Nyheter

Jødehets stod på skoleporten i månedsvis

Det gikk fire måneder fra en far klaget over anti-jødisk tagging på Majorstuen skole i Oslo til skoleledelsen fjernet tilgrisingen. Nå beklager rektor.

Bilde 1 av 2

Ved den ene inngangsporten til Majorstuen barne- og ungdomskole i Oslo står det skrevet med blå tusjpenn mot den hvite muren: «Jews are not people» («Jøder er ikke mennesker» journ. anm.) Over 950 elever går inn og ut gjennom porten hver dag. Flere av dem er jødiske barn. Teksten, en såkalt «tagg», har stått på veggen i fire måneder.

– Det er alarmerende at dette har blitt stående så lenge, særlig med tanke på at forholdet har blitt meldt inn til skoleledelsen av en forelder, sier styreleder i Det Mosaiske Trossamfund (DMT), Rolf Golombek.

Far klaget for fire måneder siden

Tidligere denne uken ble Golombek kontaktet av en far som har barn på Majorstuen skole. Faren hadde oppdaget tilgrisningen på skoleveggen i månedsskiftet april/mai, hvorpå han kontaktet studieinspektør og kontaktlærer og ba om å få det fjernet. Fire måneder senere oppdaget han at den anti-jødiske teksten fortsatt sto der. Faren kontaktet da DMT og fortalte om forholdet.

LES OGSÅ: Dette er de mest vanlige skjellsordene i norsk skole

DMT: – Uakseptabelt

Nå har DMT selv oppsøkt skolen og tatt bilde av teksten. Bildet er sendt til politiet og skolen ble underrettet om dette på tirsdag.

– Vi ser på dette som en alvorlig sak. Vi ønsker ikke denne type anti-jødisk tilgrising på noen offentlige steder. Det er helt uakseptabelt, og det er skolens oppgave å sørge for at det raskt blir fjernet, sier Golombek til Vårt Land.

«Jøde» er hyppig brukt skjellsord i norske skolegårder

Undersøkelser viser at «jøde» er blant de mest brukte skjellsordene i norske skolegårder. I regjeringens plan mot antisemittisme slås det fast at jødiske elever i norsk skole er utsatte. Flere opplever at medelever bruker nazistiske symboler for å hetse både dem personlig og jøder generelt.

Nettopp på grunn av slike virkelighetsbeskrivelser er Golombek ekstra bekymret for at teksten har blitt stående såpass lenge.

– Indirekte er det med på å legitimere at det ikke er så farlig å slenge ut anti-jødiske utsagn, sier han.

LES OGSÅ: Dette er jødehaterne

Majorstuen skole: – Taggen er fjernet

Senere samme dag som Golombek sendte bildet til politiet fikk han en e-post av rektor Marianne Mette Stenberg som beklager for tilgrisningen. Hun bekrefter at skriften nå er malt over.

På telefon med Vårt Land uttrykker rektor at hun er svært fortvilet over at taggen ikke ble fjernet for lenge siden. Hun ønsker å gjøre resten av intervjuet skriftlig over e-post. Her forklarer hun at det er en rutinesvikt som er årsaken til at teksten har blitt stående på porten så lenge. Hun beklager glippen på det sterkeste.

– Skolens vaktmestertjeneste er normalt svært effektive og fjerner tagging inne og ute umiddelbart. Osloskolen skal være taggefri, et arbeid som både prioriteres og krever oppmerksomhet, skriver hun.

LES OGSÅ: Antisemittisme er et økende problem for unge europeiske jøder, ifølge studie

Har flere tiltak mot jødehets

Hun opplyser om at skolen har flere konkrete tiltak for å forebygge antisemittisme. Blant annet reiser de fleste tiendeklassingene ved skolen til Polen eller Tyskland for å besøke konsentrasjonsleire og lære om jødeutryddelsen under andre verdenskrig.

– Holdningsskapende arbeid står sentralt og antisemittiske tanker og uttrykk bearbeides om, eller når, de fremkommer. Også på de tidligere trinnene er jødedommen og jødenes stilling i samfunnet del av det årlige pensumet. På alle trinn er det vårt mål å bygge holdninger og skape respekt for alle i vårt mangfoldige samfunn, svarer rektor Stenberg i e-posten.

Hun understreker at Majorstuen skole er en mulitietnisk og multikulturell skole, som har svært høy bevissthet om arbeidet med inkludering, tilhørighet og respekt for ulikheter.

LES RABBINER JOAV MELCHIORS KOMMENTAR: Jødiske nordmenn har et utgangspunkt som kan føre til skepsis til storsamfunnet.

Oppfordrer skolen til å invitere jødiske veivisere

Golombek sier han er godt fornøyd med at skolen tar henvendelsen fra DMT på alvor og at taggen nå er fjernet. I en e-postutveksling med rektor oppfordrer han skolen til å benytte seg av tilbudet «Jødiske veivisere», som er en del av regjeringens handlingsplan mot antisemittisme. Her besøker jødisk ungdom videregående skoler og ungdomskoler landet rundt og forteller om hvordan det er å leve som jødiske nordmenn.

Til Vårt land sier rektor Stenberg at det kan være aktuelt.

– Tilbudet om Veivisere er sendt videre til lærerne til de eldste elevene, ettersom tilbudet først og fremst er utviklet for videregående skole. Lærerne vil gjøre en vurdering av om og når dette kan passe for våre elever, for eksempel i forbindelse med årets reiser til Polen omkring høstferien.

---

Jødehets i skolen

  • «Jøde» er et av de mest brukte skjellsordene i norske skoler.
  • En rapport fra Antirasistisk senter fra 2017 viser at jødiske skoleelever er redde for å fortelle andre om bakgrunnen sin.
  • Jødiske elever forteller også at de opplever å få skylden for konflikten mellom Israel og Palestina fordi de har en tilknytning til landet.
  • I den samme rapporten forteller jødiske elever at de opplever å bli kategorisert som «jøden».

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter