Nyheter

Samlivsstriden: Vil samle KRIK

Nå avgjør KRIK om samboere og personer i homofile forhold skal kunne være ledere i organisasjonen. Både et liberalt og konservativt vedtak kan få negative konsekvenser.

– Vi er opptatt av å samle laget og at KRIK skal få gjøre det de er til for. Målet for oss er idrettsglede og trosglede, sier generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal i KRIK.

Kristen Idrettskontakt (KRIK) hadde mandag et ekstraordinært styremøte for å avgjøre om samboere og personer i homofile forhold skal kunne være ledere i organisasjonen. Utfallet er foreløpig ikke kjent.

Samlivsspørsmålet har skapt stor debatt i den kristne ungdomsorganisasjonen det seneste året. I KRIKs såkalte spilleregler for ledere står det at «Det er ekteskapet mellom mann og kvinne som er Guds gode ordning for samliv».

Denne formuleringen har fått kritikk siden den ekskluderer samboende og personer som lever i likekjønnede ekteskap fra lederoppgaver i organisasjonen.

LES MER: Slaget om KRIK-spilleregelen

To veier

Tidligere i år har en referansegruppe nedsatt av KRIKs ledelse utredet mulighetene for og konsekvensene av å endre spillereglene. I juni pekte gruppen på to muligheter for KRIK:

1. «KRIK utformer en praksis basert på en forståelse av at lederes samlivssyn er så viktig at det er et inklusjon/eksklusjons-kriterium for å være leder i KRIK.»

2. «KRIK utformer en praksis basert på en forståelse av at det klassiske samlivssynet løftes opp, men at det ikke i seg selv er et eksklusjonskriterium for å være med som leder i KRIK.»

Det er i forlengelsen av denne anbefalningen at styret har fattet et vedtak, forteller Bjørndal.

LES MER: – Vanvittig fremgang i KRIK

Konsekvenser

Flere folkehøgskoler, bibelskoler og videregående skoler har egne KRIK-linjer. Dersom vedtaket åpner for at ledere kan være samboere og personer i likekjønnede forhold, kan dette gå ut over samarbeidet.

Generalsekretær Øyvind Åsland i NLM sa til Dagen i fjor at en åpning for dette vil gjøre videre samarbeid «umulig». NLM har et samarbeid med KRIK gjennom Fjellhaug Bibelskole. På Bildøy bibelskole, som tilhører Indremisjonsforbundet, er det også en KRIK-linje. Generalsekretær i Indremisjonsforbundet Erik Furnes forteller at de har vært i kontakt med KRIK angående samlivsspørsmålet.

– Vi har gitt et rimelig tydelig signal om at det vil være svært problematisk for videre samarbeid hvis KRIK går i samme liberale retning som Den norske kirke har gjort, sier Furnes.

En av mulighetene er at KRIK beholder et tradisjonelt syn på ekteskapet, uten at dette ekskluderer ledere med andre samlivsformer. Furnes vil ikke kategorisk avvise denne løsningen, men mener det kan være forskjell på hvilke lederoppgaver det dreier seg om.

– Toneangivende ledere som står for formidling og forkynnelse må følge tydelige kriterier. Samtidig kjenner jeg ikke de lokale forholdene og pastorale hensynene i KRIK. Det kan være en åpning for å ha ledere i andre funksjoner som ikke deler alle overbevisninger i organisasjonen, sier Furnes.

– Vi ønsker fortsatt et godt samarbeid med alle skoler der KRIK har linje, og må selvsagt forholde oss til deres vurdering i etterkant, sier Silje Kvamme Bjørndal.

LES MER: Min tro-intervju med Silje Kvamme Bjørndal

'Snevrere rom'

På den annen side kan også en konservativ løsning, der lederes samlivssyn er et i kriterium for å være leder, få negative konsekvenser for manges tilhørighet til KRIK.

– Det blir vanskelig for KRIK dersom de går inn for det alternativet. Da lager de et snevrere rom og mange vil ikke klare å finne sin plass i KRIK, sier Vegard Nedrelid, som har engasjert seg i debatten på liberal side.

Han er mangeårig KRIK-er og ansvarlig for KRIK på Kristelig Gymnasium i Oslo, der han arbeider som lektor.

– Alternativ to er et riktig skritt på vei og vil sikre KRIK sin fremtid. Men jeg tror alltid det vil være en fraksjon som ønsker samme ordning som i Den norske kirke, sier Nedrelid.

Kan det bli stor avskalling i medlemsmassen dersom dere ikke endrer dagens formulering, Silje Kvamme Bjørndal?

– Det er vanskelig å si. Vårt mål har vært å samles rundt det vi har felles. Samtidig må vi erkjenne at KRIK ikke er et meningsfellesskap, men en tverrkirkelig organisasjon som har samlet ulike konfesjoner hele veien. Hvis det medfører avskalling må vi ta det når det kommer, sier Bjørndal.

---

Spilleregeldebatten

  • I fjor høst var det stor debatt i KRIK rundt formuleringen «Ekteskapet mellom mann og kvinne er Guds gode ordning for samliv», som i begynnelsen av 2017 ble tatt inn igjen i regelverket for KRIK-ledere.
  • Våren 2018 ble det satt ned en referansegruppe som skulle arbeide med spilleregelspørsmålet.
  • I juni ble det kjent at referansegruppens anbefalning var at KRIK bør beholde et «klassisk syn på ekteskapet», men finne en mer hensiktsmessig måte å praktisere dette på.
  • Det er styret til KRIK som skal avgjøre saken.

---

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter