mens noen kirker gir stemmerett til alle medlemmer, forventer pinsemenigheten Salt at man deltar i smågruppe, givertjeneste og har en oppgave i kirken for å stemme ved valg. Kirkedemokrati ser ­annerledes ut utenfor Den norske kirke.

1 av 4
Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter