Nyheter

– Den norske kirke har et kompetanseproblem, ikke et demokratiproblem

Den norske kirke har demokratisk legitimitet til tross for den lave valgdeltagelsen, mener Trond Bakkevig, en av hovedarkitektene bak dagens kirkedemokrati. Men han tviler på at valgdeltagelsen vil bli høyere i årene som kommer.

Trond Bakkevig.
Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter